คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

ปิด

ADS-2100

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

วันที่:05/03/2019 หมายเลขรหัส:faq00003187_000

การเปิด DeviceSelector เพื่อใช้งานสแกน (สำหรับผู้ใช้งาน Macintosh)

ในการใช้  DeviceSelector คุณต้องเปิดแอปพลิเคชัน ControlCenter2
แอปพลิเคชัน ControlCenter2  อาจมี 2 เวอร์ชันให้เลือกใช้งานทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นและระบบปฏิบัติการของคุณ หากคุณไม่แน่ใจเวอร์ชันใดที่คุณมีอยู่ สามารถตรวจสอบได้จากข้อมูลด้านล่างนี้ตามลำดับ

 
เวอร์ชันปัจจุบัน:

 1. ในการเปิดแอปพลิเคชัน ControlCenter2 คลิกที่เมนู Go จากแถบ Finder  Applications => Brother => ControlCenter  ดับเบิลคลิกที่ ControlCenter โปรแกรม ControlCenter จะเปิดขึ้นและไอคอนจะไปปรากฏอยู่ที่ dock (แถบทางลัดเข้าสู่โปรแกรม)

  image
   
   
 2. ในช่องที่ให้เลือกรุ่น ให้เลือก  Other… Device Selector จะปรากฏขึ้น
  • หากมีชื่อรุ่นของคุณปรากฏขึ้นมาในรายการ คุณอาจเลือกรุ่นของคุณในรายการนี้ได้ และคลิก  OK
  • หากไม่มีชื่อรุ่นของคุณปรากฏในรายการ ให้ไปที่ ขั้นตอนที่ 3 เพื่อหาสแกนเนอร์หรือเพิ่มสแกนเนอร์ของคุณ 
    
  หากคุณต้องการลบเครื่องที่ปรากฏในรายการ ให้ไฮไลท์ไปที่ชื่อเครื่องและคลิกที่สัญลักษณ์  – (ลบ)
   
  image
   
 3. คลิกสัญลักษณ์ + (บวก)  รายชื่อของเครื่องจะปรากฏขึ้น
  • สำหรับผู้ใช้งานแบบ USB:   หากเครื่องของคุณกำลังเชื่อมต่อด้วยสาย USB ลักษณะการเชื่อมต่อจะปรากฏที่  Kind : USB. จากนั้นให้ไปที่ ขั้นตอนที่ 5
  • สำหรับผู้ใช้งานแบบเน็ทเวิร์ค: ให้ไปที่ ขั้นตอนที่  4 
    
  หากคุณไม่พบเครื่องของคุณที่เชื่อมต่อแบบเน็ทเวิร์ค คุณสามารถไปคลิกที่  IP ที่อยู่ด้านบนของหน้าต่าง และป้อนหมายเลข IP ของเครื่องบราเดอร์
   
  image
   
 4. หากคุณต้องการกำหนดการตั้งค่าที่ปุ่ม Scan ให้ทำเครื่องหมายถูกหรือติ๊กลงในช่อง Scan Key Settings คุณจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมที่ต้องกรอกดังต่อไปนี้
  • ในช่องข้อมูลของ Display Name ให้ป้อนชื่อของเครื่องแม็ค (ไม่เกิน 15 อักขระ) ซึ่งชื่อนี้จะไปปรากฏอยู่ที่หน้าจอของเครื่องพิมพ์  เมื่อคุณได้กดเลือก  "Scan" คุณต้องกรอกข้อมูลในช่องนี้เมื่อใช้งานปุ่ม Scan ที่หน้าเครื่อง
  • คุณอาจเลือก Enable PIN code protection และป้อนรหัส PIN  หากเปิดการตั้งค่านี้คุณจะต้องป้อนรหัส PIN ที่หน้าเครื่องของคุณเมื่อคุณใช้งานสแกนกับเครื่องแม็คนี้ (เป็นการป้องการใช้งานสแกนกับเครื่องนี้) ซึ่งเป็นการตั้งค่าเสริม

   

  image
   
 5. คลิก Add 
   
 6. ตรวจสอบเครื่องสแกนที่คุณต้องการใช้งาน (ชื่อรุ่นของบราเดอร์) ได้ถูกไฮไลท์แล้วและคลิก  OK  DeviceSelector จะปิดไป
   

 

 

เวอร์ชันก่อนหน้านี้:

 1. ในการเปิดแอปพลิเคชัน ControlCenter2   คลิกที่เมนู Go จากแถบ Finder  Applications => Brother => ControlCenter.app หรือ Macintosh HD => Library => Printers => Brother => Utilities => ControlCenter => ControlCenter.app.
  ดับเบิลคลิกที่ ControlCenter.app.  โปรแกรม ControlCenter จะเปิดขึ้นและไอคอนจะไปปรากฏอยู่ที่มุมขวาด้านบนของหน้าจอใกล้กับแถบบอกเวลา

  image
   
   
 2. ในช่องที่ให้เลือกรุ่น ให้เลือก  Other… Device Selector จะปรากฏขึ้น 
   
 3. เลือก Connection Type (ประเภทการเชื่อมต่อ) จากรายการให้ถูกต้อง  USB หรือ Network
  • สำหรับผู้ใช้งานแบบ USB: เลือกเครื่องของคุณจากรายการและไปต่อที่ ขั้นตอนที่ 8
  • สำหรับผู้ใช้งานแบบเน็ทเวิร์ค: ไปที่ ขั้นตอนที่ 4 
    
  (สำหรับผู้ใช้งานแบบ USB)
  หากชื่อเครื่องของคุณไม่ปรากฏในรายการ แสดงว่าไม่มีการสื่อสารกันระหว่างเครื่องบราเดอร์ของคุณกับเครื่องแม็ค ตรวจสอบสาย USB ได้เชื่อมต่อตรงเข้ากับเครื่องบราเดอร์และช่องเสียบที่สามารถใช้งานได้ของแม็ค และเครื่องบราเดอร์ก็เปิดใช้งานอยู่ คุณอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนสาย USB ใหม่และเปลี่ยนช่องเสียบใหม่ของแม็คที่ใช้งานได้ เพื่อแก้ไขปัญหานี้
   
 4. คุณสามารถระบุเครื่องบราเดอร์โดยใช้วิธีการแบบใดแบบหนึ่งดังต่อไปนี้
  • ระบุเครื่องบราเดอร์ของคุณโดยเลขที่อยู่
  • ระบุเครื่องบราเดอร์ของคุณโดยชื่อ 
    
  image
   
 5. ในการค้นหาเครื่องบราเดอร์ของคุณบนเน็ทเวิร์ค คลิกที่ Browse 
   
 6. เมื่อมีเครื่องบราเดอร์ของคุณปรากฏอยู่ ให้เลือกและคลิกที่ OK

  image
   
  หากคุณไม่พบเครื่องของคุณที่เชื่อมต่อแบบเน็ทเวิร์ค ให้ปิดหน้าต่างนี้ และป้อนหมายเลข IP ของเครื่องคุณที่ใต้ Specify your machine by address แทน
   
 7. หากคุณต้องการกำหนดการตั้งค่าที่ปุ่ม Scan คุณต้องกำหนดการตั้งค่าเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

  image
  • ทำเครื่องหมายถูกหรือติ๊กถูกไปที่ช่อง Register your computer with the "Scan To" functions at the machine
  • ในช่องกรอกข้อมูลของ Display Name ให้ป้อนชื่อเครื่องแม็ค (ไม่เกิน 15 อักขระ) ซึ่งชื่อนี้จะไปปรากฏอยู่ที่หน้าจอของเครื่องพิมพ์  เมื่อคุณได้กดเลือก  "Scan" คุณต้องกรอกข้อมูลในช่องนี้เมื่อใช้งานปุ่ม Scan ที่หน้าเครื่อง
  • คุณอาจเลือก Enable PIN code protection และป้อนรหัส PIN  หากเปิดการตั้งค่านี้คุณจะต้องป้อนรหัส PIN ที่หน้าเครื่องของคุณเมื่อคุณใช้งานสแกนกับเครื่องแม็คนี้ (เป็นการป้องการใช้งานสแกนกับเครื่องนี้) ซึ่งเป็นการตั้งค่าเสริม

   

 8.   คลิก OK  DeviceSelector จะปิดไป 
   

รุ่นที่เกี่ยวข้อง

ADS-2100, ADS-2600W, DCP-110C, DCP-115C, DCP-120C, DCP-130C, DCP-135C, DCP-145C, DCP-150C, DCP-1510, DCP-165C, DCP-195C, DCP-330C, DCP-350C, DCP-375CW, DCP-385C, DCP-6690CW, DCP-7010, DCP-7030, DCP-7040, DCP-7055, DCP-7060D, DCP-8045D, DCP-8065DN, DCP-8070D, DCP-9010CN, DCP-9040CN, DCP-9042CDN, DCP-J100, DCP-J105, DCP-J125, DCP-J140W, DCP-J315W, FAX-2950, MFC-1810, MFC-1815, MFC-210C, MFC-215C, MFC-240C, MFC-250C, MFC-260C, MFC-290C, MFC-295CN, MFC-3100C, MFC-3220C, MFC-3240C, MFC-3360C, MFC-3420C, MFC-3820CN, MFC-410CN, MFC-425CN, MFC-440CN, MFC-465CN, MFC-4800, MFC-490CW, MFC-5100C, MFC-5200C, MFC-5440CN, MFC-5460CN, MFC-5490CN, MFC-5840CN, MFC-5860CN, MFC-5890CN, MFC-620CN, MFC-640CW, MFC-6490CW, MFC-665CW, MFC-685CW, MFC-6890CDW, MFC-7220, MFC-7340, MFC-7360, MFC-7420, MFC-7450, MFC-7470D, MFC-7820N, MFC-7840N, MFC-7860DW, MFC-790CW, MFC-795CW, MFC-8370DN, MFC-8380DN, MFC-8440, MFC-8460N, MFC-8510DN, MFC-8820D, MFC-8840D, MFC-8860DN, MFC-8880DN, MFC-8910DW, MFC-9120CN, MFC-9140CDN, MFC-9160, MFC-9180, MFC-9320CW, MFC-9330CDW, MFC-9420CN, MFC-9440CN, MFC-9450CDN, MFC-9840CDW, MFC-9880, MFC-9970CDW, MFC-J200, MFC-J220, MFC-J2310, MFC-J2510, MFC-J3520, MFC-J3720, MFC-J415W, MFC-J430W, MFC-J5910DW, MFC-J615W, MFC-J625DW, MFC-J6710DW, MFC-J6910DW, MFC-J825DW

หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบราเดอร์

ส่วนแสดงความคิดเห็น

เพื่อช่วยเราปรับปรุงการให้การสนับสนุน โปรดแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบกลับให้เราทราบตามด้านล่างนี้
ขั้นตอนที่ 1: ข้อมูลบนหน้านี้มีประโยชน์กับท่านมากแค่ไหน?
ขั้นตอนที่ 2: ท่านต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่?

โปรดทราบว่าแบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการแสดงความคิดเห็นตอบกลับเท่านั้น