Vanliga frågor & felsökning

Stäng

HL-L6300DW(T)

Vanliga frågor & felsökning

Vanliga frågor & felsökning

Datum: 2020-02-26 ID: faq00000310_500

Papper har fastnat i det dubbelsidiga facket

Gör följande om maskinens kontrollpanel eller Status Monitor visar att papper har fastnat i facket för 2-sidig utskrift:
 1. Låt maskinen vara påslagen i 10 minuter för att den interna fläkten skall kyla ner de delar i maskinen som är extremt varma.
 2. Dra ut pappersfacket helt och hållet från maskinen.
 3. Dra det ut det dubbelsidiga facket, som sitter på baksidan av maskinen, helt ur maskinen.
 4. Dra ut papperet som har fastnat ur maskinen eller ur det dubbelsidiga facket.
 5. Ta bort papper som kan ha fastnat under maskinen på grund av statisk elektricitet.
 6. Om papper inte har fastnat i det dubbelsidiga facket, öppnar du bakre luckan.
  VARNING
  HET YTA

  Maskinens invändiga delar kan vara väldigt varma. Vänta tills maskinen svalnat innan du rör vid dem.

 7. Dra försiktigt ut det felmatade papperet från maskinens baksida med båda händerna.
 8. Stäng den bakre luckan tills den låser i stängt läge.
 9. Sätt tillbaka det dubbelsidiga facket ordentligt på maskinens baksida.
 10. Sätt tillbaka pappersfacket ordentligt på maskinens framsida.

Relaterade Vanliga frågor

Relaterade modeller

HL-L5000D, HL-L5100DN(T), HL-L5200DW(T), HL-L6250DN, HL-L6300DW(T), HL-L6400DW(T)

Om du behöver mer hjälp kontaktar du Brothers kundtjänst:

Feedback om innehållet

Hjälp oss att göra vår support bättre genom att lämna din feedback nedan.
Steg 1: Hur hjälper informationen på den här sidan dig?
Steg 2: €Vill du lägga till ytterligare kommentarer?

Observera att detta formulär endast används för feedback.