Vanliga frågor & felsökning

Stäng

HL-L6300DW(T)

Vanliga frågor & felsökning

Vanliga frågor & felsökning

Datum: 2020-02-26 ID: faq00100218_500

Konfigurera Secure Function Lock 3.0 med hjälp av webbaserad hantering

 1. Starta webbläsaren.
 2. Ange ”http://maskinens IP-adress/” i webbläsarens adressfält (där ”maskinens IP-adress” är maskinens IP-adress).

  Till exempel:

  http://192.168.1.2

 3. Klicka på fliken Administrator (Administratör).
 4. Klicka på menyn User Restriction Function (Användarbegränsad funktion) i vänster navigationsfält.
 5. Välj Secure Function Lock (Säkert funktionslås).
 6. Klicka på Submit (Skicka).
 7. Klicka på menyn Restricted Functions (Begränsade funktioner) i vänster navigationsfält.
 8. I fältet User List / Restricted Functions (Användarlista / Begränsade funktioner) anger du ett gruppnamn eller användarnamn (upp till 15 alfanumeriska tecken).
 9. I Print (Skriv ut) och de andra kolumnerna väljer du en kryssruta för att tillåta eller ta bort markeringen i en kryssruta för att begränsa de angiva funktionerna.
 10. Om du vill konfigurera maximalt antal sidor markerar du kryssrutan On (På) i kolumnen Page Limit (Sidbegränsning) och anger sedan maximalt antal i fältet Max. Pages (Max. sidor).
 11. Klicka på Submit (Skicka).
 12. Klicka på menyn User List (Användarlista) i vänster navigationsfält.
 13. I fältet User List (Användarlista) anger du användarnamnet.
 14. I fältet PIN number (Pinkod) anger du ett fyrsiffrigt lösenord.
 15. Ange kortnumret i fältet Card ID (NFC ID) (Kort-ID (NFC ID)) för att registrera användarens kort-ID (Endast tillgängligt för vissa modeller).
 16. Klicka på listrutan Output (Destination) och välj sedan utmatningsfacket för varje användare (Endast tillgängligt för vissa modeller).
 17. Välj User List / Restricted Functions (Användarlista / Begränsade funktioner) för varje användare i listrutan.
 18. Klicka på Submit (Skicka).

Relaterade modeller

HL-L5100DN(T), HL-L5200DW(T), HL-L6250DN, HL-L6300DW(T), HL-L6400DW(T)

Om du behöver mer hjälp kontaktar du Brothers kundtjänst:

Feedback om innehållet

Hjälp oss att göra vår support bättre genom att lämna din feedback nedan.
Steg 1: Hur hjälper informationen på den här sidan dig?
Steg 2: €Vill du lägga till ytterligare kommentarer?

Observera att detta formulär endast används för feedback.