คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

ปิด

JK17B

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

วันที่:02/07/2019 หมายเลขรหัส:faqh00100034_006

ความตึงด้ายไม่ถูกต้อง

เมื่อความตึงด้ายไม่ถูกต้อง ตรวจสอบเครื่องตามขั้นตอนต่างๆดังต่อไปนี้

 

1. ตรวจสอบที่ตัวเครื่องนั้นมีการร้อยด้ายอย่างถูกต้อง

  • เห็นด้ายล่างชัดเจนบนผ้าด้านบน
  • ด้ายด้านบนปรากฏเป็นเส้นตรงบนผ้าด้านบน

(1) ด้านล่างของผ้า

(2) เห็นด้ายล่างชัดเจนบนผ้าด้านบน

(3) ด้ายด้านบน

(4) ด้านบนของผ้า

(5) ด้ายล่าง

แสดงว่า การร้อยด้ายด้านล่างนั้นไม่ถูกต้อง

หากการร้อยด้ายด้านล่างนั้นไม่ถูกต้อง อาจทำให้ด้ายด้ายบนตึงเกินไป สำหรับวิธีการแก้ไขปัญหา อ้างอิงข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก  “ ฉันสามารถติดตั้งไส้กระสวยที่กรอด้ายเรียบร้อยแล้วได้อย่างไร?


 

  • เห็นด้ายบนชัดเจนบนผ้าด้านล่าง
  • ด้ายด้านล่างปรากฏเป็นเส้นตรงบนผ้าด้านล่าง
  • ลายตะเข็บบนผ้าด้านล่างหลวมหรือหย่อน

(1) ด้านล่างของผ้า

(2) ด้ายด้านบน

(3) ด้านบนของผ้า

(4) ด้ายด้านล่าง

(5) เห็นด้ายบนชัดเจนบนผ้าด้านล่าง

แสดงว่า  การร้อยด้ายด้านบนนั้นไม่ถูกต้อง

หากการร้อยด้ายด้านบนนั้นไม่ถูกต้อง อาจทำให้ด้ายด้านบนนั้นหลวมเกินไป  สำหรับวิธีการแก้ไขปัญหา อ้างอิงข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก  “ ฉันสามารถร้อยด้ายด้านบนได้อย่างไร?

 

 

2. ตรวจสอบเข็มและด้ายมีความเหมาะสมกับผ้าที่คุณกำลังใช้งานอยู่

เข็มเย็บผ้าที่ใช้งานกับเครื่องนั้นควรเปลี่ยนไปตามชนิดของผ้าที่เย็บและความหนาของด้าย

หากไม่ได้ใช้ด้ายและเข็มให้เหมาะสมกับผ้า จะไม่สามารถปรับความตึงด้ายได้อย่างถูกต้อง เป็นสาเหตุให้เกิดรอยย่นที่ผ้าหรือฝีตะเข็บกระโดด

สามารถอ้างอิงข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหัวข้อ  การเลือกใช้เนื้อผ้า ด้าย และเข็มให้มีความเหมาะสม 

 

 

3. ปรับความตึงด้ายให้เหมาะสม

หมุนปุ่มปรับความตึงด้ายเพื่อเลือกค่าความตึงด้ายให้ถูกต้อง

ค่าของความตึงด้ายจะแตกต่างกันไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของผ้าและด้ายที่กำลังใช้งานอยู่

  • ปรับความตึงด้ายในขณะที่ทดลองเย็บบนเศษผ้าที่เป็นผ้าชนิดเดียวกันกับผ้าที่จะใช้เย็บ
  • หากการร้อยด้ายด้านบนและการร้อยด้ายด้านล่างไม่ถูกต้อง การปรับความตึงด้ายจะไม่สามารถปรับได้อย่างแม่นยำ ถึงแม้ว่าได้ลองหมุนปุ่มปรับความตึงด้ายไปแล้ว ตรวจสอบการร้อยด้ายด้านบนและร้อยด้ายด้านล่างใหม่ จากนั้นจึงค่อยปรับหรือตั้งค่าความตึงด้าย

ความตึงของด้ายนั้นมีผลต่อรูปแบบตะเข็บที่ออกมา คุณอาจจะต้องปรับความตึงด้ายเมื่อคุณมีการเปลี่ยนไปใช้ด้ายและผ้าชนิดใหม่
 

เราจึงขอแนะนำว่าคุณควรเย็บลงบนเศษผ้าก่อนเย็บลงบนชิ้นงานจริง

 

ค่าความตึงด้ายที่ถูกต้อง


ความตึงด้ายที่ถูกต้องนั้นสำคัญมากเพราะหากตึงเกินไปหรือหย่อนเกินไป อาจส่งผลต่อลายตะเข็บหรือเป็นสาเหตุให้ผ้าขยุ้มได้

image

(1) ด้านบนของผ้า
(2) ด้านหลังของผ้า
(3) ด้ายด้านบน
(4) ด้ายด้านล่าง


ความตึงของด้ายด้านบนตึงเกินไป


ห่วงจะเกิดขึ้นที่ด้านบนของผ้า
ลดความตึงโดยการหมุนปุ่มปรับความตึงด้ายด้านบนไปที่ค่าเลขน้อย

image

(1) ด้านบนของผ้า
(2) ด้านหลังของผ้า
(3) ด้ายด้านบน
(4) ด้ายด้านล่าง
(5) ห่วงเกิดขึ้นที่ด้านบนของผ้า

 

ความตึงของด้ายด้านบนหลวมเกินไป


ห่วงปรากฏที่ด้านหลังของผ้า
เพิ่มความตึงโดยการหมุนปุ่มปรับความตึงด้ายด้านบนไปที่ค่าเลขมาก 

image

(1) ด้านบนของผ้า
(2) ด้านหลังของผ้า
(3) ด้ายด้านบน
(4) ด้ายด้านล่าง
(5) ห่วงเกิดขึ้นที่ด้านหลังของผ้า

คำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวข้อง

รุ่นที่เกี่ยวข้อง

JA1400, JA1450NT, JK17B, JV1400

หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบราเดอร์

ส่วนแสดงความคิดเห็น

เพื่อช่วยเราปรับปรุงการให้การสนับสนุน โปรดแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบกลับให้เราทราบตามด้านล่างนี้
ขั้นตอนที่ 1: ข้อมูลบนหน้านี้มีประโยชน์กับท่านมากแค่ไหน?
ขั้นตอนที่ 2: ท่านต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่?

โปรดทราบว่าแบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการแสดงความคิดเห็นตอบกลับเท่านั้น