Vanlige spørsmål og feilsøking

Lukk

Modell avviklet. Denne siden oppdateres ikke lenger.

FAX-T106

Vanlige spørsmål og feilsøking

Vanlige spørsmål og feilsøking

Dato: 08.10.2008 ID: faq00000538_000

Hvordan fungerer modusen "FAX/TEL"?

Med modusen FAX/TEL kan faksen og telefonen dele den samme telefonlinjen.

Før du velger modusen "FAX/TEL", vennligst gjennomgå den følgende informasjonen:

 • Når du velger denne modusen kan du ikke motta talemeldinger på talepost eller en telefonsvarer.
 • Fjerntilgangskodene vil ikke gjenkjennes på en ekstern telefon (plugget inn i "EXT"-uttaket på faksen i USA).
 • An Biapparat er en telefon som er plugget til et separat vegguttak på samme linje som faksen.
 • An Ekstern telefon er en telefon som er koblet til faksen.

 

Modusen F/T Mode brukes for at faksmaskinen og telefoner skal kunne dele den samme telefonlinjen. Når et anrop kommer inn, vil faksmaskinen og alle biapparatene på linjen ringe antallet ringesignaler som du har angitt i Ring Delay.
Når ringeforsinkelsen er fullført, vil faksmaskinen svare på anropet og avgjøre om det er et faksanrop eller et telefon (tale)-anrop.
Faksmaskinen kan fastsette dette etter signalene den mottar på telefonlinjen. Hvis noen sender en faks automatisk, vil faksmaskinen sende en fakstone (en serie med pipetoner hvert 3 sekund).
Hvis faksmaskinen detekterer disse ringetonene, vil den motta faksen.


Hvis faksmaskinen ikke detekterer noen fakstoner, antar den at det er et telefon (tale)-anrop og vil begynne å ringe F/T-ringetoner (doble ringetoner) i den tidsperioden du valgte for F/T-ringetid. Disse tonene vil kun ringe på faksmaskinens håndsett (biapparater eller eksterne telefoner vil ikke ringe). På slutten av F/T-ringetiden vil faksmaskinen gå til mottaksmodus for å kunne motta en manuell faks.
(hvis samtalen var et taleanrop og ikke ble besvart, vil innringeren høre faksmottakstonene).

 • Hvis du svarer på anropet før faksmaskinen (i løpet av ringeforsinkelsesperioden) og fastsetter at det er en faks, kan du overføre faksen til faksmaskinen for mottak.

 • Hvis du svarer anropet på et "biapparat" og hører et signal hvert 3. sekund (automatisk faks) eller det er helt stille (manuell faks), trykk på *51 eller *91 for New Zealand (ekstern aktiveringskode) på telefonens talltastatur. Vent du du hører at faksmaskinen slås på (pipende lyder) og legg på.

 • Hvis du svarer på faksmaskinens håndsett og hører en et pipesignal hvert 3. sekund eller det er helt stillt, trykk på tasten Fax Start eller Start/Copy på faksmaskinens kontrollpanel, og deretter legger du på røret.

 • Hvis du besvarer et anrop på et "biapparat" under F/T-ringetiden, vil du høre F/T-ringetoner.
  For å frigjøre anropet fra faksmaskinen, trykk på #51 eller #91 for New Zealand (ekstern aktiveringskode) på telefonens talltastatur. Du kan nå prate med innringeren.

 • Hvis du løfter av røret på faksmaskinen under F/T-ringetiden, kan du med en gang prate med innringeren.

Den eksterne aktiverings-/deaktiveringskoden fungerer ikke på eksterne telefoner (koblet til "EXT"-uttak på faks i USA).

 

<Step1>

For å programmere faksmaskinen til å fungere korrekt i modusen F/T (FAX/TEL) må du først angi svarmodusen:

 1. Trykk på tasten RECEIVE MODE på kontrollpanelet. Displayet vil vise den gjeldende innstillingen.
 2. Fortsett å trykke på RECEIVE MODE frem til FAX/TEL vises på displayet. Etter to sekunder går displayet tilbake til dato og klokkeslett og den nye mottaksmodusen vises.

 

<Trinn 2>

Du må deretter stille ringeforsinkelsen. Når maskinen er stilt til modusen FAX/TEL og et anrop kommer inn, vil alle telefonene på denne linjen ringe det antallet ganger som du valgte for ringeforsinkelsen.

 1. Trykk påMenu/Set.
 2. Trykk navigeringstasten opp eller ned frem til OPPSETT FOR MOTTAK vises på displayet. Trykk deretter på Menu/Set.
 3. Trykk navigeringstasten opp eller ned frem til RINGEFORSINKELSE vises på displayet. Trykk deretter på Menu/Set.
 4. Trykk navigeringstasten opp eller ned for å velge hvor mange ganger linjen skal ringe før faksmaksinen svarer (00-04).
 5. Trykk på Menu/Set.
 6. Trykk på Stop/Exit. Displayet går tilbake til dato/klokkeslett.

For modeller med "Tellerskrittsparing": Tellerskrittsparing må stilles til AV for at du skal kunne bruke ringeforsinkelsesinnstillingen.

 

<Trinn 3>

Når enheten besvarer anropet, vil den fastsette om det er et faksanrop eller et telefon (tale)-anrop ved å lytte etter fakstoner (en serie med pipetoner hvert 3 sekund). Hvis faksmaskinen registerer disse tonene, vil den motta faksen. Hvis enheten ikke hører fakstoner, vil den anta at det er et telefon (tale)-anrop og vil varsle deg om anropet med "spesielle" ringetoner (doble ringesignaler). Disse tonene vil kun ringe på faksmaskinens håndsett (biapparater eller eksterne telefoner vil ikke ringe).

Du kan imidlertid besvare anropet på et biapparat. Tiden det tar før de "spesielle" ringetonene høres kalles for F/T-ringetid. Gjør følgende for å stille F/T-ringetiden:

 

 1. Trykk på Menu/Set.
 2. Trykk navigeringstasten opp eller ned frem til OPPSETT FOR MOTTAK vises på displayet. Trykk deretter på Menu/Set.
 3. Trykk navigeringstasten opp eller ned frem til F/T-RINGETID vises på displayet. Trykk deretter på Menu/Set.
 4. Trykk navigeringstasten opp eller ned for å velge hvor lenge enheten skal ringe for å varsle om et anrop (20, 30, 40, 55 eller 70 sekunder).
 5. Trykk på Menu/Set.
 6. Trykk på Stop/Exit. Displayet går tilbake til dato/klokkeslett.

Beslektede modeller

FAX-T104, FAX-T106, FAX-T94, FAX-T96

Hvis du trenger ytterligere hjelp, kan du ta kontakt med Brothers kundeservice:

Tilbakemelding om innhold

Du kan hjelpe oss å forbedre kundestøtten vår ved å gi tilbakemelding nedenfor.
Trinn 1: Hvordan synes du informasjonen på denne siden hjelper deg?
Trinn 2: Ønsker du å legge til noen kommentarer?

Merk at dette skjemaet kun benyttes for tilbakemeldinger.