Ofte stillede spørgsmål og fejlfinding

Luk

HL-2250DN

Ofte stillede spørgsmål og fejlfinding

Ofte stillede spørgsmål og fejlfinding

Dato: 19-07-2011 Id: faq00000170_020

Hvad betyder LED-indikationerne?

Den tekniske forklaring på lamperne, på Brother-maskinens front er, Light Emitting Diodes (LED).

 

Denne FAQ forklarer betydningen af disse LED-indikationer.

 

[LED-indikation]

 

Ready blinker (grønt).
Toner, Drum og Error er slukket.

LED indication - WARMING UP/ COOLING DOWN/ RECEIVNG DATA/ DATA REMAINING

Maskinstatus:

 • VARMER OP
  Maskinen varmer op.

 • KØLER NED
  Maskinen køler ned.
  Vent nogle få sekunder til maskinen er kølet ned.

 • MODTAGER DATA
  Maskinen modtager enten data  fra en computer eller behandler data i hukommelsen.

 • RESTERENDE DATA
  Der er resterende data i maskinens hukommelse. Hvis Ready-lysdioden blinker i lang tid og intet er blevet udskrevet, skal du trykke på Go for at udskrive de resterende data i hukommelsen.

Tilbage til eksempler på LED-indikationer >>

[LED-indikation]

 

Toner lyser (gult) i 2 sekunder og er slukket i 3 sekunder.
Ready lyser (grønt).
Drum og Error er slukket.

LED indication - TONER LOW

Maskinstatus:

 • TONER LAV

  Tonerpatronen skal snart skiftes. Køb en ny tonerpatron og, og hav den klar, når UDSKIFT TONER vises.

Tilbage til eksempler på LED-indikationer >>

[LED-indikation]

 

Toner er tændt (gul).
Drum, Error og Ready er slukket.

LED indication - REPLACE TONER/ CARTRIDGE ERROR/ NO TONER

Maskinstatus:

 • UDSKIFT TONER (Tilstanden Stop)

  Udskift tonerpatronen med en ny. Se "UDSKIFT TONER".

 • FEJL VED PATRON

  Tromleenheden er ikke isat korrekt. Tag tromleenheden ud af maskinen, og sæt den i igen.
  Se "FEJL VED PATRON".

 • INGEN TONER

  Åbn frontklappen og installer tonerpatronen. Se "INGEN TONER".

Tilbage til eksempler på LED-indikationer >>

[LED-indikation]

 

Toner lyser (gult).
Ready lyser (grønt).
Drum og Error er slukket.

Maskinstatus:

 • UDSKIFT TONER (Tilstanden Fortsæt)

  Maskinen fortsætter med at udskrive, indtil lysdioden viser TONER OPBRUGT.

Tilbage til eksempler på LED-indikationer >>

[LED-indikation]

 

Toner lyser (gult).
Error lyser (rødt).
Drum og Ready er slukket.

LED indication - TONER ENDED

Maskinstatus:

Tilbage til eksempler på LED-indikationer >>

[LED-indikation]

 

Drum lyser (gult) i 2 sekunder og er slukket i 3 sekunder.
Ready lyser (grønt).
Toner og Error er slukket.

LED indication - DRUM END SOON

Maskinstatus:

 • TROMLE NÆR SLUT

  Tromlen skal snart skiftes. Det anbefales, at du udskifter den gamle tromle med en ny. Se "UDSKIFTNING AF TROMLE".

Tilbage til eksempler på LED-indikationer >>

[LED-indikation]

 

Drum lyser (gult).
Ready lyser (grønt).
Toner og Error er slukket.

LED indication - REPLACE DRUM

Maskinstatus:

Tilbage til eksempler på LED-indikationer >>

[LED-indikation]

 

Error lyser (rødt).
Toner, Drum og Ready er slukket.

LED indication - NO PAPER T1/ MANUAL FEED

Maskinstatus:

Tilbage til eksempler på LED-indikationer >>

[LED-indikation]

 

Error blinker (rødt).
Toner, Drum og Ready er slukket.

LED indication - FRONT COVER OPEN/ FUSER COVER OPEN/ JAM TRAY1/ JAM INSIDE/ JAM REAR/ JAM DUPLEX/ MEMORY FULL/ PRINT OVERRUN/ SIZE ERROR DX/ SUPLEX DISABLED

Maskinstatus:

 • FRONTKLAP ÅBEN
  Luk frontklappen på maskinen.

 • FUSERLÅG ÅBENT

  Luk klappen til fuserenheden, som sidder bag maskinens bagklap.

  Close fuser cover

 • PAPIRSTOP BAKKE 1 / INDVENDIG / VED BAGKLAP / I DUPLEX

  Afhjælp papirstoppet. Se "Afhjælpning af papirstop".  
  Hvis maskinen ikke starter udskrivningen, skal du trykke på Go.

 • HUKOMMELSE FULD

  Maskinhukommelsen er fuld, og maskinen kan ikke udskrive hele sider af et dokument. Se "HUKOMMELSE FULD".

 • PRINT OVERRUN

  Der er opstået et printoverløb, og maskinen kan ikke udskrive hele sider af et dokument. Se "PRINT OVERRUN".

 • STØRRELSESFEJL DX (kun gældende på modeller med automatisk duplex)

  Ilæg det korrekte papir, du ønsker at bruge eller ilæg samme papirstørrelse, du valgte i den aktuelle driverindstilling. Papirstørrelsen du kan bruge til automatisk duplexudskrivning er A4, Letter, Legal eller Folio. Tryk på Go. Se "Anbefalet papir?"

 • DUPLEX DEAKTIVERET (kun gældende på modeller med automatisk duplex)

  Anbring duplexbakken i maskinen og luk for bagklappen.

  Put duplex tray back in and close back cover

Tilbage til eksempler på LED-indikationer >>

[LED-indikation]

 

Drum blinker (gult).
Error blinker (rødt).
Toner og Ready er slukket.

LED indication - DRUM ERROR

Maskinstatus:

Tilbage til eksempler på LED-indikationer >>

[LED-indikation]

 

Drum lyser (gult).
Error lyser (rødt).
Toner og Ready er slukket.

LED indication - DRUM STOP

Maskinstatus:

Tilbage til eksempler på LED-indikationer >>

[LED-indikation]

 

Toner blinker (gult) og Drum blinker (rødt).
Error blinker (rødt).
Ready blinker (grønt).

LED indication - SERVICE CALL

Maskinstatus:

 • SERVICEKALD

  1. Hvis servicekald-indikationen ovenfor vises, skal du afbryde strømmen, tænde den igen og derefter forsøge at udskrive igen.

  2. Hvis fejlen ikke er blevet afhjulpet efter der er blevet slukket for strømmen og tændt igen, skal du trykke på Go, og lysdioden vil lyse op som vist i nedenstående tabel for at finde frem til fejlen. Rapportér fejlstatus til Brother Support.

   image Fejl på hoved-PCB:
   Error lyser (rød).
   Toner, Drum og Ready er slukket.

    

    

   LED indication - Main PCB failure

   image Fejl på fikseringsenhed:
   Toner lyser (gult).
   Drum, Error og Ready er slukket.

    

   LED indication - Fuser unit failure

   image Fejl i laserenhed:
   Drum lyser (gult).
   Toner, Error og Ready er slukket.
    

    

   LED indication - Laser unit failure

   image Fejl på hovedmotor:
   Toner lyser (gult).
   Error lyser (rødt).
   Drum og Ready er slukket.

    

   LED indication - Main mortor failure

   image Højspændingsfejl:
   Toner lyser (gult).
   Drum lyser (gult).
   Error og Ready er slukket.

    

   LED indication - High voltage failure

   image Blæserfejl:
   Drum lyser (gult).
   Error lyser (gult).
   Toner og Ready er slukket.

    

   LED indication - FAN failure

   image Zero Cross fejl:
   Toner lyser (gult).
   Drum lyser (gult).
   Error lyser (rødt).
   Ready er slukket.

    

   LED indication - High voltage failure

    

Back to the examples of LED indication >>

Relaterede modeller

HL-2130, HL-2132, HL-2135W, HL-2240, HL-2240D, HL-2250DN, HL-2270DW

Kontakt Brother Support, hvis du har brug for yderligere hjælp:

Feedback til indhold

Giv feedback herunder, så vi kan forbedre vores support.
Trin 1: Hvor hjælpsom har oplysningerne på denne side været?
Trin 2: Ønsker du at tilføje kommentarer?

Bemærk, at denne formular kun bruges til feedback.