Ofte stillede spørgsmål og fejlfinding

Luk

DCP-8085DN

Ofte stillede spørgsmål og fejlfinding

Ofte stillede spørgsmål og fejlfinding

Dato: 18-06-2009 Id: faq00000208_024

Hvordan rengør jeg koronatråden?

Hvis du har problemer med udskriftskvaliteten, skal du rengøre koronatråden som følger:
BEMÆRK: Illustrationerne vist nedenfor er fra vilkårlige produkter og kan variere fra din Brother maskine.


Brug IKKE brændbare væsker, spray eller organiske opløsningsmidler/væsker, der indeholder sprit/salmiakspiritus, til at rengøre den indvendige eller udvendige del af maskinen. Dette kan forårsage brand eller elektrisk stød.

  1. Sluk maskinen, før du rengører den indvendige del af maskinen. Start med at trække telefonkablet ud, og træk derefter netledningen ud af stikkontakten.

  2. Åbn frontklappen, og tag forsigtigt tromle og toner ud.

  • Vi anbefaler, at du anbringer tromle og toner på et stykke affaldspapir på en ren, flad overflade i tilfælde af, at du kommer til at spilde eller sprøjte toner.

  • Håndter toneren forsigtigt. Hvis der kommer toner på dine hænder eller dit tøj, skal du straks tørre eller vaske det af med koldt vand.

  • For at undgå at beskadige maskinen med statisk elektricitet skal du IKKE berøre de elektroder, der er vist på illustrationen.

  1. Rengør koronatråden i tromlen ved at skubbe den blå knap flere gange til højre og venstre.

Sørg for at sætte den blå knap tilbage i den oprindelige position (1). Hvis det ikke sker, kan de udskrevne sider få en lodret stribe.

  1. Sæt tromlen og toneren i maskinen igen.

  1. Luk frontklappen.

  2. Start med at sætte maskinens netledning i stikkontakten, og tilslut derefter alle kabler og telefonkablet. Tænd for maskinen.

For at undgå kvalitetsproblemer skal du IKKE røre ved de skraverede dele vist i nedenstående illustrationer.

Relaterede modeller

DCP-8070D, DCP-8085DN, MFC-8370DN, MFC-8880DN, MFC-8890DW

Kontakt Brother Support, hvis du har brug for yderligere hjælp:

Feedback til indhold

Giv feedback herunder, så vi kan forbedre vores support.
Trin 1: Hvor hjælpsom har oplysningerne på denne side været?
Trin 2: Ønsker du at tilføje kommentarer?

Bemærk, at denne formular kun bruges til feedback.