Întrebări frecvente şi depanare

Închidere

DCP-150C

Întrebări frecvente şi depanare

Întrebări frecvente şi depanare

Dată: 26/05/2009 ID: faq00000336_008

Am înlocuit cartuşul de cerneală, dar pe ecranul LCD apare încă mesajul „Fara Cerneala”. Ce pot face?

Această problemă este cauzată în general de o selecţie incorectă efectuată în timpul solicitării LCD, după ce s-a înlocuit un cartuş sau când cârligul nu a anclanşat ferm peste cartuşul de cerneală în momentul introducerii în imprimantă. Pentru a elimina mesajul, procedaţi după cum urmează:

 


 


 1. Deschideţi capacul cartuşului de cerneală. Trageţi maneta de eliberare blocaj în jos şi scoateţi cartuşul de cerneală pentru culoarea indicată pe ecranul LCD.
 1. Introduceţi cartuşul de cerneală, ridicaţi fiecare manetă de eliberare blocaj şi împingeţi-l până când anclanşează cu un zgomot specific, după care închideţi capacul cartuşului de cerneală.
 1. Ecranul LCD va afişa:
  Ai schimbat xxxxxx? Da  Nu.
  Ecranul LCD afişează această întrebare pentru culoarea (culorile) înlocuită(e).
  ASIGURAŢI-VĂ că aţi selectat Da cu tasta cursor sus jos sau de pe tastatură. Dacă nu aţi selectat Da pentru cartuşele înlocuite, mesajul FARA CERNEALA apare din nou.
 1. După ce au fost efectuate toate selecţiile corecte, aparatul intră în ciclul de curăţare.

Dacă ecranul LCD afişează "No Cartridge", există posibilitatea ca alt cartuş decât cel pe care l-aţi înlocuit sa fie gol. Urmaţi paşii următori pentru a verifica volumul cernelii. Dacă sunt cartuşe goale vă sugerăm să le înlocuiţi.

 1. Apăsaţi Ink sau Ink Management.
  Dacă echipamentul Brother nu are butonul Ink sau Ink Management pe ecranul de control, apăsaţi Menu. Apăsaţi tasta sus sau jos pentru a selecta Ink sau Ink Management, apăsaţi OK.
 2. Apăsaşi tasta sus sau jos pentru a selecta Ink Volume.
  Apăsaţi OK.
 3. Ecranul LCD va afişa volumul cernelii.
  Apăsaţi tasta sus sau jos pentru a selecta culoarea (culorile) pe care doriţi să o verificaţi.
 4. Apăsaţi Stop/Exit.

Dacă mesajul "No Cartridge" nu a dispărut, deconectaţi echipamentul de la priza de curent şi asteptaţi aproximativ 10 secunde, după care conectaţi echipamentul înapoi. Dacă data şi timpul sunt afişate pe ecran, problema a fost rezolvată.

Dacă aveţi în continuare aceeaşi problemă, contactaţi Serviciul Clienţi Brother de la "Contactaţi-ne".

Întrebări frecvente asociate

Modele asociate

DCP-130C, DCP-135C, DCP-150C, DCP-330C, DCP-350C, DCP-357C, DCP-540CN, DCP-560CN, DCP-770CW, MFC-235C, MFC-240C, MFC-260C, MFC-440CN, MFC-465CN, MFC-5460CN

Dacă aveţi nevoie de asistenţă suplimentară, vă rugăm să contactaţi serviciul de asistenţă clienţi Brother:

Spuneţi-vă părerea despre conţinutul furnizat

Pentru a ne ajuta să îmbunătăţim serviciile de asistenţă, vă rugăm să vă spuneţi părerea.
Pasul 1: În ce mod vă ajută informaţiile de pe această pagină?
Pasul 2: €Doriţi să adăugaţi comentarii?

Vă rugăm să ţineţi cont de faptul că acest formular este folosit numai pentru feedback.