คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

ปิด

MFC-L8850CDW

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

วันที่:25/05/2023 หมายเลขรหัส:faq00002706_000

ฉันไม่สามารถพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB ได้

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหา:
 

 1. ตรวจสอบสถานะของเครื่องบราเดอร์ของคุณ
   
 2. ตรวจสอบการเชื่อมต่อของเครื่องบราเดอร์ของคุณและคอมพิวเตอร์
   
 3. ตรวจสอบการตั้งค่าไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์
   
 4. ทดสอบพิมพ์จากแอพพลิเคชั่นอื่น
   
 5. ปิดและเปิดเครื่องบราเดอร์และคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่
   
 6. ติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ใหม่อีกครั้ง
   
 7. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Device Manager ตรวจพบเครื่องบราเดอร์ของคุณ (เฉพาะผู้ใช้ Windows เท่านั้น)


 ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบสถานะของเครื่องบราเดอร์ของคุณ

 


ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบการเชื่อมต่อของเครื่องบราเดอร์ของคุณและคอมพิวเตอร์

 


ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบการตั้งค่าไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์


เปิดโฟลเดอร์เครื่องพิมพ์และตรวจสอบดังต่อไปนี้:

 

 


 

 • ตรวจสอบว่าเครื่องบราเดอร์อยู่ในรายการ หากเครื่องบราเดอร์ไม่ได้อยู่ในรายการ ไดร์เวอร์อาจถูกติดตั้งอย่างไม่ถูกต้อง อ้างอิงไปยังขั้นตอนที่ 6
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์บราเดอร์ของคุณถูกตั้งเป็น Default Printer (เครื่องพิมพ์เริ่มต้น)


  (Windows)
   
  image

   

  (Mac OS X 10.5 หรือใหม่กว่า)
   
  image

   

  (Mac OS X 10.4)
   
  image

   

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสถานะเครื่องพิมพ์ไม่เป็น paused หรือ offline

  (Windows 7/ Windows 8/ Windows 10)
  1. คลิกขวาที่เครื่องบราเดอร์และเลือก See what's printing.
  2. คลิก Printer => Pause Printing หรือ Use Printer Offline (เอาเครื่องหมายถูกออก)

   หาก Pause Printing หรือ Use Printer Offline เป็นสีเทา ให้คลิก Open As Administrator ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบและคลิก Yes

   

  (Windows 2000/ Windows XP/ Windows Vista)
  คลิกขวาบนไอคอนของเครื่องพิมพ์บราเดอร์ของคุณ หากคุณเห็นเมนู Resume Printing หรือ Use Printer Online ให้เลือกตัวเลือกนั้น

  (Mac OS X)
  ตรวจสอบว่าสถานะเครื่องพิมพ์ไม่ใช่ Paused หรือ Stopped เพื่อล้างสถานะนี้ ให้คลิก Open Print Queue... หรือ Print Queue... และคลิก Resume Printer หรือ Start Printer
   
 • ลบงานพิมพ์ทั้งหมด

  (Windows 7/ Windows 8/ Windows 10)
  1. คลิกขวาที่เครื่องบราเดอร์และเลือก See what's printing
  2. คลิก Printer => Cancel All Documents => Yes

   หาก Cancel All Documents เป็นสีเทาis gray out ให้คลิก Open As Administrator ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบและคลิก Yes

   

  (Windows 2000/ Windows XP/ Windows Vista)
  ดับเบิ้ลคลิกบนไอคอนเครื่องพิมพ์บราเดอร์ของคุณ และเลือก Printer => Cancel All Documents => Yes
   
  image

   

  (OS X 10.8 หรือใหม่กว่า)
  คลิก Open Print Queue... และเลือกงานพิมพ์ที่คุณต้องการลบ คลิกimage
   
  image

   

  (Mac OS X 10.4 - 10.7)
  คลิก Open Print Queue... หรือ Print Queue... และเลือกงานพิมพ์ที่คุณต้องการลบ คลิก Delete
   
  image

   

 • ตรวจสอบว่าพอร์ตที่ถูกต้องถูกเลือกไว้

  (Windows)
  คลิกขวาบนไอคอนของเครื่องพิมพ์บราเดอร์ของคุณ และเลือก Properties หรือ Printer properties.
  คลิกแถบ Ports และตรวจสอบว่าพอร์ตและเครื่องพิมพ์ที่ถูกต้องถูกเลือกไว้
   
  image

   

   

   

   

  (Mac OS X)
  เลือก About This Mac จากเมนู Apple => More Info... (=> System Report...) => Printers และตรวจสอบส่วน URI: ที่ควรขึ้นต้นด้วย "usb"

   
  image

   ขั้นตอนที่ 4: ทดสอบพิมพ์จากแอพพลิเคชั่นอื่น


ทดสอบพิมพ์จากแอพพลิเคชั่นอื่นๆ หากคุณสามารถพิมพ์จากแอพพลิเคชั่นอื่นๆได้ ปัญหาจะเกิดจากแอพพลิเคชั่นที่คุณได้ใช้งานก่อนหน้านี้
ตรวจสอบการตั้งค่าในแอพพลิเคชั่น หากปัญหายังคงมีอยู่ โปรดติดต่อผู้ผลิตแอพพลิเคชั่น


 

ขั้นตอนที่ 5: ปิดและเปิดเครื่องบราเดอร์และคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่


ปิดเครื่องบราเดอร์และรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ จากนั้นเปิดเครื่องบราเดอร์ใหม่อีกครั้งขั้นตอนที่ 6: ติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ใหม่อีกครั้ง


มีความเป็นไปได้ที่ไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ไม่ได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้อง ถอนการติดตั้งและติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ใหม่อีกครั้ง

 

(หากเครื่องบราเดอร์ของคุณมีให้ใช้งาน)
หากรุ่นเครื่องบราเดอร์ของคุณ เริ่มต้นด้วย MFC- หรือ DCP- ใส่แผ่น CD-ROM ที่ให้มาพร้อมเครื่อง และคลิก Repair MFL-Pro Suite* จากนั้นการถอนการติดตั้งและการติดตั้งไดร์เวอร์ใหม่จะเสร็จสิ้นโดยอัตโนมัติ
*เมนู "Repair MFL-Pro Suite" จะมีให้ใช้งานหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่องบราเดอร์ของคุณ

 

image

 

 


ขั้นตอนที่ 7: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Device Manager ตรวจพบเครื่องบราเดอร์ของคุณ (เฉพาะผู้ใช้ Windows เท่านั้น)

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อตรวจสอบ Device Manager:

 

 

 1. (Windows 2000)
  คลิก Start => Settings =>Control Panel => System => คลิกแถบ Hardware  => คลิกปุ่ม Device Manager

  (Windows XP)

  คลิก Start => Control Panel => Performance and Maintenance => System => คลิกแถบ Hardware  => คลิกปุ่ม Device Manager

  (Windows Vista)
  คลิก Start => Control Panel => System and Maintenance => System => คลิก Device Manager ทางด้านซ้าย

  (Windows 7)
  คลิก Start => Control Panel => Hardware and Sound => คลิก Device Manager ใต้ส่วนของ Devices and Printers

  (Windows 8/ Windows 10)
  1. เปิด Control Panel (คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการเปิด Control Panel)
  2. คลิก Hardware and Sound => คลิก Device Manager ใต้ส่วนของ Devices and Printers

เมื่อหน้าจอ User Account Control ปรากฏขึ้น ให้ปฎิบัตดังนี้

 

 

 • สำหรับผู้ใช้งานที่มีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ คลิก Continue หรือ Yes
 • สำหรับผู้ใช้งานที่ไม่มีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบและคลิก OK หรือ Yes
 
 1. คลิก View จากนั้น Show hidden devices
   

   

 2. คลิก triangle mark หรือ + ถัดจาก Printers
   

   

 3. หากเครื่องบราเดอร์ของคุณปรากฏเป็น Brother XXXX Printer หรือ Brother XXXX Driver  Device Manager ตรวจพบเครื่องบราเดอร์อย่างถูกต้อง
 • หากเครื่องพิมพ์ไม่ปรากฏขึ้น Device Manager ตรวจไม่พบเครื่อง
  ทำตามคำแนะนำต่อไปนี้:
  - เชื่อมต่อสาย USB บนพอร์ตอื่นของเครื่องคอมพิวเตอร์
  - ใช้สาย USB เส้นอื่น
 • หากคุณเห็นเครื่องหมาย ? สีเหลืองบนชื่อเครื่องบราเดอร์ ให้คลิกขวาบนเครื่องหมายนั้นและเลือก Uninstall และปิด Device Manager ถอดสาย USB ออกจากคอมพิวเตอร์และรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ หลังรีสตาร์ทแล้ว ให้ทำการเชื่อมต่อสาย USB ใหม่อีกครั้ง
 

หากปัญหายังคงมีอยู่ ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบราเดอร์จาก "Contact Us" (ติดต่อเรา)

คำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวข้อง

รุ่นที่เกี่ยวข้อง

DCP-110C, DCP-115C, DCP-120C, DCP-130C, DCP-135C, DCP-145C, DCP-150C, DCP-1510, DCP-1610W, DCP-165C, DCP-195C, DCP-330C, DCP-350C, DCP-375CW, DCP-385C, DCP-6690CW, DCP-7010, DCP-7030, DCP-7040, DCP-7055, DCP-7060D, DCP-8045D, DCP-8065DN, DCP-8070D, DCP-9010CN, DCP-9040CN, DCP-9042CDN, DCP-J100, DCP-J105, DCP-J125, DCP-J140W, DCP-J315W, DCP-L5600DN, DCP-T300, DCP-T500W, DCP-T700W, FAX-1820C, FAX-1840C, FAX-2820, FAX-2840, FAX-2850, FAX-2920, FAX-2950, HL-1110, HL-1210W, HL-1240, HL-1250, HL-1270N, HL-1430, HL-1440, HL-1450, HL-1470N, HL-1650, HL-1670N, HL-1850, HL-1870N, HL-2040, HL-2070N, HL-2130, HL-2140, HL-2150N, HL-2170W, HL-2240D, HL-2250DN, HL-2270DW, HL-2460, HL-2600CN, HL-2700CN, HL-3040CN, HL-3070CW, HL-3150CDN, HL-3170CDW, HL-3450CN, HL-4040CN, HL-4050CDN, HL-4150CDN, HL-4200CN, HL-4570CDW, HL-5040, HL-5050, HL-5070N, HL-5140, HL-5150D, HL-5170DN, HL-5240, HL-5250DN, HL-5270DN, HL-5340D, HL-5350DN, HL-5380DN, HL-5440D, HL-5450DN, HL-6050D, HL-6050DN, HL-6180DW, HL-7050, HL-7050N, HL-8050N, HL-L2320D, HL-L2360DN, HL-L2365DW, HL-L5100DN, HL-L6200DW, HL-L6400DW, HL-L8250CDN, HL-L8350CDW, MFC-1810, MFC-1815, MFC-1910W, MFC-210C, MFC-215C, MFC-240C, MFC-250C, MFC-260C, MFC-290C, MFC-295CN, MFC-3100C, MFC-3220C, MFC-3240C, MFC-3360C, MFC-3420C, MFC-3820CN, MFC-410CN, MFC-425CN, MFC-440CN, MFC-465CN, MFC-4800, MFC-490CW, MFC-5100C, MFC-5200C, MFC-5440CN, MFC-5460CN, MFC-5490CN, MFC-5840CN, MFC-5860CN, MFC-5890CN, MFC-620CN, MFC-640CW, MFC-6490CW, MFC-665CW, MFC-685CW, MFC-6890CDW, MFC-7220, MFC-7340, MFC-7360, MFC-7420, MFC-7450, MFC-7470D, MFC-7820N, MFC-7840N, MFC-7860DW, MFC-790CW, MFC-795CW, MFC-8370DN, MFC-8380DN, MFC-8440, MFC-8460N, MFC-8510DN, MFC-8820D, MFC-8840D, MFC-8860DN, MFC-8880DN, MFC-8910DW, MFC-9120CN, MFC-9140CDN, MFC-9160, MFC-9180, MFC-9320CW, MFC-9330CDW, MFC-9440CN, MFC-9450CDN, MFC-9840CDW, MFC-9880, MFC-9970CDW, MFC-J200, MFC-J220, MFC-J2310, MFC-J2320, MFC-J2330DW, MFC-J2510, MFC-J2720, MFC-J2730DW, MFC-J3520, MFC-J3530DW, MFC-J3720, MFC-J3930DW, MFC-J415W, MFC-J430W, MFC-J5910DW, MFC-J615W, MFC-J625DW, MFC-J6710DW, MFC-J6910DW, MFC-J825DW, MFC-L2700D, MFC-L2700DW, MFC-L2740DW, MFC-L5900DW, MFC-L6900DW, MFC-L8850CDW, MFC-L9550CDW, MFC-T800W

หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบราเดอร์

ส่วนแสดงความคิดเห็น

เพื่อช่วยเราปรับปรุงการให้การสนับสนุน โปรดแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบกลับให้เราทราบตามด้านล่างนี้
ขั้นตอนที่ 1: ข้อมูลบนหน้านี้มีประโยชน์กับท่านมากแค่ไหน?
ขั้นตอนที่ 2: ท่านต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่?

โปรดทราบว่าแบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการแสดงความคิดเห็นตอบกลับเท่านั้น