คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

ปิด

TD-4420DN

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

วันที่:08/01/2020 หมายเลขรหัส:faqp00000441_002

ไม่สามารถเลือกความกว้างของเทปได้ เลือกได้แต่ขนาดกระดาษมาตรฐานเท่านั้น  (โปรแกรม P-touch Editor 5.1/5.2 สำหรับผู้ใช้งาน Windows)

 • ได้ติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ฉลากแล้วหรือไม่?

  เมื่อดาวน์โหลดซอฟต์แวร์บนเว็บไซต์ โปรแกรม P-touch Editor และไดรเวอร์เครื่องพิมพ์จะเป็นไฟล์ที่แยกกัน ตรวจสอบคุณได้ดาวน์โหลดและติดตั้งทั้งโปรแกรม P-touch Editor  และไดรเวอร์เครื่องพิมพ์แล้ว

 • เครื่องพิมพ์ของคุณอาจไม่ได้ถูกตั้งค่าให้เป็นเครื่องพิมพ์หลักในการใช้งานสำหรับโปรแกรม P-touch Editor

  ในโปรแกรม P-touch Editor คลิกที่  [File] และเลือก [Printer/Page Setup] เพื่อแสดงกล่องไดอะล็อกของ Printer Setup

  Image

  Image

  ตรวจสอบได้เลือกชื่อเครื่องพิมพ์ของคุณแล้ว   หากไม่  ให้เลือกชื่อเครื่องพิมพ์และคลิกปุ่ม  "Save Current Selection"
  หากชื่อเครื่องพิมพ์ของคุณถูกระบุอยู่ที่ใต้ "Other Printer" แสดงว่าไม่ได้ติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์อย่างถูกต้อง ให้ลองติดตั้งไดรเวอร์ใหม่อีกครั้ง

รุ่นที่เกี่ยวข้อง

PJ-763MFi, PT-1650, PT-2700, PT-2730, PT-7600, PT-9500PC, PT-9700PC, PT-9800PCN, PT-D450, PT-D600, PT-E550W, PT-E850TKW, PT-P710BT, PT-P750W, PT-P900W, PT-P950NW, QL-500, QL-570, QL-580N, QL-700, QL-720NW, QL-800, QL-820NWB, TD-2130N, TD-4000, TD-4100N, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN

หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบราเดอร์

ส่วนแสดงความคิดเห็น

เพื่อช่วยเราปรับปรุงการให้การสนับสนุน โปรดแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบกลับให้เราทราบตามด้านล่างนี้
ขั้นตอนที่ 1: ข้อมูลบนหน้านี้มีประโยชน์กับท่านมากแค่ไหน?
ขั้นตอนที่ 2: ท่านต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่?

โปรดทราบว่าแบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการแสดงความคิดเห็นตอบกลับเท่านั้น