Odpowiedzi na często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów

Zamknij

QL-700

Odpowiedzi na często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów

Odpowiedzi na często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów

Data: 20/04/2021 Identyfikator: faqp00001613_000

Automatyczne wyłączanie urządzenia.

Jeśli opcja „czas automatycznego wyłączania ”jest ustawiona, urządzenie wyłączy się po upływie określonego czasu bezczynności. Aby wyłączyć tę opcję, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, ustawiając dla opcji „czas automatycznego wyłączania” wartość 0 minut.

 

Użytkownicy systemu Windows:

 

 1. Podłącz drukarkę do komputera i włącz ją.

 2. Otwórz okno [urządzenia i drukarki].
  Zobacz „jak otworzyć okno urządzenia i drukarki”.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę drukarki i wybierz pozycję [Właściwości drukarki].

 4. Wybierz kartę [Nastawy urządzenia] i kliknij pozycję [Właściwości], która pojawi się po kliknięciu przycisku [Narzędzie].

 5. Ustaw opcję „ustawienie czasu automatycznego wyłączania zasilania” na 0 minut, a następnie kliknij przycisk [Zastosuj].

 

Użytkownicy komputerów Mac:

 

 1. Podłącz drukarkę do komputera i włącz ją.

 2. Kliknij kolejno opcje [Macintosh HD] - [Aplikacje] - [Brother] - [Narzędzia P-touch] - [Narzędzie Brother xx-xxx].

 3. Ustaw opcję „ustawienie czasu automatycznego wyłączania zasilania” na 0 minut, a następnie kliknij przycisk [Zastosuj].
 • Początkowe ustawienie czasu dla automatycznego wyłączania zasilania wynosi 60 minut.
 • W przypadku modeli sieciowych to ustawienie jest wyłączone podczas łączenia z siecią przewodową/siecią bezprzewodową.

Powiązane modele

QL-700, QL-710W, QL-720NW

Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Brother:

Opinie dotyczące treści

Aby pomóc nam udoskonalać naszą pomoc techniczną, przekaż poniżej swoją opinię.
Krok 1: Na ile informacje na tej stronie były dla Ciebie pomocne?
Krok 2: €Czy chcesz dodać własne komentarze?

Prosimy pamiętać, że niniejszy formularz służy wyłącznie do wyrażania opinii.