ЧЗВ и отстраняване на неизправности

Затвори

Моделът е спрян от производство. Тази страница вече не се актуализира.

FAX-T96

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

Дата: 18/03/2010 Идентификационен номер: faq00000553_000

Всеки път, когато някой се опитва да остави съобщение, всичко което се чува са странни звуци и евентуално високо-честотно писукане. Какво се случва?

Проблема е, че Message Manager модулът е в режим Факс/Тел, а не е в режим Message Manager. Режим Факс/Тел (F/T) няма да позволи никакви гласови съобщения да бъдат записани. Трябва да настройте Message Manager в следния ред:

<СТЪПКА1> Как да настройм Message Manager:

Трябва да настройте Message Manager в следния ред:

 1. Задайте Message Store (Склад съобщения).
 2. Запишете изходящо съобщение на Message Manager (TAD MESSAGE).
 3. Активирайте режим Message Manager (TAD) като натиснете клавиша Digital TAD от контролния панел.

 

<СТЪПКА2> Настройка Message Store (Склад съобщения):

Изберете настройка от "Flexible Memory Settings".

 1. Наиснете клавиш Menu/Set от контролния панел.
 2. Натиснете стрелки нагоре или надолу за да изберете SETUP TAD, и после MESSAGE STORE. Екранът ще ви подкани да изберете DOC (Документ) настройка.
 3. Натиснете стрелки нагоре или надолу за да изберете ON (или OFF) и натиснете Menu/Set.
 4. Екранът ще ви подкани да изберете VOICE (Гласова) настройка.
 5. Натиснете стрелки нагоре или надолу и изберете вашата настройка от списъка (ON, OFF или EXT). Натиснете Menu/Set.
 6. Натиснете Stop/Exit.

<СТЪПКА3> Записване на изходящо съобщение на Message Manager (TAD MESSAGE):
Записване на изходящо съобщение на Message Manager (TAD MESSAGE) е втората стъпка, която трябва да следвате, преди да можете да включите Message Manager. Уверете се, че вашето OGM (Изходящо съобщение) е не по-дълго от 20 сек.

 1. Наиснете клавиш Menu/Set от контролния панел.
 2. Натиснете стрелки нагоре или надолу и изберете SETUP TAD, и после OGM. Екранът ще ви подкани да изберете изходящо съобщение.
 3. Натиснете бутон със стрелка Нагоре или Надолу за да изберете TAD MESSAGE.

Това е единствената настройка, която можете да изберете, ако искате да включите Message Manager.


 1. Натиснете Menu/Set.
 2. Натиснете стрелки нагоре или надолу и изберете RECORD MSG. Натиснете Menu/Set.
 3. Вдигнете слушалката за да запишете съобщение.
  Например:
  Здравейте. Не можем да приемем вашето обаждане в момента. Моля, оставете съобщение след сигнала. Ако желаете да изпратите факс, моля натиснете *51, изчакайте за фаск сигнал и натиснете Start бутона на вашето устройство.
 4. Натиснете Stop или Stop/Exit и затворете слушалката. Message Manager ще възпроизведе вашето изходящо съобщение.
 5. Натиснете Stop или Stop/Exit.

<СТЪПКА4> Активиране на режим Message Manager:

Натиснете и задръжте клавиша Digital TAD докато светне и на екрана се покаже TAD:MSG MGR. Когато Digital TAD е изгаснал, Message Manager е изключен.

Свързани модели

FAX-T96, FAX-T98

Ако ви е необходимо допълнително съдействие, моля, свържете се с центъра за клиенти на Brother:

Обратна връзка за съдържанието

За да ни помогнете да подобрим нашата поддръжка, моля, оставете вашата обратна връзка по-долу.
Стъпка 1: Как ви помага информацията на тази страница?
Стъпка 2: Искате ли да добавите коментар?

Имайте предвид, че този формуляр се използва само за обратна връзка.