คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

ปิด

FS101

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

วันที่:02/08/2019 หมายเลขรหัส:faqh00000438_004

ฉันสามารถกรอด้ายใส่ไส้กระสวยได้อย่างไร? (สำหรับรุ่นที่มาพร้อมกับระบบการกรอด้ายแบบรวดเร็ว)

image

(1) แกนยึดสำหรับการกรอด้ายใส่ไส้กระสวย

(2) แกนกรอไส้กระสวย

(3) ไส้กระสวย

 

 • โปรดใช้ไส้กระสวย (รหัสผลิตภัณฑ์: SA156, SFB) ที่ออกแบบมาสำหรับจักรเย็บผ้าเครื่องนี้เท่านั้น
  การใช้ไส้กระสวยรุ่นอื่นๆ อาจทำให้จักรได้รับความเสียหาย
 • บราเดอร์ได้ออกแบบไส้กระสวยที่มาพร้อมกับจักรเย็บผ้ารุ่นนี้โดยเฉพาะ
  หากคุณใช้ไส้กระสวยของจักรรุ่นอื่น จักรเย็บผ้าเครื่องนี้อาจทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ
  โปรดใช้เฉพาะไส้กระสวยที่มาพร้อมจักรเย็บผ้ารุ่นนี้ หรือใช้ไส้กระสวยประเภทเดียวกันเท่านั้น (รหัสผลิตภัณฑ์:  SA156, SFB)
  image

  (1) รุ่นนี้

  (2) รุ่นอื่น

 

 1. ใส่ไส้กระสวยลงบนแกนกรอด้ายในลักษณะที่สปริงของแกนนั้นเข้ากันได้พอดีกับร่องในไส้กระสวย
  image

  (1) ร่อง

  (2) สปริงของแกนกรอไส้กระสวย

   

 2. เลื่อนแกนกรอด้ายใส่ไส้กระสวยไปทางด้านขวา

  image

   

 3. ดังภาพที่แสดง ให้คุณดันคันโยกแกนยึดหลอดด้ายลง
  แกนยึดหลอดด้ายจะหมุนขึ้น

   

  image

   

  ห้ามจับที่คานยึดเพื่อยกแกนยึดหลอดด้ายขึ้น ไม่เช่นนั้น แกนยึดหลอดด้ายอาจงอหรือหัก

   

 4. ถอดแผ่นประกบแกนยึดหลอดด้าย
  image

  (1) แกนยึดหลอดด้าย

  (2) แผ่นประกบแกนยึดหลอดด้าย

  คุณจะต้องยกแกนยึดหลอดด้ายขึ้นเมื่อกรอด้ายใส่ไส้กระสวย
  ด้ายอาจพันกัน หากใช้แกนกรอไส้กระสวยโดยที่ไม่ยกแกนยึดหลอดด้ายขึ้น

   

 5. ใส่หลอดด้ายสำหรับไส้กระสวยเข้ากับแกนยึดหลอดด้ายให้สุด
  เลื่อนหลอดด้ายเข้ากับแกนยึดไปตามแนวนอน และให้ด้ายคลายออกไปทางด้านหน้าส่วนล่างสุด

   

  image

   

 6. เลื่อนแผ่นประกบแกนยึดหลอดด้ายเข้ากับแกนยึดหลอดด้าย
  หันแผ่นประกบแกนยึดหลอดด้ายด้านมนไปทางด้านซ้าย และเลื่อนแผ่นประกบแกนยึดหลอดด้ายให้ลึกสุดไปทางด้านขวา เพื่อให้หลอดด้ายเลื่อนไปทางด้านขวาสุดของแกนยึดหลอดด้าย

   

  image
  • หากหลอดด้ายหรือแผ่นประกบแกนยึดหลอดด้ายอยู่ผิดตำแหน่ง อาจทำให้ด้ายพันรอบๆ แกนยึดหลอดด้ายหรืออาจทำให้เครื่องเสียหายได้
  • คุณสามารถเลือกใช้แผ่นประกบแกนยึดหลอดด้ายจากทั้งหมด 3 ขนาดเพื่อให้เหมาะกับขนาดของหลอดด้ายที่กำลังใช้อยู่
   หากแผ่นประกบแกนยึดหลอดด้ายมีขนาดเล็กเกินไปสำหรับหลอดด้ายที่กำลังใช้ ด้ายอาจติดอยู่ตามร่องในหลอดด้ายหรืออาจทำให้เครื่องเสียหายได้

  image

  ขณะเย็บผ้าโดยใช้ด้ายที่ผ่านการกรอแบบไขว้ และมีเส้นเล็ก ให้คุณใช้แผ่นประกบแกนยึดหลอดด้ายที่มีขนาดเล็กและควรเว้นระยะห่างระหว่างแผ่น

  image

  (1) แผ่นประกบแกนยึดหลอดด้าย (ขนาดเล็ก)

  (2) หลอดด้าย (ด้ายที่ผ่านการกรอแบบไขว้)

  (3) ระยะห่าง
   

   

 7. ขณะจับหลอดด้ายด้วยมือขวา ให้คล้องด้ายผ่านข้างใต้ตะขอคล้องด้าย
  image

  (1) ตะขอคล้องด้าย

   

 8. คล้องด้ายผ่านข้างใต้แผ่นปิดตะขอคล้องด้ายจากด้านหลังไปด้านหน้า
  จับด้ายโดยใช้มือขวาเพื่อให้ด้ายที่ถูกดึงออกมาไม่หย่อน  จากนั้นใช้มือซ้ายคล้องด้ายไปข้างใต้แผ่นปิดตะขอคล้องด้าย
  image

  (1) แผ่นปิดตะขอคล้องด้าย

   

 9. ดึงด้ายไปทางด้านขวา และคล้องด้ายไปข้างใต้ตะขอแกนยึดสำหรับการกรอด้ายใส่ไส้กระสวยจากนั้นจึงคล้องด้ายทวนเข็มนาฬิกาไปตามแกนยึด โดยดึงให้เข้ามากที่สุดเท่าที่ทำได้
   
  image

  (1) แกนยึดสำหรับการกรอด้ายใส่ไส้กระสวย

   

  โปรดดูให้แน่ใจว่าคุณได้คล้องด้ายไปทางด้านล่างของแกนยึดด้าย

   

  image

  (2) ตะขอ
  (3) แกนยึดด้าย
  (4) ดึงเข้าให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้

  โปรดดูให้แน่ใจว่าคุณได้ดึงด้ายเข้ามาในแกนยึดด้ายมากที่สุดที่เป็นไปได้แล้ว ไม่เช่นนั้นอาจไม่สามารถกรอด้ายใส่ไส้กระสวยได้อย่างเรียบร้อย

  image

   

   

 10. ใช้มือซ้ายจับด้ายที่ถูกพันไปรอบแกนยึดด้าย ให้ใช้มือขวาในการกรอปลายด้ายที่ถูกปล่อยไว้ตามเข็มนาฬิกาวนรอบๆ ไส้กระสวย 5 หรือ 6 รอบ

   

  image

   

 11. คล้องด้ายไปทางด้านขวาและคล้องผ่านร่องตรงส่วนฐานของแกนกรอไส้กระสวย
  ตัดปลายด้ายออกในความยาวที่เหมาะสม

   

  image

  (1)  ร่องตรงส่วนฐานของแกนกรอไส้กระสวย (มีที่ตัดด้ายในตัว)

  โปรดแน่ใจว่าคุณได้ตัดด้ายออกตามขั้นตอนที่อธิบายนี้
  หากกรอด้ายใส่ไส้กระสวยโดยไม่ตัดด้ายโดยใช้ที่ตัดด้ายที่อยู่ในร่องตรงส่วนฐานของแกนกรอไส้กระสวย ด้ายอาจพันกันในไส้กระสวยหรือเข็มอาจงอหรือหักเมื่อด้ายจากไส้กระสวยใกล้จะหมด

   

 12. เลื่อนปุ่มเลื่อนควบคุมความเร็วในการเย็บไปทางด้านขวา (เพื่อตั้งค่าความเร็วไปที่เร็วมาก) 

  image
 13. เปิดสวิตช์จักรเย็บผ้า

   

  image

   

 14. กดเท้าลงบนขาเหยียบควบคุมความเร็วจักรหรือกดปุ่ม image (ปุ่มเริ่ม/หยุด) เพื่อเริ่ม
  image or image

   

   

   

  • หากคุณต้องการใช้เครื่องโดยใช้การควบคุมจากขาเหยียบควบคุมความเร็วจักร ให้เชื่อมต่อขาเหยียบควบคุมความเร็วจักรก่อน
  • หากคุณเชื่อมต่อขาเหยียบควบคุมความเร็วจักรแล้ว จะไม่สามารถใช้ปุ่มเริ่ม/หยุดในการเริ่มเย็บได้
 15. เมื่อไส้กระสวยเริ่มหมุนช้าลง ให้ยกเท้าของท่านออกจากขาเหยียบควบคุมความเร็วจักร หรือกดที่ปุ่ม   image (ปุ่มเริ่ม/หยุด) 

   

 16. ตัดด้าย แล้วเลื่อนแกนกรอด้ายใส่ไส้กระสวยไปทางด้านซ้าย จากนั้นจึงค่อยถอดไส้กระสวยออกจากแกน

   

   

 17. เลื่อนปุ่มเลื่อนควบคุมความเร็วในการเย็บกลับไปยังตำแหน่งเดิม

   

  การกรอไส้กระสวยที่ไม่ถูกวิธี อาจทำให้ความตึงของด้ายหลวมเกินไป และอาจทำให้เข็มหักได้

   

  image
  • เมื่อจักรเริ่มการทำงาน หรือวงล้อจักรถูกหมุนหลังจากกรอด้ายใส่ไส้กระสวยแล้ว เครื่องจะส่งเสียงคลิก แต่ไม่ใช่การแสดงถึงการทำงานที่ผิดปกติของตัวเครื่อง
  • หลักเข็มเย็บผ้าจะไม่เคลื่อนที่ หากคุณเลื่อนแกนกรอไส้กระสวยไปทางขวา

 

คำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวข้อง

รุ่นที่เกี่ยวข้อง

DS-140, FS101

หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบราเดอร์

ส่วนแสดงความคิดเห็น

เพื่อช่วยเราปรับปรุงการให้การสนับสนุน โปรดแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบกลับให้เราทราบตามด้านล่างนี้
ขั้นตอนที่ 1: ข้อมูลบนหน้านี้มีประโยชน์กับท่านมากแค่ไหน?
ขั้นตอนที่ 2: ท่านต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่?

โปรดทราบว่าแบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการแสดงความคิดเห็นตอบกลับเท่านั้น