คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

ปิด

FS101

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

วันที่:02/08/2019 หมายเลขรหัส:faqh00000467_004

ฉันสามารถร้อยด้ายเข้าเครื่องได้อย่างไร? (สำหรับรุ่นที่มาพร้อมกับที่สนเข็มอัตโนมัติ)

Upper threading (For models equipped with the needle threader)

(1) แกนยึดหลอดด้าย

(2) สัญลักษณ์บนวงล้อจักร

 

 • เมื่อมีการร้อยด้ายด้านบน โปรดทำตามคำแนะนำให้ถูกต้อง
  หากร้อยด้ายด้านบนไม่ถูกต้อง ด้ายอาจพันกันหรือเข็มอาจงอหรือหักได้
 • ห้ามใช้ด้ายขนาดเบอร์ 20 หรือน้อยกว่า
 • ใช้ด้ายและเข็มให้มีความเหมาะสมกัน
  สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ด้ายและเข็มให้มีความเหมาะสมกัน สามารถอ้างอิงได้จากตาราง "การเลือกใช้เนื้อผ้า ด้าย และเข็มให้มีความเหมาะสม"
 • ที่สนเข็มอัตโนมัติสามารถใช้งานได้กับเข็มสำหรับจักรเย็บผ้าเบอร์ 75/11 ถึงเบอร์ 100/16
  อย่างไรก็ดีที่สนเข็มจะไม่สามารถใช้งานได้กับเข็มเย็บผ้าเบอร์  65/9
  เมื่อใช้ด้ายชนิดพิเศษ เช่น ด้ายไนลอนใส หรือ ดิ้นเงิน คุณจะไม่สามารถใช้ที่สนเข็มได้
 • ด้ายเบอร์ 130/120 หรือหนากว่า ไม่สามารถใช้งานได้กับที่สนเข็ม
 • คุณจะไม่สามารถใช้ที่สนเข็มกับเข็มพาย หรือเข็มคู่
 1. เปิดสวิตช์จักรเย็บผ้า

   

  Turn on the sewing machine.

   

 2. ยกตีนผีเย็บผ้าขึ้นโดยใช้การยกตีนผีเย็บผ้า
  image (1) ก้านยกตีนผีเย็บผ้า

  หากไม่สามารถยกตีนผีเย็บผ้าได้ คุณจะร้อยด้ายเข้าเครื่องไม่ถูกต้อง

   

 3. กดปุ่ม image  (ปุ่มปรับตำแหน่งเข็ม) หนึ่งหรือสองครั้งเพื่อยกเข็มขึ้น

   

  image

   

  หากยกเข็มขึ้นไม่ถูกต้อง คุณจะร้อยด้ายเข้าเครื่องไม่ได้
  ตรวจสอบคุณได้หมุนวงล้อจักรเพื่อให้สัญลักษณ์ที่อยู่บนวงล้อจักรนั้นชี้ขึ้นก่อนร้อยด้ายเข้าเครื่อง

  image (1) สัญลักษณ์

   

 4. ดังภาพที่แสดง ให้คุณกดคันโยกแกนยึดหลอดด้ายลง
  แกนยึดหลอดด้ายจะหมุนขึ้น

   

  Press down on the spool pin lever

   

  ห้ามจับที่คานยึดเพื่อยกแกนยึดหลอดด้ายขึ้น ไม่เช่นนั้น แกนยึดหลอดด้ายอาจงอหรือหัก

   

 5. ถอดแผ่นประกบแกนยึดหลอดด้าย
  Remove the spool cap.

  (1) แกนยึดหลอดด้าย

  (2) แผ่นประกบแกนยึดหลอดด้าย
   

   

  คุณจะต้องยกแกนยึดหลอดด้ายขึ้นก่อนใช้งาน
  หากใส่หลอดด้ายในตำแหน่งที่ผิดหรือไม่ถูกวิธี ด้ายอาจพันกันที่แกนยึดหลอดด้าย และเป็นสาเหตุให้เข็มหักได้

   

 6. ใส่หลอดด้ายสำหรับด้ายด้านบนเข้ากับแกนยึดหลอดด้ายให้สุด
  เลื่อนหลอดด้ายเข้ากับแกนยึดไปตามแนวนอน และให้ด้ายคลายออกไปทางด้านหน้าส่วนล่างสุด

   

  Insert th spool onto the spool pin.

   

 7. เลื่อนแผ่นประกบแกนยึดหลอดด้ายเข้ากับแกนยึดหลอดด้าย
  หันแผ่นประกบแกนยึดหลอดด้ายด้านมนไปทางด้านซ้าย และเลื่อนแผ่นประกบแกนยึดหลอดด้ายให้ลึกสุดไปทางด้านขวา เพื่อให้หลอดด้ายเลื่อนไปทางด้านขวาสุดของแกนยึดหลอดด้าย

   

  Slide the spool cap onto the spool pin.
  • หากหลอดด้ายหรือแผ่นประกบแกนยึดหลอดด้ายอยู่ผิดตำแหน่งอาจทำให้ด้ายพันรอบๆ แกนยึดหลอดด้าย และอาจทำให้เข็มหักได้
  • คุณสามารถเลือกใช้แผ่นประกบแกนยึดหลอดด้ายจากทั้งหมด 3 ขนาดเพื่อให้เหมาะกับขนาดของหลอดด้ายที่กำลังใช้อยู่
   หากแผ่นประกบแกนยึดหลอดด้ายมีขนาดเล็กเกินไปสำหรับหลอดด้ายที่กำลังใช้ ด้ายอาจติดอยู่ตามร่องในหลอดด้าย หรือเข็มอาจหักได้
   image

  ขณะเย็บผ้าโดยใช้ด้ายที่ผ่านการกรอแบบไขว้และมีเส้นเล็ก ให้คุณใช้แผ่นประกบแกนยึดหลอดด้ายที่มีขนาดเล็กและควรเว้นระยะห่างระหว่างแผ่นประกบแกนยึดหลอดด้ายกับหลอดด้ายเพียงเล็กน้อย

  Use the small spool cap (1) แผ่นประกบแกนยึดหลอดด้าย (ขนาดเล็ก)
  (2) หลอดด้าย (ด้ายที่ผ่านการกรอแบบไขว้)
  (3) ระยะห่าง

   

 8. ขณะจับหลอดด้ายด้วยมือขวา ให้คล้องด้ายผ่านข้างใต้ตะขอคล้องด้าย
  Pass the thread under the thread guide. (1) ตะขอคล้องด้าย

   

 9. คล้องด้ายผ่านข้างใต้แผ่นปิดตะขอคล้องด้ายจากด้านหลังไปด้านหน้า
  จับด้ายโดยใช้มือขวาเพื่อให้ด้ายที่ถูกดึงออกมาไม่หย่อน จากนั้นใช้มือซ้ายคล้องด้ายไปข้างใต้แผ่นปิดตะขอคล้องด้าย

   

  Pass the thread under the thread guide cover. (1)  แผ่นปิดตะขอคล้องด้าย

   

 10. เดินเส้นด้ายด้านบนตามภาพตัวอย่างด้านล่างนี้

   

  Feed the upper thread

   

 11. โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้คล้องด้ายผ่านแกนกระตุกด้ายจากขวาไปซ้ายดังภาพตัวอย่างด้านล่าง
   
  Guide the thread through the thread take-up lever from right to left (1) แกนกระตุกด้าย

  หากเข็มยังไม่ถูกยกขึ้น จะไม่สามารถร้อยด้ายผ่านแกนกระตุกด้ายได้
  โปรดแน่ใจว่าคุณได้กดปุ่มปรับตำแหน่งเข็มเพื่อยกเข็มขึ้นก่อนร้อยด้ายไปที่แกนกระตุกด้าย

   

   

 12. คล้องด้ายไปทางด้านหลังของตะขอยึดด้ายบริเวณเหนือเข็ม
  ด้ายจะผ่านไปด้านหลังของตะขอยึดด้ายได้ง่ายดายโดยจับด้ายด้วยมือซ้าย จากนั้นจึงคล้องด้ายด้วยมือขวา

   

  Put the thread behind the needle bar thread guide. (1) ตะขอยึดด้ายที่หลักเข็ม

   

 13. ปิดสวิตช์จักรเย็บผ้า

   

  Turn off the sewing machine.

   

 14. โยกก้านยกตีนผีเย็บผ้าลง
  image (1) ก้านยกตีนผีเย็บผ้า

   

 15. ขณะโยกก้านยกตีนผีเย็บผ้าลง ให้เกี่ยวด้ายไปบนตะขอ
   
  Hook the thread onto the guide.

  (1) หลักเข็ม

  (2) คันเลื่อนที่สนเข็ม

  (3) ตะขอ

   

 16. โยกคันเลื่อนที่สนเข็มลงให้สุด
  ปลายของที่สนเข็มจะหมุนเข้าหาตัวคุณ และตะขอคล้องผ่านตาเข็ม

   

  Fully lower the needle threader lever.

   

 17. จับด้ายบนตะขอดังภาพที่แสดงด้านล่าง

   

  Catch the thread on the hook as shown below. (1) ตะขอ
  (2) ด้าย

   

 18. ขณะจับด้ายอย่างเบามือ ให้คุณปล่อยมือจากคันเลื่อนที่สนเข็ม
  ตะขอจะเป็นตัวดึงด้ายให้ลอดผ่านตาเข็ม
  Release the needle threader lever.

   

 19. ดึงห่วงของด้ายให้ลอดผ่านตาเข็มไปทางด้านหลังของตัวเครื่อง

   

  Pull the loop of the thread (1) ห่วงของด้าย

   

  ควรดึงห่วงของด้ายอย่างเบามือ เพื่อป้องกันไม่ให้เข็มงอ

   

 20. โยกก้านยกตีนเย็บผ้าขึ้น
  image (1) ก้านยกตีนผีเย็บผ้า
 21. คล้องปลายด้ายผ่านตีนผีเย็บผ้า จากนั้นให้ดึงด้ายออกไปทางด้านหลังของตัวเครื่องประมาณ 5 ซม. (2 นิ้ว)

   

  Pull out about 5 cm (2 inches) of thread (1) 5 ซม. (2 นิ้ว)

   

  • หากคุณร้อยด้ายไม่ถูกต้อง คุณอาจพบปัญหาในการเย็บ
  • หากไม่ได้ร้อยด้ายผ่านเข้าตาเข็ม ให้เริ่มจากขั้นตอนที่ 15 อีกครั้ง
   

รุ่นที่เกี่ยวข้อง

DS-140, FS101

หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบราเดอร์

ส่วนแสดงความคิดเห็น

เพื่อช่วยเราปรับปรุงการให้การสนับสนุน โปรดแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบกลับให้เราทราบตามด้านล่างนี้
ขั้นตอนที่ 1: ข้อมูลบนหน้านี้มีประโยชน์กับท่านมากแค่ไหน?
ขั้นตอนที่ 2: ท่านต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่?

โปรดทราบว่าแบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการแสดงความคิดเห็นตอบกลับเท่านั้น