คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

ปิด

ADS-2100

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

วันที่:18/09/2012 หมายเลขรหัส:faq00000694_018

Document Jam

A document can jam if it is not inserted or fed properly, or if it is too long.


Please follow the steps below to clear the document jam.

 1. Take out any paper from the ADF(Automatic Document Feeder) that is not jammed.

 2. Open the Front Cover by pulling the Cover Release Lever (1) toward you.

  Front Cover

  To avoid damage to the jammed document, DO NOT pull the document out before opening the Front Cover.

 3. Pull the jammed document out of the machine.

  Jammed Document

 4. Check for ripped paper inside the machine. Remove any ripped paper you find inside the machine.

  DO NOT touch the metal part of the Separation Pad Cover. Doing this may cause injury to you and serious damage to the machine.

  DO NOT touch

 5. Close the Front Cover.

  Confirm that you took out all the paper from the ADF before closing the Front Cover.


 6. Press any key.

To avoid future document jams, do the following:


หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบราเดอร์

ส่วนแสดงความคิดเห็น

เพื่อช่วยเราปรับปรุงการให้การสนับสนุน โปรดแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบกลับให้เราทราบตามด้านล่างนี้
ขั้นตอนที่ 1: ข้อมูลบนหน้านี้มีประโยชน์กับท่านมากแค่ไหน?
ขั้นตอนที่ 2: ท่านต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่?

โปรดทราบว่าแบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการแสดงความคิดเห็นตอบกลับเท่านั้น