คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

ปิด

BC-2100/BC-2100PRW

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

วันที่:07/05/2015 หมายเลขรหัส:faqh00000632_004

 How do I remove or attach the presser foot ?

 • Before replacing the presser foot, be sure to turn off the sewing machine, otherwise injuries may occur if the foot controller or the start/stop button is accidentally pressed and the machine starts sewing.
 • Use the presser foot appropriate for the type of stitch that you wish to sew, otherwise the needle may hit the presser foot, causing the needle to bend or break.
 • Only use presser feet designed specifically for this machine. Use of any other presser foot may result in injuries or damage to the machine.


 

 1. Raise the needle by turning the handwheel toward you (counterclockwise) so that the mark on the wheel points up.

  image (1) Mark on the handwheel

   

 2. Turn off the sewing machine.

  image

   

   

 3. Raise the presser foot lever.

  image (1) Presser foot lever
 4. Press the black button at the back of the presser foot holder in order to remove the presser foot.

  image (1) Black button

  (2) Presser foot holder

 5. Place a different presser foot below the holder so that the presser foot pin is aligned with the shank in the holder.
  image (1) Presser foot holder

  (2) Shank

  (3) Pin

   

 6. Slowly lower the presser foot lever so that the presser foot pin snaps into the shank in the presser foot holder.
  image (1) Presser foot lever

  (2) Presser foot holder

  (3) Shank

  (4) Pin

   

 7. Raise the presser foot lever to check that the presser foot is securely attached.

  image

   

 

 

หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบราเดอร์

ส่วนแสดงความคิดเห็น

เพื่อช่วยเราปรับปรุงการให้การสนับสนุน โปรดแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบกลับให้เราทราบตามด้านล่างนี้
ขั้นตอนที่ 1: ข้อมูลบนหน้านี้มีประโยชน์กับท่านมากแค่ไหน?
ขั้นตอนที่ 2: ท่านต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่?

โปรดทราบว่าแบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการแสดงความคิดเห็นตอบกลับเท่านั้น