คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

ปิด

FS101

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

วันที่:23/07/2019 หมายเลขรหัส:faqh00100034_005

ความตึงด้ายด้านบนไม่ถูกต้อง

เมื่อความตึงด้ายของด้ายด้ายบนไม่ถูกต้อง  ให้ตรวจสอบตัวเครื่องตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 

1. ตรวจสอบการร้อยด้ายที่ตัวเครื่องนั้นถูกต้องแล้ว

  • หากด้ายด้ายล่างโผล่ขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเจนบนผ้าด้านบน
  • และด้ายด้านบนปรากฏเป็นเส้นตรงบนผ้าด้านบน

(1) ผ้าด้านล่าง

(2) ด้ายด้านล่างโผล่ขึ้นมาบนผ้าด้านบน

(3) ด้ายด้านบน

(4) ผ้าด้านบน

(5) ด้ายด้านล่าง

แสดงว่า การร้อยด้ายด้านล่างไม่ถูกต้อง

หมุนปุ่มปรับความตึงด้ายไปยังเลข  “4” จากนั้นให้อ้างอิงไปที่หัวข้อ ด้ายด้านบนตึงเกินไป  เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการดึงด้าย

 

  • หากด้ายด้ายบนโผล่หรือเห็นได้อย่างชัดเจนบนผ้าด้านล่าง
  • และด้ายด้านล่างปรากฏเป็นเส้นตรงบนผ้าด้านล่าง
  • ตะเข็บบนผ้าด้านล่างจะหลวมและหลุดลุ่ย

(1) ผ้าด้านล่าง

(2) ด้ายด้านบน

(3) ผ้าด้านบน

(4) ด้ายด้านล่าง

(5) ด้ายด้านบนโผล่ที่ผ้าด้านล่าง

แสดงว่า การร้อยด้ายด้านบนไม่ถูกต้อง

หมุนปุ่มปรับความตึงด้ายไปยังเลข  “4” จากนั้นให้อ้างอิงไปที่หัวข้อ ด้ายพันกันหรือเป็นกระจุกที่ด้านล่างของผ้า  เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการร้อยด้ายด้านบน

 

 

2. ตรวจสอบความเหมาะสมของเข็มและด้ายที่ใช้ร่วมกันกับผ้าที่กำลังใช้งานอยู่

เข็มสำหรับจักรเย็บผ้าที่เหมาะสมสำหรับการใช้งาน จะขึ้นอยู่กับเนื้อผ้าและความหนาของด้าย

หากการเลือกใช้เข็มและด้ายไม่เหมาะสมหรือไม่เข้ากันกับผ้าที่กำลังใช้งานอยู่ ค่าความตึงด้ายจะไม่สามารถถูกปรับได้อย่างถูกต้อง เป็นสาเหตุให้เกิดรอยย่นที่เนื้อผ้าหรือตะเข็บกระโดดได้

โปรดอ้างอิงข้อมูลเพิ่มเติมที่  ความเหมาะสมของเนื้อผ้า ด้าย และเข็ม 

 

 

3. เลือกการตั้งค่าให้เหมาะสมกับความตึงด้ายด้านบน

หมุนปุ่มปรับความตึงด้ายเพื่อเลือกความตึงด้ายด้ายให้เหมาะสม

ความตึงด้ายที่เหมาะสมน้้นจะแตกต่างกันไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของผ้าและด้านที่กำลังใช้งานอยู่

  • ทดลองปรับความตึงด้ายหรือค่อยๆปรับความตึงด้ายบนเศษผ้าชนิดเดียวกันที่กำลังเย็บชิ้นงานดูก่อน
  • หากการร้อยด้ายด้านบนและการร้อยด้ายด้านล่างไม่ถูกต้อง การปรับความตึงด้ายก็จะไม่สามารถทำได้ ถึงแม้ว่ามีการลองหมุนปรับความตึงด้ายแล้วก็ตาม ตรวจสอบวิธีการร้อยด้ายด้านบนและด้ายด้านล่างดูก่อน จากนั้นค่อยปรับความตึงด้ายอีกครั้ง

เมื่อด้ายด้านล่างมองเห็นได้ชัดบนผ้าด้านบน

(1) ผ้าด้านล่าง

(2) ด้ายด้านล่างมองเห็นชัดบนผ้าด้านบน

(3) ด้ายด้านบน

(4) ผ้าด้านบน

(5) ด้ายด้านล่าง

 

หมุนปุ่มปรับความตึงด้ายไปยังเลขน้อยลง (ไปทางซ้าย) (เพื่อผ่อนความตึงด้าย)

 

 

image

 

 

 

เมื่อด้ายด้านบนมองเห็นได้ชัดบนผ้าด้านล่าง

(1) ผ้าด้านล่าง

(2) ด้ายด้านบน

(3) ผ้าด้านบน

(4) ด้ายด้านล่าง

(5) ด้ายด้านบนมองเห็นได้ชัดบนผ้าด้านล่าง

 

หมุนปุ่มปรับความตึงด้ายไปยังเลขที่สูงขึ้น  (ไปทางขวา) (เพื่อเพิ่มความตึงด้าย)

 

 

image

 

 

คำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวข้อง

รุ่นที่เกี่ยวข้อง

BC-2100/BC-2100PRW, DS-140, FS101, FS50

หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบราเดอร์

ส่วนแสดงความคิดเห็น

เพื่อช่วยเราปรับปรุงการให้การสนับสนุน โปรดแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบกลับให้เราทราบตามด้านล่างนี้
ขั้นตอนที่ 1: ข้อมูลบนหน้านี้มีประโยชน์กับท่านมากแค่ไหน?
ขั้นตอนที่ 2: ท่านต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่?

โปรดทราบว่าแบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการแสดงความคิดเห็นตอบกลับเท่านั้น