คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

ปิด

HL-L2385DW

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

วันที่:10/01/2019 หมายเลขรหัส:faq00000306_506

กระดาษติดในถาดอเนกประสงค์

ถ้าแผงควบคุมของเครื่องหรือ Status Monitor แสดงว่ามีกระดาษติดในถาดอเนกประสงค์ของเครื่อง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

  1. นำกระดาษออกจากถาดอเนกประสงค์
  2. กำจัดกระดาษที่ติดใดๆ ที่อยู่ในถาดอเนกประสงค์และรอบข้าง
  3. คลี่ปึกกระดาษ จากนั้นนำใส่กลับเข้าไปยังถาดอเนกประสงค์
  4. ใส่กระดาษกลับเข้าไปในถาดอเนกประสงค์ และตรวจสอบว่ากระดาษไม่เกินความสูงของตัวบอกตำแหน่งกระดาษสูงสุด (1) ที่ทั้งสองด้านของถาด
  5. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD ของเครื่อง

คำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวข้อง

รุ่นที่เกี่ยวข้อง

HL-L2385DW

หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบราเดอร์

ส่วนแสดงความคิดเห็น

เพื่อช่วยเราปรับปรุงการให้การสนับสนุน โปรดแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบกลับให้เราทราบตามด้านล่างนี้
ขั้นตอนที่ 1: ข้อมูลบนหน้านี้มีประโยชน์กับท่านมากแค่ไหน?
ขั้นตอนที่ 2: ท่านต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่?

โปรดทราบว่าแบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการแสดงความคิดเห็นตอบกลับเท่านั้น