ЧЗВ и отстраняване на неизправности

Затвори

Моделът е спрян от производство. Тази страница вече не се актуализира.

FAX-T96

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

Дата: 03/04/2009 Идентификационен номер: faq00000538_000

Как работи режим "FAX/TEL" (Факс/Тел)?

Този режим FAX/TEL позволява на Фкаса и на Телефона да споделят обща телефонна линия.

Преди да изберете режим "FAX/TEL", моля прегледайте следната информация:

 • Няма да можете да получавате гласови съобения на гласова поща или на телефонен секретар когато изберете този режим.
 • Кодовете за отдалечен достъп няма да се разпознават от външен телефон (включен в буксата "EXT" на Факса за САЩ).
 • Допълнителен телефон е всеки телефон, който е включен към различна телефонна букса на същата линия на която е Факса.
 • Външен телефон е телефон който е свързан с вашия Факс.

 

Режим Ф/Т (Факс/Тел) позволява на факс машината и телефона да делят една и съща телефонна линия. Когато се получи повикване, факс машината и всички допълнителни телефони на същата линия ще звънят спрямо настройката за закъснение на позвъняването която сте задали за Ring Delay.
Когато закъснението на позвъняването завърши, факс машината ще отговори на обаждането и ще определи дали е факс или гласово повикване.
Факс машината може да определи това чрез сигнала, който получава от телефонната линия. Ако някой изпраща факс автоматично, устройството което изпраща факса, ще подаде факс сигнал (серия от кратки звукови сигнали на всеки 3 секунди).
Ако вашата факс машина чуе тези сигнали, тя ще получи факс.


Ако факс машината не чуе факс сигнал, ще приеме, че това е гласово повикване и ще започне да звъни с тона за звънене на Ф/Т (двойно позвъняване) за толкова време за колкото сте избрали за закъснение на позвъняването. Тези тонове ще звънят само на слушалката на факс машината (външни или допълнителени телефони няма да звънят). На края на Ф/Т времето за звънене факс машината ще премине в режим на получаване за да получи факс ръчно.
(Ако повикването е било гласово и на което не е било отговорено, този който се обажда също ще чуе сигнал за получаване на факс).

 • Ако отговорите на повикването преди факс машината (по време на закъснението на позвъняване) и определи че е факс, можете да прехвърлите към факса към факс машината за получаване.

 • Ако отговорите на повикването от допълнителен телефон и чуете кратък звуков сигна на всеки 3 секунди (автоматичне факс) или тишина (ръчен факс), натиснете *51 или *91 за Нова Зеландия (код за отдалечено активиране) от клавиатурата на телефона, изчакайте да чуете факс машината да се включи (чуруликащи звуци) и след това затворете.

 • Ако отговорите от слушалката на факса и чуете кратък звуков сигна на всеки 3 секунди или тишина , натиснете бутон Fax Start или Start/Copy  от контролния панел на факс машината и след това затворете слушалката.

 • Ако отговорите на обаждане от допълнителен телефон по време на закъснението на позвъняването, ще чуете Ф/Т позвънявания.
  За да освободите обаждането от факс машината, натиснете #51 или #91 за Нова Зеландия (код за отдалечено деактивиране) на клавиатурата на телефона може да говорите с обаждащата се страна.

 • Ако вдигнете слушалката от факс машината по време на закъснението на позвъняването, може да говорите с обаждащата се страна веднага.

Кодът за отдалечено активиране/деактивиране няма да работи с външни телефони (свързани към буксата "EXT" на факса за САЩ).

 

<Стъпка 1>

За да програмирате вашата факс машина да функционира правилно в режим Факс/Тел (FAX/TEL) трябва първо да настроите режима на получаване:

 1. Натиснете бутон RECEIVE MODE на контрол панела. Дисплея ще покаже текущите настройки.
 2. Продължете да натискате RECEIVE MODE докато FAX/TEL се появи на дисплея. След 2 секунди, се връща към дата и час и ще показва новия режим на получаване.

 

<Стъпка 2>

Ще трябва да настроите закъснението на позвъняването (Ring Delay). Когато се получи повикване и факс машината е настроена на режим FAX/TEL, всички телефони на тази линия ще звънят толкова пъти колкото е зададено за закъснение на позвъняването.

 1. Натиснете Menu/Set.
 2. Натиснете нагоре или надолу навигационния бутон докато SETUP RECEIVE се появи на дисплея. После натиснете Menu/Set.
 3. Натиснете нагоре или надолу навигационния бутон докато RING DELAY се появи на дисплея. После натиснете Menu/Set.
 4. Натиснете нагоре или надолу навигационния бутон за да изберете колко пъти линията ще позвъни преди факс машината да отговори (00-04).
 5. Натиснете Menu/Set.
 6. Натиснете Stop/Exit. Дисплея ще се върне към дата/час.

За моделите с "Toll Saver": Toll Saver трябва да е OFF (Изключен) за да се използват настройките на закъснение на позвъняването to use the Ring Delay setting.

 

<Стъпка 3>

Когато устройството приеме обаждането, то ще определи дали е факс или гласово повикване като слуша за факс сигнал (серия от кратки звукови сигнали на всеки 3 секунди). Ако вашата факс мащина чуе тези сигнали, тя ще получи факс. Ако устройството не чуе факс сигнали, ще приеме че е гласово повикване и ще подаде сигнал чрез специално позвъняване (двоини позвънявания). Тези звуци ще звънят само на слушалката на факс машината (допълнителни или вътрешни телефони няма да звънят).

Обаче, ще можете да отговорите на повикването от всеки допълнителен телефон. Дължината на времето на специалното позвъняване се нарича F/T Ring Time (Факс/Тел време за звънене). Направете следното за да настроите F/T Ring Time:

 

 1. Натиснете Menu/Set.
 2. Натиснете нагоре или надолу навигационния бутон докато SETUP RECEIVE се появи на дисплея. После натиснете Menu/Set.
 3. Натиснете нагоре или надолу навигационния бутон докато F/T RING TIME се появи на дисплея. После натиснете Menu/Set.
 4. Натиснете нагоре или надолу навигационния бутон за да изберете колко дълго устройството ще звъни за да ви сигнализира за повикване (20, 30, 40, 55 или 70 секунди).
 5. Натиснете Menu/Set.
 6. Натиснете Stop/Exit. Дисплея ще се върне към дата/час.

Свързани модели

FAX-T104, FAX-T106, FAX-T94, FAX-T96, FAX-T98

Ако ви е необходимо допълнително съдействие, моля, свържете се с центъра за клиенти на Brother:

Обратна връзка за съдържанието

За да ни помогнете да подобрим нашата поддръжка, моля, оставете вашата обратна връзка по-долу.
Стъпка 1: Как ви помага информацията на тази страница?
Стъпка 2: Искате ли да добавите коментар?

Имайте предвид, че този формуляр се използва само за обратна връзка.