Vanliga frågor & felsökning

Stäng

HL-L6300DW(T)

Vanliga frågor & felsökning

Vanliga frågor & felsökning

Datum: 2020-02-26 ID: faq00002145_502

Säker utskrift (Macintosh)

Använd säker utskrift för att se till att konfidentiella eller känsliga dokument inte skrivs ut förrän du angett ett lösenord i maskinens kontrollpanel.
 • Den skyddade datan raderas från maskinen när du stänger av den.

HL-L5000D/HL-L5100DN/HL-L5100DNT/HL-L5200DW/HL-L5200DWT/HL-L6250DN

 1. Från ett program, t.ex. Apple TextEdit, klickar du på menyn Arkiv och väljer sedan Skriv ut.
 2. Välj Brother XXX-XXXX (där XXXX är modellnamnet).
 3. Klicka på popup-menyn i programmet och välj sedan alternativet Säker utskrift. Alternativen för Säker utskrift visas.
 4. Markera kryssrutan Säker utskrift.
 5. Ange ditt användarnamn, jobbnamn och ett fyrsiffrigt lösenord.
 6. Klicka på Skriv ut.
 7. Tryck på Secure (Säker) på maskinens kontrollpanel.
 8. Tryck på eller för att visa användarnamnet och tryck sedan på OK.
  På LCD-skärmen visas de skyddade utskrifterna för det aktuella användarnamnet.
 9. Tryck på eller för att visa jobbet och tryck sedan på OK.
 10. Ange ditt fyrsiffriga lösenord.
  För att ange varje siffra trycker du på eller för att välja ett nummer och tryck sedan på OK.
 11. Tryck på eller för att välja alternativet [SkrivUt] och tryck sedan på OK.
 12. Tryck på  eller  för att ange antalet kopior som ska skrivas ut.
 13. Tryck på OK.
  Maskinen skriver ut utskriften.
När du skrivit ut skyddad data rensas den från maskinens minne.

HL-L6300DW/HL-L6300DWT/HL-L6400DW/HL-L6400DWT

 1. Från ett program, t.ex. Apple TextEdit, klickar du på menyn Arkiv och väljer sedan Skriv ut.
 2. Välj Brother XXX-XXXX (där XXXX är modellnamnet).
 3. Klicka på popup-menyn i programmet och välj sedan alternativet Säker utskrift. Alternativen för Säker utskrift visas.
 4. Markera kryssrutan Säker utskrift.
 5. Ange ditt användarnamn, jobbnamn och ett fyrsiffrigt lösenord.
 6. Klicka på Skriv ut.
 7. Tryck på [Funktioner] på maskinens kontrollpanel.
 8. Tryck på [Säker].
 9. Tryck på eller för att visa användarnamnen och tryck sedan på ditt användarnamn.
  På LCD-skärmen visas de skyddade utskrifterna för det aktuella användarnamnet.
 10. Tryck på eller för att visa det utskriftsjobb som du vill skriva ut, och tryck sedan på det.
 11. Ange ditt fyrsiffriga lösenord och tryck sedan på [OK].
 12. Ange önskat antal kopior.
 13. Tryck på [Start].
  Maskinen skriver ut utskriften.
När du skrivit ut skyddad data rensas den från maskinens minne.

Relaterade modeller

HL-L5000D, HL-L5100DN(T), HL-L5200DW(T), HL-L6250DN, HL-L6300DW(T), HL-L6400DW(T)

Om du behöver mer hjälp kontaktar du Brothers kundtjänst:

Feedback om innehållet

Hjälp oss att göra vår support bättre genom att lämna din feedback nedan.
Steg 1: Hur hjälper informationen på den här sidan dig?
Steg 2: €Vill du lägga till ytterligare kommentarer?

Observera att detta formulär endast används för feedback.