Ofte stillede spørgsmål og fejlfinding

Luk

Model udgået. Denne side opdateres ikke længere.

FAX-T106

Ofte stillede spørgsmål og fejlfinding

Ofte stillede spørgsmål og fejlfinding

Dato: 19-02-2009 Id: faq00000538_000

Hvordan fungerer "FAX/TEL" indstillingen?

F/T indstillingen muliggør at FAX maskinen og en telefon deler samme telefonlinje.

Før du vælger "F/T" indstillingen, skal du notere flg. information:

 • Du kan ikke modtage telefonbeskeder på en voice mail eller en telefonsvarer med denne indstilling.
 • Fjernbetjeningskoden vil ikke kunne bruges fra en ekstern telefon (tilsluttet i "EXT" stikket på din FAX).
 • En ekstern telefon er en almindelig der er tilsluttet et separat vægstik, på samme linje som faxmaskinen.
 • En ekstra telefon er en almindelig telefon, der er forbundet til faxmaskinen.

 

F/T bruges når fax maskinen skal dele telefonlinje med en telefon. Når der kommer et indkommende opkald, vil både fax maskinen og den eksterne telefon på linjen, ringe dét antal gange Forsinket opkald er indstillet til.
Når ringeforsinkelsen er overstået, vil fax maskinen besvare kaldet og undersøge om det er et faxopkald eller et telefonkald (voice).
Fax maskinen kan undersøge kan undersøge dette, på baggrund af det ringesignal der modtages på telefonlinjen. Hvis der bliver sendt en automatisk faxmeddelelse, vil den afsendende fax maskine sende faxtoner (en serie bipper i 3 sekunder).
Hvis din fax maskine registrerer disse toner, vil den begynde at modtage faxmeddelelsen.


Hvis fax maskinen ikke registrerer nogen faxtoner, vil den dermed tro at det er et telefonopkald (voice) og vil begynde at sende F/T ringetoner(dobbeltring) i dén periode du har indstillet F/T ringetid til. Disse toner vil kun ringe på fax maskinens håndsæt (eksterne telefoner vil ikke ringe). Ved slutningen af F/T ringetiden, vil fax maskinen gå over til modtage tilstand, for at kunne modtage en faxmeddelelse manuelt.
(hvis det var et telefonopkald som ikke blev besvaret, vil den ringende part også høre modtagetoner).

 • Hvis du svarer opkaldet inden fax maskinen (i ringeforsinkelses perioden) og hører at det er et faxopkald, kan du overføre faxmeddelelsen til din fax maskine for at modtage meddelelsen.

 • Hvis du besvarer et opkald på en ekstratelefon eller hører et bip hver 3. sekund (automatisk fax) eller stilhed (manuel fax), skal du trykke *51 eller *91 for New Zealand (fjernbetjeningskode) på telefonens taltastatur, vent til du hører faxmaskinen starter (kvidrende lyde) og læg røret på.

 • Hvis du besvarer et opkald på faxmaskinens håndsæt og hører et bip hver 3. sekund eller stilhed, skal du trykke på knappen Fax Start eller Start/Copy på maskinens kontrolpanel og derefter lægge røret på.

 • Hvis du besvareret opkald på en "ekstern" telefon under F/T ringetiden, vil du høre F/T ringetonerne.
  For at frigøre opkaldet fra faxmaskinen, skal du trykke på #51 eller #91 for New Zealand (fjernbetjent deaktiveringskode) på telefonens taltastatur, og du kan derefter føre en samtale.

 • Hvis du løfter håndsættet på faxmaskinen under F/T ringetiden, kan du samtale umiddelbart.

Fjernbetjeningskoden vil ikke fungere på ekstratelefoner, forbundet "EXT" stikket på faxmaskinen (for USA).

 

<Trin1>

For at indstille faxmaskinen til at fungere korrekt under F/T (FAX/TEL) tilstand, skal du først indstille Svar mode:

 1. Tryk på knappen RECEIVE MODE på maskinens kontrolpanel. Displayet vil nu vises den aktuelle indstilling.
 2. Tryk flere gange på RECEIVE MODE indtil FAX/TEL vises i displayet. Efter to sekunder returnerer displayet til dato og klokkeslæt og viser den valgte modtageindstilling.

 

<Trin2>

Derefter skal du indstille ringeforsinkelsen. Når der kommer et opkald og faxmaskinen er indstillet til FAX/TEL, vil alle tilsluttede telefoner ringe det antal gange ringeforsinkelsen er indstillet til.

 1. Tryk på Menu/Set.
 2. Tryk på navigationstasterne op eller ned indtil MODTAGEINDST. vises. Tryk derefter på Menu/Set.
 3. Tryk på navigationstasterne op eller ned indtil FORS. OPK. vises. Tryk på Menu/Set.
 4. Tryk på navigationstasterne op eller ned for at vælge hvor mange gange linjen skal ringe før faxmaskinen svarer (00-04).
 5. Tryk på Menu/Set.
 6. Tryk på Stop/Exit. Displayet vil returnere til dato og klokkeslæt.

For modeller med  "Takstbesparelse", skal takstbesparelse være slået FRA for at ringeforsinkelse kan benyttes.

 

<Trin3>

Når maskinen svarer et opkald, vil den fastslå om det er fra en fax eller en telefon (stemmekald), ved at lytte efter faxtoner (en serie af bips hver 3. sekund). Hvis maskinen genkender disse toner, vil den begynde at modtage faxmeddelelsen. Hvis maskinen ikke hører faxtoner, vil den antage at det er et telefonopkald (stemmekald) og vil varsle dig om det med "specielle" ringetoner (dobbeltring). Disse toner vil kun ringe på faxmaskinens håndsæt (ekstra eller eksterne telefoner vi´l ikke ringe).

Du kan dog svare opkaldet fra en hvilken som helst telefon på linjen. Tidslængden for hvor længe disse "specielle" ringetoner vil vare, indstilles under F/T ringetid. Følg vejledningen til indstilling af F/T ringetid:

 

 1. Tryk på Menu/Set.
 2. Tryk på navigationstasterne op eller ned til MODTAGEINDST. vises. Tryk på Menu/Set.
 3. Tryk på navigationstasterne op eller ned til F/T RINGETID vises. Tryk på Menu/Set.
 4. Tryk på navigationstasterne op eller ned for at vælge hvor længe maskinen skal ringe for at signalere et telefonopkald (20, 30, 40, 55 eller 70 sekunder).
 5. Tryk på Menu/Set.
 6. Tryk Stop/Exit. Displayet returnerer til at vise dato og klokkeslæt.

Relaterede modeller

FAX-T104, FAX-T106, FAX-T94, FAX-T96

Kontakt Brother Support, hvis du har brug for yderligere hjælp:

Feedback til indhold

Giv feedback herunder, så vi kan forbedre vores support.
Trin 1: Hvor hjælpsom har oplysningerne på denne side været?
Trin 2: Ønsker du at tilføje kommentarer?

Bemærk, at denne formular kun bruges til feedback.