คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

ปิด

BC-2100/BC-2100PRW

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

วันที่:10/07/2019 หมายเลขรหัส:faqh00000068_000

มีข้อความ  "E6" ปรากฏที่หน้าจอของแผงควบคุมเครื่อง

สาเหตุที่เป็นไปได้

 มอเตอร์ล็อค เนื่องจากด้ายพันกัน

วิธีการแก้ไขปัญหา

 นำด้ายที่พันกันออกก่อนที่จะดำเนินงานขั้นถัดไป

 ทำความสะอาดชุดกระสวยเพื่อนำด้ายที่พันกันออกให้หมด
 หลังจากทำความสะอาดชุดกระสวย ให้คุณใส่กระสวยจักรให้ถูกวิธี 
 หากเข็มงอหรือหัก ให้เปลี่ยนเข็มเล่มใหม่
 จากนั้นจึงร้อยด้ายด้านบนให้ถูกต้อง และเริ่มการเย็บต่อได้

 

 

ในแต่ละครั้งที่ปุ่มถูกกดหรือมีการทำงานที่ผิดพลาดเกิดขึ้น จะมีเสียงบิ๊บเตือน ตามด้านล่างดังต่อไปนี้

 • หากกดปุ่มใดปุ่มหนึ่ง (การทำงานถูกต้อง)
  เสียงบี๊บดังขึ้นหนึ่งครั้ง
 • หากใช้งานเครื่องไม่ถูกต้อง หรือมีการกดปุ่มที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
  เสียงบี๊บดังขึ้นสองครั้งหรือสี่ครั้ง
 • หากเครื่องล็อค ตัวอย่างเช่น เนื่องจากด้ายพันกัน
  จักรเย็บผ้าจะส่งเสียงบี๊บนาน 4 วินาที
  และเครื่องจะหยุดการทำงาน
  โปรดแน่ใจว่าคุณได้ตรวจสอบสาเหตุของความผิดพลาด และแก้ไขก่อนที่จะเย็บผ้าต่อไป
 

รุ่นที่เกี่ยวข้อง

BC-2100/BC-2100PRW, DS-140, FS101, FS50

หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบราเดอร์

ส่วนแสดงความคิดเห็น

เพื่อช่วยเราปรับปรุงการให้การสนับสนุน โปรดแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบกลับให้เราทราบตามด้านล่างนี้
ขั้นตอนที่ 1: ข้อมูลบนหน้านี้มีประโยชน์กับท่านมากแค่ไหน?
ขั้นตอนที่ 2: ท่านต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่?

โปรดทราบว่าแบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการแสดงความคิดเห็นตอบกลับเท่านั้น