Ofte stillede spørgsmål og fejlfinding

Luk

DCP-340CW

Ofte stillede spørgsmål og fejlfinding

Ofte stillede spørgsmål og fejlfinding

Dato: 07-05-2020 Id: faq00100428_012

Jeg kan ikke udskrive på min Brother-maskine, over trådløst netværk (Windows)

For at løse dette problem, og være i stand til at udskrive igen, skal du følge anbefalingerne nedenfor:

 

 1. Kontrollér, at Brother-maskinen er klar til brug
 2. Tjek og genopret den trådløse tilslutning
 3. Diagnostisér og løs andre trådløse tilslutningsproblemer

1. Kontrollér, at Brother-maskinen er klar til brug

Sørg for, at du allerede har konfigureret Brother-maskinen
Hvis ikke, skal du følge vejledning til opsætning af Brother-maskinen.
Kontrollér, at Brother-maskinen er tændt, og at der ikke står fejlmeddelelser i displayet.

 

1.1 Sørg for, at Brother-maskinen er tændt

Hvis maskinens display er tomt

Er maskinen ikke tændt eller også er den i dvaletilstand.

 

 • Tryk på en vilkårlig knap på maskinen, for at se om du kan vække den fra dvaletilstand.
 • Hvis ikke det er tilfældet skal du kontrollere, at strømstikket er korrekt tilsluttet til en stikkontakt, og at der er TÆNDT på afbryderen.
 • Hvis maskinen ikke reagerer, efter ovenstående er udført, skal du kontakte Brother Support.

 

 1.2 Kontrollér, om Brother-maskinens display viser nogen fejlmeddelelser

Hvis Brother-maskinens display viser udskrivningsfejl

Udskrivningsfejl, som f.eks. "Paperstop" eller "Blæk/Toner tom" bevirker, at maskinen ikke er i stand til at udskrive. Udbedr fejl og forsøg derefter at udskrive igen.

Se Online brugsanvisningen, Grundlæggende brugsanvisning eller Brugsanvisning, for at få flere information om fejlmeddelelser.

> Du kan finde nyeste Online brugsanvisning, Grundlæggende brugsnvisning eller Brugsanvisning under afsnittet Manualer.

 

 

1.3 Sørg for, at Brother-maskinen er indstillet til at være standardprinter

Skærmmenuerne kan variere afhængigt af dit operativsystem og din Brother-maskine.

For at kontrollere, at din Brother-maskine er indstillet til at være standardprinter:

 

Windows 10

 1. Klik på Start.
 2. Indtast "Kontrolpanel", og tryk derefter på Enter-tasten.
 3. Klik på Enheder og printere.

Windows 8

 1. Åbn Kontrolpanel.
  > Klik her, for at se hvordan du åbner Kontrolpanel.
 2. Klik på Hardware og lyd > Enheder og printere.

Windows 7

Klik på Start > Enheder og printere..

 

Hvis der ikke er flueben ved din Brother-maskine, skal du højreklikke på dens ikon og vælge Benyt som standardprinter.

 

.

 

Set as default printer
 

 

1.4 Kontrollér Brother-maskinens status

For at kontrollere Brother-maskinens status, skal du føre musens markør henover printerens ikon, og vente på at pop-up-vindue vises.

 

 • Hvis maskinens status er "Offline"

  offline

  Skal du højreklikke på Brother-maskinens ikon og vælge > Se hvad der udskrives > Printer > Brug printeren offline (sørg for at ikke er et flueben ud for denne indstilling)
  Hvis Brug printer offline er grå, skal du klikke på Åbn som administrator. Indtast administratoradgangskoden og klik på Ja.
   
 • Hvis maskinens status er "Afbryd udskrivning midlertidigt",

  paused

  skal du højreklikke på Brother-maskinens ikon og vælge > Se hvad der udskrives > Printer > Afbryd udskrivning midlertidigt (sørg for, at der ikke er flueben ud for denne indstilling).
  Hvis Afbryd udskrivning midlertidigt er grå, skal du vælge Åbn som aministrator. Indtast administratoradgangskoden og klik på Ja.

Når du har kontrolleret dette, skal du forsøge at udskrive igen.

 

 

1.5 Slet alle udskriftsjobs

Højreklik på Brother-maskinens ikon og vælg > Se hvad der udskrives > Printer > Annuller alle dokumenter.

 

CancelAllDocuments

 

Hvis Annuller alle dokumenter er grå, som vist ovenfor, skal du vælge Åbn som administrator. Indtast administratoradgangskoden og klik på Ja.

Når dette er gennemført, skal du forsøge at udskrive. Hvis du fortsat ikke kan udskrive, skal du kontrollere din trådløse tilslutning, som beskrevet under afsnit 2

 

 

2. Kontrollér og genopret din trådløse tilslutning

Sørg for, at din Brother-maskine er korrekt tilsluttet til netværket.

WirelessConnection

Netværksforbindelsen mellem din computer eller mobilenhed og den trådløse router, kan være utilgængelig eller router konfigureret forkert.

 

Hvis du har udskiftet din trådløse router eller accesspoint, eller har ændret på enhedens indstillinger, skal du tilslutte Brother-maskinen til den nye trådløse router eller accesspoint, eller med de nye indstillinger.

 > Klik her, for at vejledning til trådløs tilslutning af din Brother-maskine.

 

 

 2.1 Sørg for, at din computer eller mobilenhed er tilsluttet til det trådløse netværk

For at teste forbindelsen, kan du prøve følgende:

 

 1. Besøg en internetside eller send/modtag e-mails. hvis du har adgang til Internet, men din Brother-maskine kan ikke findes på netværket, fortsæt til 2.2.
 2. Udskriv WLAN-rapporten, som viser status for tilslutning. Hvis der er vist fejlkoder på rapporten.
  Klik her, for at se hvad fejlkoder WLAN-rapporten betyder.

 

2.2 Kontrollér, at Brother-maskinens trådløse netværk er aktiveret

Hvis du ikke kan udskrive trådløst, kan det trådløse netværk på din Brother-maskine være deaktiveret. For at aktivere Brother-maskinens trådløse netværk:

> Klik her, for at se hvordan du ændrer Brother-maskinens netværksindstillinger:

 

Når du har gennemført denne kontrol, skal du forsøge at udskrive. Hvis du fortsat ikke kan udskrive, fortsæt til 2.3.

 

 

2.3 Kontrollér, at alle trådløse enheder fungerer korrekt

Sluk for alle de følgende enheder, og tænd dem derefter igen, i dén orden der er vist på nedenstående illustration:
 

Devices

 

Vent i mindst 5 minutter, for at din Brother-maskine tilsluttes korrekt til det trådløse netværk, og forsøg derefter at udskrive.

Hvis du fortsat ikke kan tilslutte og udskrive, skal du anvende Brothers Reparationsværktøj til netværkstilslutningj (se 2.4 nedenfor), som anvendes til at diagnostisere og reparere den trådløse netværkstilslutning

.

 

 

2.4 Brug Reparationsværktøj til netværkstilslutning

Dette værktøj hjælper dig med at gendanne evnen til at udskrive, med minimal brugerinteraktion. Dette værktøj vil automatisk finde og opdatere din Brother-maskines IP-adresse i printerdriveren.

 

Network Connection Repair Tool

Du skal være logget på Windows med administratorrettigheder.
Sørg for, at Brother-maskinen er tændt og tilsluttet til det samme netværk som din computer.

> Klik her, for at downloade Reparationsværktøj til netværkstilslutning fra afsnittet Downloads.

Følg vejledningen til installation på downloadsiden.

 

Prøv derefter at udskrive. Hvis du stadig ikke kan udskrive, skal du konfigurere din Brother-maskine igen, gå til 2.5.

 

(Video) Konfigurér din Brother-maskine

Hvis du har gennemført kontroller og repation af tilslutninger, og fortsat ikke kan udskrive, skal du prøve at geninstallere (Komplet driver- og softwarepakke).

> Klik her, for at læse om hvordan du konfigurerer din Brother-maskine.
 

(Kun brugere af computer) Ændr midlertidigt firewall-/sikkerhedsindstillinger, for at tillade netværkstilslutning.

Din computers firewall-/sikkerhedssoftware kan muligvis forhindre etablering af netværkstilslutning. Hvis du modtager firewall-relaterede meddelelser anbefaler vi, at du midlertidigt ændrer sikkerhedsindstillingerne på din computer, for at gøre tilslutning mulig.

firewall

 

VIGTIGT

 • Før du deaktiverer firewall skal du sikre dig, at de ændringer du vil foretage, er egnede til dit netværk. Brother tager ikke ansvar for de konsekvenser det måtte have, hvis du deaktiverer din firewall.
 • Når du er færdig, skal du huske at aktivere firewall'en igen.

Hvis du har konfigureret din Brother-maskine igen, og fortsat ikke kan udskrive, skal du gennemføre yderligere trådløs tilslutningskontrol, gå til 3.

 

 

3. Diagnostisér og og løs andre problemer i forbindelse med trådløs tilslutning

 

3.1 Udskriv Netværkskonfigurationsrapporten, og undersøg opsætning til den trådløse router eller accesspoint

Når din Brother-maskine er tilsluttet til det trådløse netværk, skal du kontrollere maskinens trådløse status, ved at udskrive Netværkskonfigurationsrapporten:
 

> Klik her, for at se hvordan du udskriver Netværkskonfigurationsrapporten.

 

Link Status

 

Kontrollér trådløs link status (Wireless Link Status) på rapporten.

Trådløs status Handling
Link OK Tjek din computers og Brother-maskinens IP-adresse. > Gå til 3.2
Fejl Nulstil netværksindstillingerne til fabriksstandard Gå til 3.3.

 

 

3.2 Tjek din computers og Brother-maskinens IP-adresse

 

3.2.1 Sådan kontrollerer computerens og Brother-maskinens IP-adresser

 

 1. Sådan aflæser du computerens IP-adresse: 

  Windows 10
  Klik på Start > (Alle apps >) Windows System og derefter Kommandoprompt.

  Windows 8
  1. Klik på  DownArrow på Start-skærmen. Højreklik et tomt sted på Start-skærmen, og klik derefter på Alle apps på menulinjen.
  2. Klik på Kommandoprompt.
  Windows 7
  Klik på Start > All e programmer > Tilbehør , og vælg derefter Kommandoprompt.
   
 2. Indtast ipconfig og tryk på Enter.
  Kontroller IP-adressen og undernetmasken (SubnetMask)
  Kontrollér, at undernetmasken er "255.255.255.0". Hvis undernetmasken er anderledes, skal du kontakte din netværksadministrator.

  Command Prompt
   
 3. Indtast exit og tryk på Enter-tasten på tastaturet, så vil vinduet Kommandoprompt lukkes.
   
 4. Kontrollér derefter din Brother-maskines IP-adresse, på Netværkskonfigurationsrapporten.

  > Klik her, for at se hvordan du udskriver Netværkskonfigurationsrapporten.
   
 5. Aflæs IP-adressen under <IP Settings> på den udskrevne rapport.

  IP Settings
   
 6. Sammenlign computerens og Brother-maskinens IP-adresse.
  • Adresserne skal være ens, med undtagelse af det sidste tal. For eksempel:
   Computer: 192.168.1.2
   Brother-maskine: 192.168.1.110
  • Kontrollér, at computeren og Brother-maskinen bruger forskellige slutnumre mellem 2 and 254.
  • Hver maskine eller computer på et netværk skal have en unik IP-adresse.
  • Hvis IP-adressen på netværkskonfigurationsrapporten vises som 0.0.0.0, skal du vente et minuts tid og prøve igen.

Derefter, skal du "pinge" Brother-maskinen (se 3.2.2),  for at se om den kommunikerer korrekt med computeren.

 

3.2.2 Ping Brother-maskinen

 

 1. Mens vinduet Kommandoprompt fortsat er åbent, skal du indtaste: ping xxx.xxx.xxx.xxx.
  (hvor xxx.xxx.xxx.xxx er Brother-maskinens IP-adresse, som vises på Netværkskonfigurationsrapporten)
   
 2. Tryk på tasten Enter på computerens tastatur. Computeren vil "pinge" eller forsøge at kommunikere men Brother-maskinen. Når det er gennemført, vil du modtage ping-statistikken..
  • Hvis du modtager svar og de er fra Brother-maskinens IP-adresse (se eksemplet nedenfor), så er der kommunikation mellem computer og Brother-maskine. Klik på for at lukke vinduet eller indtast exit + [Enter].

   CMD
    
  • Hvis du ikke modtager svar, eller de er ikke fra den korrekte IP-adresse, er der et kommunikationsproblem mellem Brother-maskinen og computeren. For at løse problemet, skal du følge nedenstående trin:
    
   1. Sørg for, at computeren og Brother-maskinen er tilsluttet til det samme trådløse netværk (med samme netværksnavn(SSID)).
    Hvis computeren og Brother-maskinen er tilsluttet til forskellige netværk, og du kan ikke selv løse det, skal du kontakte producenten af routeren, netværksadministratoren eller internetudbyderen, for at få hjælp til problemløsning på din computers netværkstilslutning.
     
   2. Sørg for, at der ikke kører nogen firewalls eller andre programmer, da de muligvis kan forhindre netværksforbindelsen. Ændr sikkerhedsindstillingerne på din computer midlertidigt, for at muliggøre tilslutning. Når det er gennemført, er det vigtigt at du aktiverer firewall'en igen.
     
    • Gentag 3.2.2 efter at du har ændret nogle indstillinger.
    • Hvis du fortsat ikke kan pinge Brother-maskinen, skal du prøve at pinge fra en anden netværkstilsluttet computer, om problemet er specifikt for den ene computers netværksforbindelse. Hvis det er tilfældet, skal du kontakte producenter af computeren eller netværksadministrator, for yderligere hjælp til fejlsøgning på din computer.
    • Hvis du fortsat ikke kan pinge Brother-maskinen, gå til 3.3, for at genetablere netværkstilslutningen.

 

Nulstil netværksindstillingerne til fabriksstandard

> Klik her, for at se hvordan du nulstiller maskinens netværksindstillinger til frabriksstandard.

Hvis du kan udskrive eller scanne fra en anden computer på netværket, skal du IKKE nulstille Brother-maskinens netværksindstillinger, men i stedet kontakte producenten af din computer, netværksadministratoren eller internetudbyderen. Firewalls eller sikkerhedssoftware kan blokere for kommunikationen.

 

 3.4 Yderligere kontroller for at fastslå, at router eller accesspoint fungerer korrekt

Indstillingerne for adgangsbegrænsning på din trådløse router eller accesspoint er muligvis aktiveret. Udfør nedenstående anbefalede kontroller og i givet fald træffe foranstaltninger.

 

 • Sørg for, at indstillingen til privacy separator (privatslivseparator) er deaktiveret.
 • Hvis der er mere end 2 routere, kan indstillingerne på alle routere muligvis være konfigureret forskelligt.
 • Hvis der anvendes MAC-adressefiltrering på den trådløse router eller accesspoint, skal du konfigurere din Brother-maskines MAC-adresse på listen  over godkendte enheder.
  > Klik her, for at se hvordan du aflæser Brother-maskinens Mac-adresse.
   

 

3.5 Forsøg at konfigurere din Brother-maskine igen

Hvis du har udført ovennævnte kontroller og tilslutningsreparationer, og fortsat ikke kan udskrive, skal prøve at installere driveren (Komplet driver- og softwarepakke).
> Klik her, for vejledning til opsætning af din Brother-maskine.

 

Relaterede modeller

DCP-1610W, DCP-1612W, DCP-340CW, DCP-375CW, DCP-585CW, DCP-6690CW, DCP-7055W, DCP-7070DW, DCP-750CW, DCP-770CW, DCP-9015CDW, DCP-9020CDW, DCP-J132W, DCP-J140W, DCP-J152W, DCP-J315W, DCP-J4110DW, DCP-J4120DW, DCP-J515W, DCP-J525W, DCP-J552DW, DCP-J562DW, DCP-J715W, DCP-J725DW, DCP-J752DW, DCP-J785DW, DCP-J925DW, DCP-L2530DW, DCP-L2537DW, DCP-L3517CDW, DCP-L3550CDW, DCP-L6600DW, DCP-L8410CDW, DCP-L8450CDW, HL-3140CW, HL-3170CDW, HL-4070CDW, HL-4570CDW, HL-4570CDWT, HL-5280DW, HL-5470DW, HL-6180DW, HL-6180DWT, HL-J6000DW, HL-J6100DW, HL-L2350DW, HL-L2357DW, HL-L2375DW, HL-L3210CW, HL-L3230CDW, HL-L3270CDW, HL-L5200DW(T), HL-L6300DW(T), HL-L6400DW(T), HL-L6450DW , HL-L8250CDN, HL-L8260CDW, HL-L8350CDW, HL-L8360CDW, HL-L9200CDWT, HL-L9300CDW(TT), HL-L9310CDW(T), HL-S7000DN, MFC-490CW, MFC-5895CW, MFC-6490CW, MFC-6890CDW, MFC-7840W, MFC-7860DW, MFC-790CW, MFC-820CW, MFC-845CW, MFC-885CW, MFC-8870DW, MFC-8890DW, MFC-8950DW, MFC-8950DWT, MFC-9320CW, MFC-9330CDW, MFC-9840CDW, MFC-990CW, MFC-9970CDW, MFC-J430W, MFC-J4410DW, MFC-J4510DW, MFC-J4620DW, MFC-J4625DW, MFC-J470DW, MFC-J4710DW, MFC-J480DW, MFC-J5320DW, MFC-J5330DW, MFC-J5335DW, MFC-J5620DW, MFC-J5625DW, MFC-J5720DW, MFC-J5730DW, MFC-J5910DW, MFC-J5920DW, MFC-J5930DW, MFC-J5945DW, MFC-J615W, MFC-J625DW, MFC-J650DW, MFC-J6510DW, MFC-J6530DW, MFC-J6710DW, MFC-J680DW, MFC-J6910DW, MFC-J6930DW, MFC-J6935DW, MFC-J6945DW, MFC-J6947DW, MFC-J985DW, MFC-L2710DW, MFC-L2730DW, MFC-L2750DW, MFC-L3750CDW, MFC-L6800DW(T), MFC-L6900DW(T), MFC-L6950DW, MFC-L6970DW, MFC-L8650CDW, MFC-L8690CDW, MFC-L8850CDW, MFC-L8900CDW, MFC-L9550CDW(T), MFC-L9570CDW(T), MFC-L9577CDW

Kontakt Brother Support, hvis du har brug for yderligere hjælp:

Feedback til indhold

Giv feedback herunder, så vi kan forbedre vores support.
Trin 1: Hvor hjælpsom har oplysningerne på denne side været?
Trin 2: Ønsker du at tilføje kommentarer?

Bemærk, at denne formular kun bruges til feedback.