คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

ปิด

TD-4420DN

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

วันที่:06/08/2019 หมายเลขรหัส:faqp00001505_001

เมื่อฉันพิมพ์เทปต่อเนื่องจำนวนหลายแผ่น ข้อมูลฉลากบางส่วนถูกพิมพ์ออกมาสองครั้ง

ข้อมูลในฉลากบางส่วนสามารถถูกพิมพ์ออกมาสองครั้งได้หากไม่ได้มีการสั่งพิมพ์ข้อมูลไปยังเครื่องพิมพ์เป็นระยะเวลานาน (เช่น ม้วนเทปหมดในระหว่างการพิมพ์ แต่ยังเปิดเครื่องทิ้งไว้อยู่เป็นระยะเวลานานก่อนที่จะติดตั้งม้วนเทปใหม่)

 

เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ให้เข้าไปที่คุณสมบัติของไดรเวอร์เครื่องพิมพ์และตรวจสอบดูว่าไม่มีการตั้งค่าที่  "LPR Byte Counting Enabled" หากมีเครื่องหมายถูกที่หน้าการตั้งค่านี้ ให้เอาเครื่องหมายถูกออก

 

สามารถทำตามคำแนะนำด้านล่างนี้ได้

  1. เปิดไดอะล็อกของเครื่องพิมพ์ และไปที่ [Properties] จากนั้นคลิกแท็บ [Ports]
  2. คลิกปุ่ม  [Configure Port...]
    printer properties
  3. หากมีการเลือกการตั้งค่าที่  "LPR Byte Counting Enabled" ให้นำเครื่องหมายออก
     configure Standard TCP/IP Port Monitor

หากคุณพิมพ์มาถึงฉลากแผ่นสุดท้ายของม้วนเทป และในฉลากแผ่นสุดท้ายไม่มีข้อมูลพิมพ์ออกมา ข้อมูลดังกล่าวนั้นจะถูกพิมพ์ออกมาอีกครั้ง (ข้อมูลของฉลากแผ่นสุดท้าย) เมื่อมีการติดตั้งม้วนเทปใหม่

รุ่นที่เกี่ยวข้อง

PT-9800PCN, QL-580N, QL-720NW, QL-800, QL-820NWB, TD-2130N, TD-4100N, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN

หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบราเดอร์

ส่วนแสดงความคิดเห็น

เพื่อช่วยเราปรับปรุงการให้การสนับสนุน โปรดแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบกลับให้เราทราบตามด้านล่างนี้
ขั้นตอนที่ 1: ข้อมูลบนหน้านี้มีประโยชน์กับท่านมากแค่ไหน?
ขั้นตอนที่ 2: ท่านต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่?

โปรดทราบว่าแบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการแสดงความคิดเห็นตอบกลับเท่านั้น