Ofte stillede spørgsmål og fejlfinding

Luk

DCP-315CN

Ofte stillede spørgsmål og fejlfinding

Ofte stillede spørgsmål og fejlfinding

Dato: 08-04-2015 Id: faq00000336_002

Jeg har isat nye blækpatroner men displayet skriver stadig  "Blæk tom". Hvad kan jeg gøre ?

Det er sandsynligvis forårsaget af et ukorrekt valg i forhold til den displaymeddelelse der blev vist efter en blækpatron er blevet udskiftet, at blækpatronen ikke er korrekt isat eller låsen der holder blækpatronen ikke er låst. Gør som følger, for at få fjernet meddelelsen:

 

 1. Åben scanner låget ved at løfte det i højre side af MFC/DCP maskinen indtil det låses fast i åben position.


   
 2. Træk blækpatronlåsen mod dig selv og fjern blækpatronen for den farve der er angivet på displayet. Geninstallér blækpatronen tryk den ned indtil låsen går ind over blækpatronen, tryk låsen fremover så blækpatronen holdes sikkert på plads.
  Sørg igen for:
  At patronen bliver holdt i oprejst position når du installerer den i maskinen. Tryk patronen HELT på plads, ved at trykke ovenpå den indtil du hører et klik. Tryk plasticlåsen mod patronen for at sikre, at  den holder patronen på plads.

 3. Efter blækpatronen er sikkert installeret, skal du kontrollere i displayet at der ikke er meddelelse om at andre patroner er tomme og skal udskiftes. Løft scannerlåget for at udløse låsen, tryk forsigtigt scannerlåget ned for at lukke dette.


   
 4. Displayet kan skrive:
  Udskiftede du Sort? 1.Ja 2.Nej.
  Displayet kan også spørge til de andre farver, der blev udskiftet.
  SØRG FOR at vælge 1 Ja. Hvis 1 JA ikke vælges for den udskiftede patron, vil fejlmeddelelsen vises igen.
   
 5. Efter at alle korrekte valg er foretaget, vil maskinen begynde at rense. Når rensningen er færdig, vil diplayet atter vise dato og klokkeslæt eller 100% Normal.  

 

Hvis displayet skriver Ingen Patron, er der en anden patron, end dén du ufskiftede, der er tom. Følg vejledningen nedenfor til at kontrollere blækvolumen. Hvis der er tomme blækpatroner, skal de udskiftes.
 

 1. Tryk på Ink eller Ink Management.
 2. Tryk på navigationstasterne op eller ned for at vælge Blækvolume.
  Tryk på Menu/SetSet eller OK.
 3. Displayet viser blækvolumen.
  Tryk på navigationstasterne op eller ned for at vælge farven/farverne du ønsker at kontrollere.
 4. Tryk på Stop/Exit.

 

Hvis displayet stadig skriver Ingen Patron, skal du tage strømmen fra maskinen, vente i ca. 10 sekunder, og derefter tilslutte strømmen igen. hvis dato og klokkeslæt eller 100% Normal nu vises i displayet, er problemet løst.

 

Hvis du fortsat har det samme problem, skal du kontakte Brother Support, klik på "Kontakt os" ovenfor.

Relaterede ofte stillede spørgsmål

Relaterede modeller

DCP-110C, DCP-115C, DCP-117C, DCP-120C, DCP-310CN, DCP-315CN, DCP-340CW, MFC-210C, MFC-215C, MFC-410CN, MFC-425CN, MFC-620CN, MFC-820CW

Kontakt Brother Support, hvis du har brug for yderligere hjælp:

Feedback til indhold

Giv feedback herunder, så vi kan forbedre vores support.
Trin 1: Hvor hjælpsom har oplysningerne på denne side været?
Trin 2: Ønsker du at tilføje kommentarer?

Bemærk, at denne formular kun bruges til feedback.