คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

ปิด

HL-L2385DW

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

วันที่:12/03/2019 หมายเลขรหัส:faq00002706_002

ฉันไม่สามารถพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB ได้

เพื่อการแก้ไขปัญหาและสามารถกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง ทำตามขั้นตอนที่แนะนำด้านล่างนี้

 

 1. ตรวจสอบสถานะของเครื่องบราเดอร์คุณ
 2. ตรวจสอบประเภทการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับเครื่องบราเดอร์ของคุณ
 3. ตรวจสอบการตั้งค่าของไดรเวอร์เครื่องพิมพ์
 4. ตรวจสอบการตั้งค่าของแอปพลิเคชันคุณ
 5. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องบราเดอร์ของคุณ
 6. ติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ใหม่

 

1: ตรวจสอบสถานะของเครื่องบราเดอร์คุณ

 1. ตรวจสอบเครื่องบราเดอร์ของคุณนั้น เปิดอยู่
 2. ตรวจสอบที่หน้าจอของเครื่องหรือไฟแสดงสถานะ LED ของเครื่องบราเดอร์คุณไม่ปรากฏข้อความผิดพลาดใดๆ หากมีข้อความผิดพลาด ให้ไปที่หมวด  Troubleshooting (การแก้ไขปัญหา) และหาวิธีการแก้ไข
  หากหน้าจอของเครื่องนั้นว่างเปล่าหรืออยู่ในโหมดพักลึก (Deep sleep mode) กดปุ่มใดปุ่มหนึ่งที่หน้าเครื่องเพื่อให้เครื่องกลับเข้าสู่โหมดพร้อมใช้งานอีกครั้ง

 

2: ตรวจสอบประเภทการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับเครื่องบราเดอร์ของคุณ

หมายเหตุ: ภาพประกอบแสดงด้านล่างเป็นภาพจากผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง และอาจมีความแตกต่างไปจากระบบปฏิบัติการและเครื่องบราเดอร์ของคุณ

 

 • ลองถอดสายและเสียบสาย USB กลับเข้ามาใหม่จากทั้งสองฝั่ง (ในที่นี้คือทั้งฝั่งเครื่องบราเดอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ)
  (หากคุณกำลังเสียบสาย USB ใน USB ฮับ ให้ถอดออกและเสียบสาย USB จากเครื่องบราเดอร์เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรงเท่านั้น)
 • ตรวจสอบสายเคเบิลได้ถูกเสียบเข้าไปในช่อง USB ที่มีรูปสัญลักษณ์ USB symbol กำกับที่เครื่องไม่ใช่ช่องเสียบเน็ทเวิร์ค  ช่องเสียบสายโทรศัพท์  ช่อง Ext  ช่อง Pictbridge หรือช่องเสียบอื่นๆที่นอกเหนือจากช่องเสียบ USB
 • เปลี่ยนช่องเสียบสาย USB ไปยังช่องอื่นที่เครื่องคอมพิวเตอร์
 • ขอแนะนำให้ใช้สายอินเตอร์เฟส USB 2.0 ที่มีความยาวไม่เกิน 2 เมตร (หรือ 6 ฟุต)
 • ลองเปลี่ยนสาย USB ใหม่ที่เป็นชนิดเดียวกันและความยาวเท่าเดิม

 

3: ตรวจสอบการตั้งค่าของไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

 1. เปิดโฟลเดอร์ของเครื่องพิมพ์

  (สำหรับ Windows 8 ขึ้นไป)
  1. เปิด Control Panel  (คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการเปิด Control Panel)
  2. คลิก Hardware and Sound => Devices and Printers
  (สำหรับ Windows 7)
  คลิก Start(Start) => Devices and Printers

  (สำหรับ Mac)
  เปิด System Preferences => Printers & Scanners
   
 2. ตรวจสอบการตั้งค่าของไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ดังต่อไปนี้
  • หากไม่มีไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ปรากฏอยู่ อาจติดตั้งไดรเวอร์ไม่ถูกต้อง   ให้ไปที่ ขั้นตอนที่ 6 
    
  • (สำหรับผู้ใช้งาน Windows เท่านั้น)
   หากมีไอคอนของเครื่องบราเดอร์หลายไอคอน (ตัวอย่างเช่น: Brother XXX-XXXX (Copy 1)) ปรากฏอยู่ในหน้า Devices and Printers ให้ไปที่ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่สามารถใช้งานได้หรือทำงานปกติ
   Copy icon
   หากคุณไม่ทราบว่าจะเลือกไอคอนไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ใด ให้วางเคอร์เซอร์ไปที่ไอคอนของเครื่องพิมพ์สักครู่ สถานะของไดรเวอร์เครื่องพิมพ์จะปรากฏขึ้น
   Ready
   หากสถานะปรากฏ Ready (พร้อมใช้งาน) นั่นหมายความว่าไดรเวอร์ของเครื่องพิมพ์ทำงานปกติ ให้เลือกไดรเวอร์นี้เมื่อต้องการพิมพ์งาน
   และหากคุณพิมพ์งานผ่านเครื่องพิมพ์นี้บ่อย ให้คลิกขวาที่ไอคอนของเครื่องพิมพ์และเลือกตัวเลือก set as default printer จากนั้นคุณจะเห็นเครื่องหมายถูกปรากฏอยู่ที่หน้าเครื่องพิมพ์ เมื่อคุณพิมพ์งานครั้งต่อไป ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์นี้จะถูกเลือกให้อัตโนมัติ
ลบงานพิมพ์ออกทั้งหมด

(สำหรับ Windows 7 ขึ้นไป)

 1. คลิกขวาที่เครื่องบราเดอร์คุณและเลือก See what's printing
 2. คลิก Printer => Cancel All Documents => Yes

  หาก Cancel All Documents เป็นสีเทา คลิก Open As Administrator ใส่รหัสผ่านสำหรับผู้ดูแลระบบและคลิก Yes

(สำหรับ Mac)
คลิก Open Print Queue... และเลือกข้อมูลงานพิมพ์ที่คุณต้องการลบ คลิก  cancel.
Delete Print Job

 

ตรวจสอบว่าสถานะของเครื่องพิมพ์ไม่ได้หยุด (paused) หรือออฟไลน์

(สำหรับ Windows 7 ขึ้นไป)

 1. คลิกขวาที่เครื่องบราเดอร์ของคุณและเลือก See what's printing
 2. คลิก Printer => Pause Printing หรือ Use Printer Offline (ตรวจสอบไม่มีเครื่องหมายถูกที่ตัวเลือกนี้)

  หาก Pause Printing หรือ Use Printer Offline เป็นสีเทา คลิก Open As Administrator ใส่รหัสผ่านสำหรับผู้ดูแลระบบและคลิก Yes

(สำหรับ Mac)
ตรวจสอบสถานะของเครื่องพิมพ์ไม่ได้ปรากฏ Paused หากต้องการลบข้อความนี้ คลิก Open Print Queue... และคลิก Resume

 

 

4: ตรวจสอบการตั้งค่าของแอปพลิเคชันคุณ

 1. ตรวจสอบว่าได้เลือกไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่แอปพลิเคชันของคุณถูกต้องแล้ว
 2. ลองพิมพ์จากแอปพลิเคชันอื่น หากคุณสามารถพิมพ์จากแอปพลิเคชันอื่นได้ แสดงว่าอาจมีปัญหาที่แอปพลิเคชันที่คุณกำลังใช้งานอยู่
  ตรวจสอบการตั้งค่าในแอปพลิเคชันและหากปัญหายังคงดำเนินอยู่ ติดต่อผู้ผลิตแอปพลิเคชันที่คุณกำลังใช้งาน

 

5: รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องบราเดอร์ของคุณ

ปิดเครื่องบราเดอร์ของคุณและรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์  และเปิดเครื่องบราเดอร์ของคุณใหม่อีกครั้ง
ลองพิมพ์ใหม่อีกครั้ง หากคุณยังไม่สามารถพิมพ์ได้ ให้ไปที่ขั้นตอนต่อไป

 

 

6: ติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ใหม่

ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์อาจติดตั้งไม่ถูกต้อง

 

 1. ถอนการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

  (สำหรับ Windows)
  > คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีถอนการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์  

  (สำหรับ Mac)
  > คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีถอนการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ 
   
 2. ดาวน์โหลด Full Driver & Software Package (แพ็คเกจไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ฉบับเต็ม) ฉบับล่าสุดและติดตั้งใหม่ คำแนะนำสำหรับการติดตั้งจะอยู่ในหน้าดาวน์โหลด 
  > คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด Full Driver & Software Package (แพ็คเกจไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ฉบับเต็ม) ที่หมวด Downloads (ดาวน์โหลด)

หากปัญหายังคงดำเนินอยู่  ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ของบราเดอร์ได้ที่ "ติดต่อเรา"

รุ่นที่เกี่ยวข้อง

DCP-L3551CDW, HL-L2370DN, HL-L2375DW, HL-L2385DW, HL-L3230CDN, HL-L3270CDW, HL-L8260CDN, HL-L8360CDW, MFC-L2715DW, MFC-L2750DW, MFC-L2770DW, MFC-L3735CDN, MFC-L3750CDW, MFC-L3770CDW, MFC-L8690CDW, MFC-L8900CDW

หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบราเดอร์

ส่วนแสดงความคิดเห็น

เพื่อช่วยเราปรับปรุงการให้การสนับสนุน โปรดแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบกลับให้เราทราบตามด้านล่างนี้
ขั้นตอนที่ 1: ข้อมูลบนหน้านี้มีประโยชน์กับท่านมากแค่ไหน?
ขั้นตอนที่ 2: ท่านต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่?

โปรดทราบว่าแบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการแสดงความคิดเห็นตอบกลับเท่านั้น