Vanliga frågor & felsökning

Stäng

HL-L6300DW(T)

Vanliga frågor & felsökning

Vanliga frågor & felsökning

Datum: 2020-02-26 ID: faq00100268_500

Fyll på och skriv ut på vanligt papper, brevpapper färgat papper, tunt papper och återvunnet papper via pappersfacket

 • Om inställningen för kontroll av papper är inställd till På och du drar ut pappersfacket ur maskinen visas ett meddelande på LCD-skärmen som frågar om du vill ändra papperstyp och pappersformat. Ändra vid behov inställningen för pappersformat och papperstyp genom att följa anvisningarna på LCD-skärmen.

 • Du måste också ändra inställningarna för pappersformat och papperstyp på maskinen eller på din dator när du fyller på med papper av ett annat format och typ i facket.
 1. Dra ut pappersfacket helt och hållet från maskinen.
 2. Tryck ner och skjut pappersguiderna för att passa pappret.
  Tryck på de gröna frigöringsarmarna för att skjuta pappersguiderna.
 3. Bläddra igenom pappersbunten väl.
 4. Lägg papper i pappersfacket med utskriftssidan vänd nedåt.
  Om du använder brevpapper eller förtryckt papper måste pappret fyllas på åt rätt håll enligt bilden som visas.

  Pappersriktning för brevpapper och förtryckt papper

  För enkelsidig utskrift

  • vänd nedåt
  • den övre kanten vänd mot den pappersfackets främre del

  För automatisk dubbelsidig utskrift (bindning längs med långsidan)

  • vänd uppåt
  • den nedre kanten vänd mot den pappersfackets främre del
  • Fyll INTE på med olika pappersformat och papperstyper samtidigt i pappersfacket. Pappret kan då fastna eller felmatas.

  • Ändra maskinens inställning när du använder brevpapper eller förtryckt papper för dubbelsidig utskrift genom att genomföra följande steg:

   • (HL-L5000D/HL-L5100DN/HL-L5100DNT/HL-L5200DW/HL-L5200DWT/HL-L6250DN)

    Tryck på [Pappersfack]>[2-sidigt]>[En bild]>[2-sidig matning].

   • (HL-L6300DW/HL-L6300DWT/HL-L6400DW/HL-L6400DWT)

    Tryck på [Inställn.]>[Pappersfack]>[2-sidigt]>[En bild]>[2-sidig matning].

 5. Kontrollera att pappret inte överstiger markeringen för maximalt antal papper ( ).
  Överfyllning av pappersfacket kommer att orsaka pappersstopp.
 6. Tryck långsamt in pappersfacket helt i maskinen.
 7. Lyft upp stödfliken för att förhindra att papperet glider av utmatningsfacket.
 8. Skicka utskriftsjobbet till maskinen.
  Ändra utskriftspreferenserna i utskriftsdialogrutan innan du skickar utskriftsjobbet från din dator.

Relaterade Vanliga frågor

Relaterade modeller

HL-L5000D, HL-L5100DN(T), HL-L5200DW(T), HL-L6250DN, HL-L6300DW(T), HL-L6400DW(T)

Om du behöver mer hjälp kontaktar du Brothers kundtjänst:

Feedback om innehållet

Hjälp oss att göra vår support bättre genom att lämna din feedback nedan.
Steg 1: Hur hjälper informationen på den här sidan dig?
Steg 2: €Vill du lägga till ytterligare kommentarer?

Observera att detta formulär endast används för feedback.