คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

ปิด

JK17B

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

วันที่:24/06/2019 หมายเลขรหัส:faqh00100035_004

ผ้าติดอยู่ในจักรและไม่สามารถดึงออกได้

หากผ้าติดอยู่ในจักรเย็บผ้าและไม่สามารถดึงออกได้  อาจเป็นไปได้ที่มีด้ายติดพันอยู่ใต้แผ่นครอบฟันจักร ทำตามขั้นตอนที่ได้อธิบายไว้ด้านล่างนี้เพื่อนำผ้าที่ติดอยู่ออกมาจากจักรเย็บผ้า

หากคุณไม่สามารถนำผ้าออกมาได้หลังจากที่ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างนี้ ไม่ควรออกแรงดึงผ้าต่อไป โปรดติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งใกล้เคียงคุณ

 

การนำผ้าออกจากจักรเย็บผ้า

 

 1. หยุดการใช้งานจักรเย็บผ้าโดยทันที

   

 2. ปิดสวิตช์จักรเย็บผ้า

   

 3. นำเข็มเย็บผ้าออกมาจากจักรเย็บผ้า
  โปรดอ้างอิง ฉันสามารถเปลี่ยนเข็มเย็บผ้าได้อย่างไร?

  หากเข็มเย็มผ้าปักติดค้างอยู่กับผ้า ให้หมุนวงล้อจักรออกห่างจากตัวคุณ (หมุนตามเข็มนาฬิกา) เพื่อยกเข็มขึ้นออกจากผ้า จากนั้นให้นำเข็มออกจากจักรเย็บผ้า

 

 1. นำตีนผีเย็บผ้าและก้านยึดตีนผีเย็บผ้าออก
  สามารถอ้างอิงได้จาก  ฉันสามารถถอดหรือติดตีนผีเย็บผ้าได้อย่างไร? และ ฉันสามารถถอดหรือติดก้านยึดตีนผีเย็บผ้าได้อย่างไร?

   

 2. นำฝาครอบไส้กระสวยออก
  image

  (1) ฝาครอบไส้กระสวย

 3. ยกผ้าขึ้นและตัดด้ายที่อยู่ด้านล่าง

   

  image

   

  ทำต่อตามขั้นตอนดังต่อไปนี้เพื่อทำความสะอาดพื้นที่รอบกระสวย

   

 4. ใช้ไขควงเพื่อหมุนหรือถอดสกรูทั้งสองที่ออก
  ยกแผ่นครอบฟันจักรขึ้นตามที่แสดงในภาพประกอบ จากนั้นเลื่อนแผ่นครอบฟันจักรไปทางด้านซ้ายเพื่อยกแผ่นครอบขึ้น

  image
   
 5. ตัดด้ายที่พันอยู่ออก
  จับกระสวยจักรออกมา และยกออกมาทางด้านซ้าย

  image
   
 6. ใช้แปรงทำความสะอาดหรือเครื่องดูดฝุ่น นำฝุ่นออกจากกระสวยจักร และพื้นที่รอบๆของกระสวยจักร
  image

  (1) แปรงปัดทำความสะอาด

  (2) พื้นที่รอบกระสวย

  ห้ามหยอดน้ำมันลงไปในกระสวยจักร

   

 7. ใส่กระสวยจักรกลับไปและให้สัญลักษณ์  image ที่อยู่บนกระสวยจักรตรงกับสัญลักษณ์ image ที่อยู่บนเครื่อง ตามภาพที่แสดงด้านล่างนี้
  image

  (1) สัญลักษณ์ image

  (2) สัญลักษณ์image

  (3) กระสวยจักร

  หมุนสัญลักษณ์ image  และ image  ให้ตรงกัน
  image

  ตรวจสอบสัญลักษณ์ที่แจ้งนั้นตรงกันแล้ว ก่อนจะติดตั้งไส้กระสวยลงไป

   

 8. ปิดแผ่นครอบฟันจักรกลับไป และไขสกรูให้แน่นให้เรียบร้อย
  image (1) สกรู

   

  ตรวจสอบคุณปิดแผ่นครอบฟันจักรอย่างแน่นหนาดีแล้ว

   

 9. หมุนวงล้อจักรเพื่อตรวจสอบการขึ้นลงของฟันจักรเป็นปกติ และฟันจักรนั้นไม่ได้กระทบกับขอบหรือร่องของแผ่นครอบฟันจักร

  (1) ตำแหน่งที่ถูกต้องของฟันจักร

  (2) ตำแหน่งที่ไม่ถูกต้องของฟันจักร

  (3) แผ่นครอบฟันจักร

  (4) ฟันจักร

   

 10. ปิดฝาครอบไส้กระสวยกลับไป

  image

   

 11. ตรวจเช็คสภาพของเข็ม และติดตั้งกลับเข้าไปใหม่อีกครั้ง
 12. หากเข็มอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถใช้งานได้ ยกตัวอย่างเช่น หากเข็มงอ  ควรเปลี่ยนเป็นเข็มเล่มใหม่

  ก่อนใช้งานเข็ม ลองวางด้านแบนของเข็มลงบนพื้นราบเรียบเสมอกัน และตรวจสอบระยะห่างระหว่างเข็มกับพื้นผิวที่ราบเรียบว่าเท่ากันหรือไม่

  (1) ด้านข้าง

  (2) สัญลักษณ์แจ้งชนิดของเข็ม

  เข็มที่สามารถใช้งานได้

  (1) พื้นผิวที่ราบเรียบ

  เข็มที่ไม่สามารถใช้งานได้

  หากระยะห่างระหว่างของเข็มและพื้นผิวที่ราบเรียบนั้นไม่เท่ากัน  แสดงว่าเข็มงอ  ห้ามใช้เข็มที่มีลักษณะงอ

  (1) พื้นผิวที่ราบเรียบ

  ห้ามใช้เข็มที่มีลักษณะงอ การเย็บผ้าด้วยเข็มที่งอนั้นอันตรายอย่างยิ่ง เพราะเข็มอาจหักระหว่างจักรเย็บผ้ากำลังทำงานได้

   

ตรวจสอบการทำงานของจักรเย็บผ้า

หากมีการถอดแผ่นครอบฟันจักร ตรวจสอบการทำงานของจักรเย็บผ้าเพื่อเป็นการยืนยันว่าได้ปิดแผ่นครอบฟันจักรถูกต้องแล้ว

 

 1. เปิดสวิตช์จักรเย็บผ้า

   

 2. เลือก imageตะเข็บเส้นตรง (ตรงกลาง หรือ ตำแหน่งเข็มที่อยู่ตรงกลาง)

  อย่าเพิ่งติดตีนผีเย็บผ้าและร้อยด้าย

   

 3. ค่อยๆหมุนวงล้อจักรเข้าหาตัวคุณ (หมุนทวนเข็มนาฬิกา) และมองจากทุกด้านเพื่อตรวจสอบดูว่าเข็มปักลงที่กึ่งกลางของร่องในแผ่นครอบฟันจักรพอดิบพอดี
  หากเข็มกระทบกับแผ่นครอบฟันจักร ให้นำแผ่นครอบฟันจักรออกอีกครั้ง และปิดกลับเข้าไปใหม่

  image

  (1) ร่องในแผ่นครอบฟันจักร

  (2) วงล้อจักร

   

 4. เลือก image (ตะเข็บซิกแซก)  และเฉพาะตอนนี้ ให้เพิ่มความยาวของตะเข็บและความกว้างของตะเข็บไปยังเลขสูงสุด

   

 5. ค่อยๆหมุนวงล้อจักรเข้าหาตัวคุณ (หมุนทวนเข็มนาฬิกา) ตรวจสอบเข็มและฟันจักรทำงานปกติ
  หากเข็มและฟันจักรกระทบกับแผ่นครอบฟันจักร แสดงว่าจักรทำงานไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งใกล้เคียงคุณ

   

 6. ปิดเครื่อง และติดตั้งก้านยึดตีนผีและตีนผีเย็บผ้า
  โปรดอ้างอิง  ฉันสามารถถอดหรือติดตีนผีเย็บผ้าได้อย่างไร? และ  ฉันสามารถถอดหรือติดก้านยึดตีนผีเย็บผ้าได้อย่างไร?

   

 7. ติดตั้งไส้กระสวย
  โปรดอ้างอิง  ฉันสามารถติดตั้งไส้กระสวยที่กรอด้ายเรียบร้อยแล้วได้อย่างไร?

   

 8. ร้อยด้ายด้านบนให้ถูกต้อง
  โปรดอ้างอิง ฉันสามารถร้อยด้ายด้านบนได้อย่างไร?

  ด้ายที่พันกันสาเหตุเนื่องมาจากการร้อยด้ายด้านบนที่ไม่ถูกต้อง ตรวจสอบได้ร้อยด้ายเข้าเครื่องหรือร้อยด้ายด้านบนอย่างถูกต้องแล้ว

   

 9. ทดสอบการเย็บลงบนผ้าธรรมดา

  การเย็บที่ไม่ถูกต้องอาจเป็นผลมาจากการร้อยด้ายด้านบนที่ไม่ถูกต้องหรือเย็บลงบนผ้าชนิดบาง หากผลออกมาไม่สวยงามจากการลองเย็บ ให้ตรวจสอบการร้อยด้ายด้านบนหรือชนิดของผ้าที่กำลังใช้งานอยู่

 

คำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวข้อง

รุ่นที่เกี่ยวข้อง

JA1400, JA1450NT, JK17B, JV1400

หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบราเดอร์

ส่วนแสดงความคิดเห็น

เพื่อช่วยเราปรับปรุงการให้การสนับสนุน โปรดแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบกลับให้เราทราบตามด้านล่างนี้
ขั้นตอนที่ 1: ข้อมูลบนหน้านี้มีประโยชน์กับท่านมากแค่ไหน?
ขั้นตอนที่ 2: ท่านต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่?

โปรดทราบว่าแบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการแสดงความคิดเห็นตอบกลับเท่านั้น