Vanliga frågor & felsökning

Stäng

PT-P750W

Vanliga frågor & felsökning

Vanliga frågor & felsökning

Datum: 2018-04-19 ID: faqp00100316_002

Hur kan jag skriva ut från en dator via ett trådlöst nätverk? (Wi-Fi Direct läge)

IMPORTANT

Innan du fortsätter, se till så att din dator är utrustad med ett Wi-Fi-gränssnitt som är anslutet till ett trådlöst nätverk. Om inte, så kommer datorn inte att kunna ansluta till skrivaren trådlöst.


Konfigurera den trådlösa anslutningen medan du installerar skrivardrivrutinen:
 För Windows
 För Mac
 

För Windows:

 

 1. Ladda ner Programvara/Dokument installationsprogram från sektionen [Nerladdningar] på den här webbsidan. Programmet  tillåter dig att installera skrivardrivrutinen och ytterligare programvara, så som P-touch Editor och verktyg för skrivarinställningar (Printer Setting Tool).
   
 2. Dubbelklicka på den hämtade filen för att starta installationen.
   
 3. I dialogrutan [Anslutningstyp], välj [Lokal anslutning (USB)] och följ instruktionerna på skärmen.
  Connection Type

 4. När installationen är slutförd, tryck och håll ner knappen för trådlöst läge på skrivaren i en sekund för att slå på trådlöst läge.
  När Wi-Fi LED-lampan är tänd, släpp knappen.
   
 5. Starta verktyg för skrivarinställningar (Printer Setting Tool) på datorn, och klicka sedan på knappen [Kommunikationsinställningar].

  För mer information om verktyget för skrivarinställningar, se följande FAQ "Använda verktyget för skrivarinställningar (för Windows)".
   

 6. Bekräfta SSID (Nätverksnamn) och Lösenord (Nätverksnyckel) i fliken [Wi-Fi Direct].
  Wireless Direct
   

 7. Välj [Infrastruktur och Wi-Fi Direct] för [Valt gränssnitt] i [Kommunikationsinställningar] i fliken [Allmänt].
  Communication Settings

 8. Anslut din dator till det SSID som du bekräftade i steg 6 och anslut till skrivaren.
  Connect
  Vänta tills anslutningen är etablerad.
  • Skrivarens standard SSID (Nätverksnamn) och lösenord (Nätverksnyckel):
   - SSID: “DIRECT-brPT-P750W****” där “****” är de fyra sista siffrorna i produktens serienummer (du kan hitta etiketten med produktens serienummer genom att öppna kassettuckan.)
   -Lösenord: 00000000
  • Om du vill skriva ut SSID och lösenord, tryck på knappen för trådlöst läge två gånger (använd 0.94 tum (24 mm) tape.)
  • Medan du är ansluten till skrivaren med Wi-Fi Direct, så kan din dator inte ansluta till internet. För att fortsätta vara ansluten till internet medan du använder skrivaren, anslut skrivaren med hjälp av trådbunden anslutning.
  • För Windows 10, välj kryssrutan [Anslut automatiskt].
 9. I verktyg för skrivarinställningar (Printer Setting Tool), bekräfta IP-adressen i [Aktuell status] i fliken [Wi-Fi Direct].
  Wireless Direct

 10. Öppna fönstret [Enheter och skrivare]. För mer information, se "Hur man öppnar fönstret Enheter och skrivare".

  Windows 8 eller senare:
  Klicka på [Lägg till en skrivare], och välj sedan [Skrivaren jag vill ha finns inte med i listan].

  Windows 7:
  Klicka på [Lägg till en skrivare], och välj sedan [Lägg till en nätverks, trådlös eller Bluetooth-skrivare].
  Klicka på [Skrivaren jag vill ha finns inte med i listan].
  Add Printer

 11. Windows 8 eller senare:
  I dialogrutan [Hitta en skrivare med andra alternativ], välj [Lägg till en lokal skrivare eller nätverksskrivare med manuella inställningar], och klicka sedan på [Nästa].
  När dialogrutan [Välj en skrivarport] visas, välj [Skapa en ny port:], och välj sedan [Standard TCP/IP Port] i [Ty av port].

  Windows 7:
  I dialogrutan [Hitta en skrivare via namn eller TCP/IP-adress], välj [Lägg till en skrivare med hjälp av TCP/IP-adress eller värdnamn], och klicka sedan på [Nästa].
  Windows 8 eller senare
  Windows 8 or later
  Windows 7
  Windows 7

 12. Ange den IP-adress som du bekräftade i steg 9, och klicka sedan på [Nästa].
  Add Printer

 13. När dialogrutan [Vilken version av drivrutinen vill du använda?] visas, välj [Använd drivrutinen som för tillfället installeras (rekommenderas)], och klicka sedan på [Nästa].

 14. Bekräfta skrivarnamnet, och klicka sedan på [Nästa]. Du har slutfört anslutningen mellan din dator och skrivare.

 15. Öppna fönstret [Enheter och skrivare] igen, högerklicka på skrivarens ikon och klicka sedan på [Skrivaregenskaper].

 16. I fliken [Portar], bekräfta att:
  a) Skrivarens IP-adress är samma som den adress du bekräftade i steg 8.
  b) Alternativet [Standard TCP/IP Port] är valt (inte WSD-port).
  Klicka på [Verkställ].

 17. Se till så att Editor Lite LED-lampan inte lyser. Starta P-touch Editor och välj skrivaren i listan.

 18. Du kan nu redigera och skriva ut etiketter trådlöst från din dator.

 

För Mac:

 

 1. Ladda ner Komplett programvarupaket från sektionen [Nerladdningar] på den här webbsidan.

 2. Dubbelklicka på den hämtade filen, och starta sedan installeraren från [Starta här OSX].

 3. I dialogrutan [Anslutningstyp], välj [Lokal anslutning (USB)] och följ instruktionerna på skärmen.
  Connection Type
   
 4. När installationen är slutförd, tryck och håll ner knappen för trådlöst läge på skrivaren i en sekund för att slå på trådlöst läge.
  När Wi-Fi LED-lampan är tänd, släpp knappen.
  IMPORTANT

  Se till så att P-touch Utility är installerat på din dator. Om inte, ladda ner det från sektionen [Nerladdningar] på den här webbsidan.

   

 5. Anslut skrivaren och datorn med hjälp av en USB-kabel, och starta P-touch Utility.
  För mer information, se "Använda P-touch Utility (för Mac OSX)".
   
 6. I fliken [Wi-Fi Direct], ställ in [Wi-Fi Direct] till [].
  Bekräfta SSID (Nätverksnamn) och Lösenord (Nätverksnyckel).
  Wireless Direct
   
 7. Från din dator, välj det SSID som du bekräftade i steg 6, och anslut sedan skrivaren.
  Network
  • Skrivarens standard SSID (Nätverksnamn) och lösenord (Nätverksnyckel)
   - SSID: “DIRECT-brPT-P750W****” där “****” är de fyra sista siffrorna i produktens serienummer (du kan hitta etiketten med produktens serienummer genom att öppna kassettuckan.)
   - Lösenord: 00000000

  • Om du ändrade lösenordet med hjälp av Kommunikationsinställningarna så måste du skriva in det efter att du valt skrivaren.
  • Om du vill skriva ut SSID och lösenord, tryck på knappen för trådlöst läge två gånger (använd 0.94 tum (24 mm) tape.)
 8. När du uppmanas att ange ett lösenord anger du lösenordet (Nätverksnyckel) du bekräftade i steg 6.
  Vänta tills anslutningen är etablerad.

 9. På din Mac, välj [Skrivare & Skannrar] från [Systeminställningar], och klicka sedan på knappen [+]. Klicka på [Lägg till Skrivare eller Skanner].
  Printers & Scanners

 10. Välj den skrivaren som du vill använda från listan.
  Välj objektet med "CUPS" bredvid modellnamnet i listan [Använd].
  Add

 11. Klicka på knappen [Lägg till].

 12. Koppla bort USB-kabeln.

 13. Se till så att Editor Lite LED-lampan är avstängd. Starta P-touch Editor och välj skrivaren från listan.

 14. Du kan nu redigera och skriva ut etiketter trådlöst från din dator.

Relaterade modeller

PT-P750W

Om du behöver mer hjälp kontaktar du Brothers kundtjänst:

Feedback om innehållet

Hjälp oss att göra vår support bättre genom att lämna din feedback nedan.
Steg 1: Hur hjälper informationen på den här sidan dig?
Steg 2: €Vill du lägga till ytterligare kommentarer?

Observera att detta formulär endast används för feedback.