Vanliga frågor & felsökning

Stäng

Modellen har upphört. Denna sida uppdateras inte längre.

PT-H300

Vanliga frågor & felsökning

Vanliga frågor & felsökning

Datum: 2022-05-02 ID: faqp00001278_027

Hur rensar jag skärmen?

Så här tar du bort ett tecken i taget:

Om du vill ta bort ett tecken från en befintlig textrad flyttar du markören till tecknet till höger om den position du vill börja ta bort text och trycker sedan på Backsteg -knappen.
Tecknet till vänster om markören tas bort varje gång du trycker på backstegstangenten .

 

 

Så här tar du bort all text på en gång:

 

  1. Tryck på knappen Rensa .
    Alternativen för Rensa visas.
  2. Använd upp - eller nedpilen och välj ”endast text” om du vill ta bort all text samtidigt som du behåller de aktuella formatinställningarna, eller välj ”Text och format” om du vill ta bort alla text- och formatinställningar.
    * Tryck på Escape -knappen för att återgå till textinmatningsskärmen, utan att radera (eller rensa) text eller format.
  3. Tryck på OK eller Enter .

Relaterade modeller

PT-E300, PT-E550W, PT-H300, PT-H500

Om du behöver mer hjälp kontaktar du Brothers kundtjänst:

Feedback om innehållet

Hjälp oss att göra vår support bättre genom att lämna din feedback nedan.
Steg 1: Hur hjälper informationen på den här sidan dig?
Steg 2: Vill du lägga till ytterligare kommentarer?

Observera att detta formulär endast används för feedback.