ЧЗВ и отстраняване на неизправности

Затвори

DS-940DW

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

ЧЗВ и отстраняване на неизправности

Дата: 04/12/2019 Идентификационен номер: faq00000105_040

Reset Network Settings on the Machine

  1. Confirm that the scanner is turned on.
  2. Open the Output Guide.
  3. Open the Top Cover.
  4. Press and hold both the Color/Mono Switching Button and the 2side/1side Switching Button for five seconds.

    Network Reset
    The Color/Mono, PDF/JPEG, and 2side/1side LED indicators light for one second. The network settings will be restored to the factory settings.
  5. Close the Top Cover.
  6. Close the Output Guide.

Ако ви е необходимо допълнително съдействие, моля, свържете се с центъра за клиенти на Brother:

Обратна връзка за съдържанието

За да ни помогнете да подобрим нашата поддръжка, моля, оставете вашата обратна връзка по-долу.
Стъпка 1: Как ви помага информацията на тази страница?
Стъпка 2: €Искате ли да добавите коментар?

Имайте предвид, че този формуляр се използва само за обратна връзка.