Vanliga frågor & felsökning

Stäng

PT-P750W

Vanliga frågor & felsökning

Vanliga frågor & felsökning

Datum: 2021-03-18 ID: faqp00100080_000

Använda P-touch Utility (för Mac)

P-touch Utility är endast tillgängligt med Mac (MacOS 10.15 eller tidigare).

Med det här programmet kan du ange skrivarens kommunikationsinställningar för Wireless Direct och enhetsinställningar från din Mac.

 • Innan du ansluter USB-kabeln till datorn kontrollerar du att lampan Editor lite inte lyser. Om lampan Editor lite lyser håller du ned knappen Editor lite tills lampan släcks.
 • Kontrollera att nätadaptern är ansluten till ett eluttag.
 • Kontrollera att skrivardrivrutinen har installerats och fungerar.
 • Anslut skrivaren till en dator med en USB-kabel.
 • Med det här verktyget går det inte att ange inställningar med en trådlös LAN-anslutning.

 

 1. Starta P-touch-verktyget
  1. Anslut skrivaren till datorn.
  2. Klicka på Macintosh HD - Program - Brother - P-touch-verktyg - Brother P-touch Utility.app.
   Fönstret Brother P-touch Utility visas.
 2. Använda P-touch-verktyget

  Dialogrutan Inställningar
  SettingsDialogBox

  1. Skrivaren
   visar skrivarens modellnamn.
  2. Inställningsflikar
   Klicka på den flik som innehåller de inställningar som ska anges eller ändras.
  3. Tillämpa
   skickar inställningen för varje objekt till skrivaren.
  4. Återställer inställningarna till standardvärdena
   och återställer alla skrivarinställningar till fabriksinställningarna
  5. Aktuell
   hämtar inställningarna från den skrivare som är ansluten för tillfället och visar dem i dialogrutan.
  6. Avsluta
   avslutar P-touch-verktyget.

   Inställningarna tillämpas inte på skrivare om du klickar på knappen Avsluta utan att klicka på knappen Verkställ för varje objekt när du har ändrat inställningarna.

   

  Fliken grundläggande
  BasicTab

  1. Automatisk avstängning när nätadaptern är ansluten
   anger hur lång tid som går innan skrivaren stängs av automatiskt.
   Tillgängliga inställningar: AV, 10/20/30/40/50 minuter, 1/2/4/8/12 timmar
  2. Automatisk avstängning vid användning av litiumjonbatteriet
   anger hur lång tid som går innan skrivaren stängs av automatiskt.
   Tillgängliga inställningar: AV, 10/20/30/40/50/60 minuter

   

  Skriv ut

        Skriv ut

   

  1. Inställningar för utdata för skrivarinformation
   anger vilka objekt som ska skrivas ut som skrivarinformation.
   Tillgängliga inställningar:
   Alla: Skriver ut all information som ingår i användningsloggen och enhetsinställningarna.
   Användningslogg: Skriver ut versionsinformation för programmet, testmönster för saknade punkter, historik för skrivaranvändning och felhistorik.
   Skrivarinställningar Skriver ut programversion, information om enhetsinställningar, information om nätverksinställningar, PDL-information.
  2. Längdjustering
   justerar längden på den tryckta etiketten så att den motsvarar längden på etiketten som visas på datorn.
   Tillgängliga inställningar: -3 % till +3 % (i steg om 1 %)
   Klicka på Testutskrift för att skriva ut en testetikett och kontrollera längdjusteringen.

   

  Fliken Wireless Direct

        WirelessDirectTab

   

  1. Wireless Direct
   slår på eller stänger av funktionen Wireless Direct.
   Tillgängliga inställningar: , AV
  2. SSID/Network Key Generation
   Välj AUTO eller STATISK.
  3. SSID (nätverksnamn)/Nätverksnyckel
   Ange SSID (3 till 25 ASCII-tecken) och nätverksnyckeln som ska användas i Wireless Direct-läget.
   Du kan bara ange en inställning när STATISK har valts som SSID/nätverksnyckel för generering.
  4. Visa aktuella inställningar
   visar de aktuella inställningarna för Wireless Direct. Klicka på den aktuella knappen för att uppdatera de visade inställningarna med den senaste informationen.

Relaterade modeller

PT-P750W

Om du behöver mer hjälp kontaktar du Brothers kundtjänst:

Feedback om innehållet

Hjälp oss att göra vår support bättre genom att lämna din feedback nedan.
Steg 1: Hur hjälper informationen på den här sidan dig?
Steg 2: €Vill du lägga till ytterligare kommentarer?

Observera att detta formulär endast används för feedback.