Vanlige spørsmål og feilsøking

Lukk

Modell avviklet. Denne siden oppdateres ikke lenger.

FAX-T106

Vanlige spørsmål og feilsøking

Vanlige spørsmål og feilsøking

Dato: 08.10.2008 ID: faq00000545_001

Hvordan skifter jeg ut båndet?

Skift ut båndet ved å følge instruksjonene nedenfor:


 1. Åpen toppdekslet ved å heve hendelen på høyre side av toppdekslet.

 1. Ta ut tonerkassetten med det brukte båndet og sett den opp-ned med den blå spaken i det øvre, venstre hjørnet.

 1. Ta det brukte båndet ut av kassetten:
  1. Ta ut de øvre og nedre høyre, hvite spolene.
  2. Skyv rullen av med den blå spaken og nedre, hvite spole.

Fjern ikke den blå klaffen.


 1. Skyv den hvite strikken av de nye påfyllingsrullene og sett dem ned med hele rullen i nedre posisjon. (båndets blanke side vender ned.)
 2. Fjern den hvite klaffen og spolene fra endene på de brukte papphylsene. Sett dem deretter i samme posisjon i de nye hylsene. Sørg for å innrette klaffen og spolene med sporene på papphylsene.

 1. Installer det nye båndet i kassetten:
  1. Plasser den nedre, venstre papphylsen på kassettens hvite spole, og plasser deretter den øvre, blå hylsen på kassettens blå klaff.
  2. Sett inn de øvre og nedre høyre, hvite spolene i holderne.

Sett inn tannen på den hvite spolen i kuttene på papphylsen.


 1. Drei den øvre, høyre, hvite spolen i retning med urviserne, som vist, for å stramme båndet..

 1. Snu kassetten og installer den i maskinen igjen.

 1. Trykk ned begge sidene på toppdekslet for å lukke det godt.

Beslektede modeller

FAX-T104, FAX-T106

Hvis du trenger ytterligere hjelp, kan du ta kontakt med Brothers kundeservice:

Tilbakemelding om innhold

Du kan hjelpe oss å forbedre kundestøtten vår ved å gi tilbakemelding nedenfor.
Trinn 1: Hvordan synes du informasjonen på denne siden hjelper deg?
Trinn 2: Ønsker du å legge til noen kommentarer?

Merk at dette skjemaet kun benyttes for tilbakemeldinger.