Vanliga frågor & felsökning

Stäng

HL-2150N

Vanliga frågor & felsökning

Vanliga frågor & felsökning

Datum: 2021-02-19 ID: faq00000154_036

Hur byter jag trumenhet?

Följ nedanstående steg för att byta trumenheten.

 

 • För bästa resultat – använd endast originaltoner från Brother. Skrivaren bör användas i en ren, dammfri miljö med god ventilation.
 • Att använda en trumenhet som är tillverkad av tredje part kan inverka menligt på såväl utskriftskvalitet som på skrivarens kvalitet och livslängd. Garantin täcker inte problem som har orsakats genom användning av en trumenhet tillverkad av tredje part.
 • För information om trumenhetens ordernummer (ordernr), se bruksanvisningen som medföljde Brother-skrivaren eller gå till sidan Förbrukningsartiklar & tillbehör för din modell på Brother Solutions Center. För att gå till sidan Förbrukningsartiklar & tillbehör – klicka på ditt modellnamn (t.ex. HL-XXXX * ) längst upp och sedan på länken "Förbrukningsartiklar& tillbehör" på sidan som visas. * XXXX står för modellnamnet.
 
 
 1. Se till att skrivaren är påslagen och att lysdioden Drum blinkar. Öppna frontluckan.
 2. Dra ut trumenheten och tonerkassetten ur maskinen, sakta men bestämt.
  • Vi rekommenderar att du placerar trumenheten med tonerkassetten på tidningspapper eller liknande för den händelse att du råkar spilla eller stänka tonerpulver.
  • Vidrör INTE elektroderna som återges i bilden eftersom detta kan medföra skador på skrivaren på grund av statisk elektricitet.
   
 3. Tryck ner den gröna låsspaken och ta ut tonerkassetten ur trumenheten.
  • Hantera tonerkassetten varsamt. Om du får stänk av toner på händer eller kläder ska du omedelbart torka av eller tvätta av med kallt vatten.
  • För att undvika problem med utskriftskvaliteten – VIDRÖR INTE de skuggade delarna som återges på bilderna.
   
  • Lägg trumenheten i en tät påse för att undvika tonerspill.
  • Den förbrukade tonerkassetten ska kasseras i enlighet med gällande bestämmelser om avfallshantering och får inte slängas i hushållssoporna. Om du har några frågor – kontakta närmaste återvinningsstation.
   
 4. Packa upp den nya trumenheten.

  Vänta med att packa upp trumenheten till strax innan du ska sätta in den i skrivaren. Trumenheten kan ta skada av att exponeras för direkt solljus eller inomhusbelysning.

   
 5. Skjut in tonerkassetten bestämt in den nya trumman tills du hör att den snäpper fast. Om du sätter in kassetten på rätt sätt lyfts den gröna låsspaken upp automatiskt.

  Se till att du sätter i tonerkassetten på rätt sätt, annars kan den kan ramla ut ur trumenheten.

   
 6. Sätt tillbaka trumenheten med tonerkassetten i skrivaren.
 7. Nollställ trumräknaren. Tryck på och håll ner den vita knappen (återges med blå färg i bilden nedan) i ungefär 4 sekunder tills alla lysdioder tänds. När samtliga 4 lysdioder är tända släpper du upp knappen.

  Du behöver bara nollställa trumräknaren vid byte av trumenhet. Nollställ inte trumräknaren om du bara byter tonerkassett.

   
 8. Stäng frontluckan.
 9. Kontrollera att lysdioden Drum nu är släckt.

Relaterade Vanliga frågor

Relaterade modeller

HL-2140, HL-2150N, HL-2170W

Om du behöver mer hjälp kontaktar du Brothers kundtjänst:

Feedback om innehållet

Hjälp oss att göra vår support bättre genom att lämna din feedback nedan.
Steg 1: Hur hjälper informationen på den här sidan dig?
Steg 2: Vill du lägga till ytterligare kommentarer?

Observera att detta formulär endast används för feedback.