Ofte stillede spørgsmål og fejlfinding

Luk

DCP-8085DN

Ofte stillede spørgsmål og fejlfinding

Ofte stillede spørgsmål og fejlfinding

Dato: 17-06-2009 Id: faq00000700_005

Hvordan rengør jeg scannervinduet?

BEMÆRK: Illustrationerne nedenfor er fra vilkårlige produkter og kan variere fra din Brother maskine.


 

Du må IKKE bruge brændbare væsker, spray eller organiske opløsningsmidler/væsker, der indeholder sprit/salmiakspiritus, til at rengøre den indvendige eller udvendige del af maskinen. Dette kan forårsage brand eller elektrisk stød.


Pas på IKKE at berøre laserscannervinduet med fingrene.

  1. Sluk maskinen, før du rengører den indvendige del af den. Fjern telefonledningen (for MFC-brugere) og træk netledningen ud af stikkontakten.

  2. Åbn frontklappen og tag forsigtigt tromle- og tonerenheden ud.

Når du lige har brugt maskinen, er de indvendige dele i maskinen meget varme. Når du åbner frontklappen eller  bagklappen (bageste udfaldsbakke), må du IKKE røre de områder, der er markeret på illustrationen.

  • Vi anbefaler, at du anbringer tromleenheden på et stykke affaldspapir på en ren, flad overflade i tilfælde af, at du kommer til at spilde eller sprøjte toner.

  • For at undgå at beskadige maskinen med statisk elektricitet skal du IKKE berøre de elektroder, der er vist på illustrationen.

  1. Aftør laserscannervinduet (1) med en tør og fnugfri blød klud.

  1. Sæt tromle- og tonerenheden i maskinen igen.

  1. Luk frontklappen.

  2. Start med at sætte maskinens netledning i stikkontakten, og tilslut derefter telefonledningen (for MFC-brugere). Tænd derefter maskinen.

Relaterede modeller

DCP-8070D, DCP-8085DN, MFC-8370DN, MFC-8880DN, MFC-8890DW

Kontakt Brother Support, hvis du har brug for yderligere hjælp:

Feedback til indhold

Giv feedback herunder, så vi kan forbedre vores support.
Trin 1: Hvor hjælpsom har oplysningerne på denne side været?
Trin 2: Ønsker du at tilføje kommentarer?

Bemærk, at denne formular kun bruges til feedback.