ЧЗВ и отстраняване на неизправности

Затвори

Моделът е спрян от производство. Тази страница вече не се актуализира.

FAX-T96

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

Дата: 19/02/2010 Идентификационен номер: faq00000358_004

Как да разбера кой режим на получаване да избера?

FAX/MFC устройството има четири режима от които да изберете. Изберете режима на получаване посочен по-долу, който най-добре отговаря на нуждите ви.

 


Режим Fax Only (само факс) се използва когато имате FAX/MFC на линия само за факс. В този режим на получаване, FAX/MFC автоматично отговаря на всяко повикване като факс. Ако изберете режим Fax Only, не можете да получавате входящи гласови повиквания по телефонната линия, където е свързано вашето FAX/MFC, въпреки че, можете да правите изходящи повиквания по линията.

 

В режим MANUAL (Ръчно), вие управлявате телефонната линия и трябва да отговаряте сами на всяко повикване. Ако отговаряте и чуете факс сигнали, изчакайте докато вашето FAX/MFC започне да отговаря със собстени сигнали за получаване и затворете телефона. FAX/MFC ще получи факса и ще го отпечата. Можете да получите входящо гласово повикване, когато използвате този режим на получаване, също както бихте получили, ако FAX/MFC не присъстваше на линията. Този режим е препоръчителен, ако не получавате много факсове, ако FAX/MFC ще бъде на същата телефонна линия с компютърен модем или ако използвате Distinctive Ring (Отличително звънене).

 

FAX/TEL е оптималният режим ако получавате много факсове и малко телефонни повиквания. При този режим, FAX/MFC устройството автоматично приема и отпечатва получените факсове. Ако получите гласово повикване, всеки телефон вързан на същата линия ще звъни определен брой пъти, след което устройстовото също ще позвъни за да уведоми, че това е гласово повикване.

 

Само FAX/MFC устройството ще прозвъни два пъти. Когато използвате режим Fax/Tel (Факс/Тел), няма да можете да използвате функцията на телефона Voice Mail (Гласова поща), нито да имате телефонен секретар на същата линия, дори ако е включен към друга телефонна букса.

 

TAD:MSG MGR или MC:MSG CTR режими са предназначени за записване на гласови съобщения и автоматично получаване на факсове. В този режим на получаване, FAX/MFC устройството автоматично ще отговори на всяко повикване. Гласовите съобщения се запизват на FAX/MFC устройството, докато факсовете се отпе1атват или се запазват.
Когато се използва режим TAD:MSG MGR или MC:MSG CTR ТРЯБВА да се спазва следното:

  1. Вашето изходящо съобщение на телефонния секретар не трябва да бъде по-дълго от 20 секунди.

  2. Трябва да приключите вашето изходящо съобщение на телефонния секретар с даването на вашия Fax Receive Code (Код за получаване на факс) за потребители, които изпращат факсове ръчно. Например: "След сигнала, оставете съобщение или изпратете факс като натиснете *51 (*91 за Нова Зеландия) и Start, Fax Start Start/Copy."

Свързани модели

FAX-T106, FAX-T96, FAX-T98

Ако ви е необходимо допълнително съдействие, моля, свържете се с центъра за клиенти на Brother:

Обратна връзка за съдържанието

За да ни помогнете да подобрим нашата поддръжка, моля, оставете вашата обратна връзка по-долу.
Стъпка 1: Как ви помага информацията на тази страница?
Стъпка 2: Искате ли да добавите коментар?

Имайте предвид, че този формуляр се използва само за обратна връзка.