Odpowiedzi na często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów

Zamknij

QL-700

Odpowiedzi na często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów

Odpowiedzi na często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów

Data: 17/12/2018 Identyfikator: faqp00001509_006

Jak odinstalować sterownik drukarki i oprogramowanie

 Odinstaluj sterownik drukarki

 Odinstaluj oprogramowanie drukarki

 

 Jak odinstalować sterowniki drukarki

W poniższych krokach "Brother XXXX" to nazwa Twojego modelu.

 Dla Windows® 7/8 i Serwer 2008

 Dla Mac
 

Dla Windows® 7/8 i Serwer 2008

 1. Upewnij się, że drukarka jest wyłączona..

 2. Otwórz "Urządzenia i drukark"i(Aby dowiedzieć się, jak otworzyć Urządzenia i drukarki, zobacz Jak otworzyć sekcję Urządzenia i drukarki”.)

 3. Wybierz Brother XXXX i kliknij Usuń urządzenie lub kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę i wybierz Usuń urządzenie. Jeśli pojawi się komunikat Kontrola konta użytkownika, wpisz hasło, a następnie kliknij przycisk Tak.

 4. Wybierz Faks lub Microsoft XPS Document Writer w oknie Urządzenia i drukarki, a następnie kliknij Właściwości drukarki.

 5. Kliknij zakładkę Sterowniki, następnie przycisk Zmień ustawienia sterownika. Jeśli pojawi się komunikat Kontrola konta użytkownika, wpisz hasło, a następniezatwierdź przyciskiem Tak. Wybierz Brother XXXX, a następnie kliknij Usuń ....

 6. Wybierz opcję Usuń sterownik i pakiet sterowników, a następnie zatwierdź naciskając OK. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

 7. Zamknij okno Właściwości drukarki.
  Sterownik drukarki został odinstalowany.
  .

  Zwykle można odinstalować sterowniki drukarki, wykonując czynności opisane powyżej, ale jeśli chcesz usunąć wszystkie informacje o sterowniku drukarki ze względu na nieudaną instalację, skorzystaj z narzędzia do usówania sterownika (Zobacz "Narzędzie do usunięcia sterowników drukarki.")

 

Dla Mac

 1. Upewnij się, że drukarka jest wyłączona.

 2. Wybierz Apple menu > System Preferences > Print & Scan or Printers & Scanners.

 3. Wybierz Brother XXXX, a następnie kliknij przycisk " - ".


   
 4. Zamknij okno Print & Scan lub Printers & Scanners.
  Sterownik drukarki został odinstalowany.

 

Odinstaluj oprogramowanie drukarki

 Dla Windows® 7/8 i Serwer 2008

 Dla Mac

 

Dla Windows® 7/8 i Serwer 2008

P-touch Editor 5.x

 

 1. Przechodzimy do Programy i funkcje.
   
  • Windows 10
   Menu Start 
   > (Wszystkie aplikacje >) SystemPanel sterowania > Programy > Programy i funkcje

  • Windows 8 / Windows 8.1 / Windows Server 2012
   Panel sterowania > Programy > Programy i funkcje

  • Windows Vista / Windows 7 / Windows Server 2008/2008 R2
   Panel sterowania > Programy > Programy i funkcje
 2. Wybieramy Brother P-touch Editor 5.x, i naciskamy Odinstaluj.

 3. The Programs and Features dialog box appears. Click Yes. If a User Account Control message appears, type in the password, and then click Yes.

 4. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Programy i funkcje. Kliknij Tak. Jeśli pojawi się komunikat Kontrola konta użytkownika, wpisz hasło, a następnie kliknij przycisk Tak.

 5. Zamknij okno dialogowe Programy i funkcje.
  Program P-touch Editor został odinstalowany.

  P-touch Address Book i Software User's Guide (PDF) można również odinstalować, wykonując tę samą procedurę.

 

Mac

 • Do przeprowadzenia dezinstalacji wymagane są uprawnienia administratora.
 • Zanim usuniesz folder, w razie potrzeby zapisz wszystkie pliki w folderze w innej lokalizacji.

P-touch Editor 5.2

 

 1. Na dysku, na którym jest zainstalowany program P-touch Editor, kliknij dwukrotnie folder Aplikacje> usuń folder P-touch Editor 5.2.
  Program P-touch Editor został odinstalowany
  .

 

P-touch Editor 5.1/5.0

 

 1. Na dysku, na którym jest zainstalowany program P-touch Editor, kliknij dwukrotnie folder Aplikacje> P-touch Editor 5.1 / 5.0 folder> Odinstaluj folder P-touch> UninstallPtEditor.command.

 2. Zostanie wyświetlone okno Terminal, a następnie rozpocznie się dezinstalacja.

  Jeśli okno Terminal nie pojawi się po dwukrotnym kliknięciu polecenia UninstallPtEditor.command, kliknij prawym przyciskiem myszy (lub naciśnij klawisz Ctrl + kliknięcie) polecenia UninstallPtEditor.command. Pojawi się menu kontekstowe. Otwórz okno Terminal z menu kontekstowego

 3. Zamknij okno i kliknij dwukrotnie folder Aplikacje> usuń folder P-touch Editor 5.1 / 5.0.
  Program P-touch Editor został odinstalowany
  .

Powiązane modele

QL-570, QL-700, QL-800, QL-810W

Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Brother:

Opinie dotyczące treści

Aby pomóc nam udoskonalać naszą pomoc techniczną, przekaż poniżej swoją opinię.
Krok 1: Na ile informacje na tej stronie były dla Ciebie pomocne?
Krok 2: €Czy chcesz dodać własne komentarze?

Prosimy pamiętać, że niniejszy formularz służy wyłącznie do wyrażania opinii.