คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

ปิด

LS-2125/2160

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

วันที่:23/07/2019 หมายเลขรหัส:faqh00000018_000

ทำไมเครื่องถึงไม่ดึงด้ายล่าง?

อาจมีหลายปัจจัยที่เป็นสาเหตุให้เครื่องไม่ดึงด้ายล่าง

 

 

 • ด้ายด้านบนอาจพันกัน
  นำด้ายที่พันกันออกจากตัวเครื่องให้หมด 

  ใช้ขนาดของแผ่นประกบแกนยึดหลอดด้ายไม่ถูกต้องกับขนาดของหลอดด้าย
  ร้อยด้ายเข้าเครื่องใหม่อีกครั้ง (ร้อยด้ายด้านบน) ตามทิศทางที่อยู่ในคู่มือ  

 

ข้อแนะนำโปรดดู   วิธีการวางหลอดด้ายบนแกนยึดหลอดด้าย

ข้อแนะนำโปรดดู   การร้อยด้ายด้านบน

 • นำไส้กระสวยออกและตรวจสอบดูอีกครั้งว่าได้เดินด้ายจากไส้กระสวยเข้าไปในร่องของชุดกระสวยจักรอย่างถูกต้องแล้ว 
  นำเศษด้ายหรือเศษผ้าที่พบออกจากชุดกระสวยจักรให้สะอาด

ข้อแนะนำโปรดดู  วิธีการติดตั้งไส้กระสวยลงในกระสวยจักร

 • คุณอาจจับด้ายที่ลอดผ่านตาเข็มแล้วแน่นเกินไป
  ถือด้ายเบาๆเพื่อไม่ให้ปลายด้ายที่ลอดผ่านตาเข็มแล้วลงไปในกระสวย 
   
  • อาจร้อยด้ายเข้าตาเข็มไม่ถูกวิธี
   ให้ร้อยด้ายเข้าตาเข็มจากด้านหน้าไปยังด้านหลัง 
    
   • เข็มอาจงอหรือใส่เข็มไม่ถูกวิธี
    โปรดติดตั้งเข็มใหม่โดยหันด้านแบนของเข็มไปทางด้านหลังของตัวเครื่อง
    

คำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวข้อง

รุ่นที่เกี่ยวข้อง

BC-2100/BC-2100PRW, BM-3500/2600, DS-140, FS101, FS50, LS-2125/2160

หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบราเดอร์

ส่วนแสดงความคิดเห็น

เพื่อช่วยเราปรับปรุงการให้การสนับสนุน โปรดแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบกลับให้เราทราบตามด้านล่างนี้
ขั้นตอนที่ 1: ข้อมูลบนหน้านี้มีประโยชน์กับท่านมากแค่ไหน?
ขั้นตอนที่ 2: ท่านต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่?

โปรดทราบว่าแบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการแสดงความคิดเห็นตอบกลับเท่านั้น