คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

ปิด

HL-L2385DW

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

วันที่:27/07/2016 หมายเลขรหัส:faq00010178_011

เมื่อฉันติดตั้งไดร์เวอร์บนคอมพิวเตอร์ ฉันไม่พบเครื่องบราเดอร์ของฉันบนเน็ทเวิร์ค

Brother Printing Device Installation

 

ถ้าข้อความดังข้างต้นปรากฏขึ้น ตรวจสอบข้อด้านล่างนี้เพื่อแก้ไขปัญหา

หมายเหตุ: ภาพประกอบด้านล่างมาจากผลิตภัณฑ์และระบบปฏิบัติการตัวอย่าง และอาจแตกต่างไปจากเครื่องบราเดอร์และระบบปฏิบัติการของคุณ

 

 1. ตรวจสอบอุปกรณ์ที่อยู่ในเครือข่าย
 2. ตรวจสอบการตั้งค่าไฟร์วอลล์

 

1. ตรวจสอบอุปกรณ์ที่อยู่ในเครือข่าย

ตรวจสอบอุปกรณ์ทั้งหมดบนเน็ทเวิร์คที่ที่คอมพิวเตอร์และเครื่องบราเดอร์ของคุณได้ถูกเชื่อมต่อและใช้งานอยู่

 

 • ปิดเครื่องบราเดอร์และเปิดเครื่องขึ้นมาอีกครั้ง

  การ์ดเน็ทเวิร์คที่อยู่ในตัวเครื่องอาจจะไม่ทำงานด้วยสาเหตุบางประการ ปิดเครื่องบราเดอร์และเปิดขึ้นมาใหม่อีกครั้ง วิธีนี้จะช่วยกระตุ้นการทำงานของการ์ดเน็ทเวิร์ค
   

 • ตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่ายของเครื่องบราเดอร์
  การเชื่อมต่อเครือข่ายของเครื่องบราเดอร์ (การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบใช้สายหรือการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย) อาจจะถูกปิดการใช้งาน เปิดการใช้งานการเชื่อมต่อเครือข่าย (การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบใช้สายหรือการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย)
  > คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการเปิดการเชื่อมต่อเครือข่ายของเครื่องบราเดอร์ (การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบใช้สายหรือการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย)
   

 • ตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์และจุดการเข้าถึง

  การเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างคอมพิวเตอร์และจุดการเข้าถึงของคุณอาจจะใช้งานไม่ได้ ตรวจสอบสัญญาณเน็ทเวิร์คโดยการเปิดเว็บไซต์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณหรือทำการรับและส่งอีเมลผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อตรวจสอบสัญญาณเน็ทเวิร์ค
   

 • ตรวจสอบอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเน็ทเวิร์คและสายเคเบิลบนระบบเน็ทเวิร์ค (สำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบใช้สายเท่านั้น)

  อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเน็ทเวิร์คและสายเคเบิลบนระบบเน็ทเวิร์คที่ที่คอมพิวเตอร์และเครื่องบราเดอร์ของคุณได้เชื่อมต่ออยู่อาจจะทำงานไม่สมบูรณ์ ตรวจสอบไฟแสดงสถานะ Link ของเราเตอร์หรือฮับเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เหล่านี้ทำงานได้อย่างสมบูรณ์
   

  • ถ้าไฟแสดงสถานะ Link ติดสว่างหรือกระพริบ อุปกรณ์เน็ทเวิร์คและสายเคเบิลทำงานได้อย่างสมบูรณ์  ไปยังข้อถัดไป
  • ถ้าไฟแสดงสถานะ Link ไม่ติดสว่างหรือไม่มีไฟกระพริบ อุปกรณ์เน็ทเวิร์คและสายเคเบิลอาจมีปัญหา เปลี่ยนการเชื่อมต่อสายเคเบิลไปยังพอร์ตอื่นหรือเปลี่ยนใช้งานสายเคเบิลเส้นใหม่
 • ปิดเราเตอร์หรือฮับและเปิดใหม่อีกครั้ง

  เราเตอร์หรือฮับของคุณอาจจะทำงานไม่สมบูรณ์หากคุณได้ทำการถอดและเสียบสายเคเบิลใหม่หรือเปลี่ยน IP Address ใหม่หลายครั้ง แม้ว่าการกำหนดค่า IP Address จะเป็นไปอย่างถูกต้อง การปิดและเปิดเราเตอร์หรือฮับขึ้นใหม่จะเป็นการรีเซ็ตการทำงานของเราเตอร์และฮับ
   

 • ตรวจสอบการตั้งค่าความปลอดภัยของจุดการเข้าถึง (สำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายเท่านั้น)

  จุดการเข้าถึงที่คุณกำลังจะเชื่อมต่อด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องบราเดอร์ของคุณนั้นอาจจะมีการตั้งค่าความปลอดภัยเพื่อจำกัดการเข้าถึง

   

  • กำหนดค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ไร้สายและเครื่องบราเดอร์โดยใช้ SSID (ชื่อสัญญาณเครือข่าย) เดียวกันโดยผ่านการใช้งานจุดการเข้าถึงแบบไร้สายหรือเราเตอร์
  • ปิดการทำงาน Privacy Separator
  • ถ้าคุณใช้งานระบบการกรอง Mac address ในจุดการเข้าถึงแบบไร้สายหรือเราเตอร์ คุณจำเป็นต้องตั้งค่า Mac address ในเครื่องบราเดอร์ของคุณด้วย

  > คลิกที่นี่เพื่อดู "วิธีการตั้งค่าของจุดการเข้าถึงแบบไร้สายของคุณ" เพื่อตรวจสอบการตั้งค่าในคำถามที่พบบ่อยอื่นๆ
   

 • ตรวจสอบการตั้งค่าของบรอดแบนด์เราเตอร์และจุดการเข้าถึง (หากมีบรอดแบนด์เราเตอร์ 2-3 ตัวในระบบเน็ทเวิร์ค)

  การตั้งค่าของบรอดแบนด์เราเตอร์และจุดการเข้าถึงอาจจะถูกกำหนดค่าไม่ถูกต้องหากมีบรอดแบนด์เราเตอร์ที่มากกว่า 2 ตัวและมีช่อง LAN หลายช่องอยู่ในระบบเครือข่ายเน็ทเวิร์คตามภาพด้านล่าง  ตรวจสอบการตั้งค่าของบรอดแบนด์เราเตอร์และจุดการเข้าถึงว่าถูกกำหนดค่าได้ถูกต้องหรือไม่
  Broadband Router

  รายละเอียดสำหรับการเปลี่ยนโหมดบริดจ์ (Bridge mode) (ปิดการทำงาน DHCP เป็นต้น) ของบรอดแบนด์เราเตอร์  ติดต่อผู้ให้บริการบรอดแบนด์เราเตอร์ด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้หรืออ้างอิงข้อมูลในคู่มือของบรอดแบนด์เราเตอร์

  • เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณไม่สามารถค้นหาเครื่องบราเดอร์ในระบบเน็ทเวิร์ค
  • เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้
  • เครื่องบราเดอร์ของคุณสามารถเชื่อมต่อกับบรอดแบนด์เราเตอร์ได้

 

2. ตรวจสอบการตั้งค่าไฟร์วอลล์

สำหรับผู้ใช้ Windows

สำหรับผู้ใช้ Macintosh

 

สำหรับผู้ใช้ Windows

 

ถ้าวินโดว์ไฟร์วอลล์หรือฟังก์ชั่นไฟร์วอลล์ของซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยถูกเปิดทำงาน  อาจมีการปฏิเสธการเชื่อมต่อเครือข่ายที่จำเป็น เปลี่ยนการตั้งค่าของไฟร์วอลล์โดยตั้งให้ไฟร์วอลล์อนุญาตการตั้งค่าบางอย่างหรือปิดการทำงานของไฟร์วอลล์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
> คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการปิดการทำงานหรือเปิดการทำงานของไฟร์วอลล์ (สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows)

ก่อนทำการปิดไฟร์วอลล์  โปรดทำความเข้าใจว่าคอมพิวเตอร์ของคุณได้เปิดรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น  ในกรณีนี้บราเดอร์จะไม่รับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อมีการปิดไฟร์วอลล์  โปรดระมัดระวังในการเปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อให้หมาะสมกับสภาวะแวดล้อมเครือข่ายของคุณมากที่สุด

 

หลังจากเสร็จสิ้นการตรวจสอบตามข้อดังกล่าวด้านบน  ลองถอนการติดตั้งและติดตั้งไดรเวอร์ใหม่ จากนั้นตรวจสอบว่าอุปกรณ์ได้ถูกค้นพบหรือไม่

หากเครื่องบราเดอร์ของคุณไม่สามารถถูกค้นพบโดยระบบเน็ทเวิร์ค คุณสามารถระบุ IP Address เพื่อค้นหาได้เอง โดยคลิก Enter IP Address และใส่ IP Address ลงไปเพื่อการค้นหา

Select Machine

Enter IP Address

 

 

สำหรับผู้ใช้ Macintosh

 

สำหรับผู้ใช้ซอฟต์แวร์ไฟร์วอลล์ส่วนตัว:
(ตัวอย่างเช่น Norton Internet Security™ และ  McAfee®)
ถ้าวินโดว์ไฟร์วอลล์หรือฟังก์ชั่นไฟร์วอลล์ของซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยถูกเปิดทำงาน  อาจมีการปฏิเสธการเชื่อมต่อเครือข่ายที่จำเป็น เปลี่ยนการตั้งค่าของไฟร์วอลล์โดยตั้งให้ไฟร์วอลล์อนุญาตการตั้งค่าบางอย่างหรือปิดการทำงานของไฟร์วอลล์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
สำหรับคำแนะนำในการเปลี่ยนหรือปิดโปรแกรมชนิดนี้ โปรดอ้างอิงข้อมูลในคู่มือของซอฟต์แวร์นี้หรือติดต่อผู้ผลิตซอฟต์แวร์นี้

ก่อนทำการปิดไฟร์วอลล์  โปรดทำความเข้าใจว่าคอมพิวเตอร์ของคุณได้เปิดรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น  ในกรณีนี้บราเดอร์จะไม่รับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อมีการปิดไฟร์วอลล์  โปรดระมัดระวังในการเปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อให้หมาะสมกับสภาวะแวดล้อมเครือข่ายของคุณมากที่สุด

หลังจากเสร็จสิ้นการตรวจสอบตามข้อดังกล่าวด้านบน  ลองถอนการติดตั้งและติดตั้งไดรเวอร์ใหม่จากนั้นตรวจสอบว่าอุปกรณ์ได้ถูกค้นพบหรือไม่

 

รุ่นที่เกี่ยวข้อง

ADS-2800W, ADS-3600W, DCP-L3551CDW, DCP-T510W, DCP-T710W, HL-L2375DW, HL-L2385DW, HL-L3270CDW, HL-L6200DW, HL-L6400DW, HL-L8360CDW, HL-T4000DW, MFC-J2330DW, MFC-J2730DW, MFC-J3530DW, MFC-J3930DW, MFC-L2715DW, MFC-L2750DW, MFC-L2770DW, MFC-L3750CDW, MFC-L3770CDW, MFC-L5900DW, MFC-L6900DW, MFC-L8690CDW, MFC-L8900CDW, MFC-T4500DW, MFC-T810W, MFC-T910DW

หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบราเดอร์

ส่วนแสดงความคิดเห็น

เพื่อช่วยเราปรับปรุงการให้การสนับสนุน โปรดแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบกลับให้เราทราบตามด้านล่างนี้
ขั้นตอนที่ 1: ข้อมูลบนหน้านี้มีประโยชน์กับท่านมากแค่ไหน?
ขั้นตอนที่ 2: ท่านต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่?

โปรดทราบว่าแบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการแสดงความคิดเห็นตอบกลับเท่านั้น