Veelgestelde vragen en probleemoplossing

Sluiten

ADS-2700W

Veelgestelde vragen en probleemoplossing

Veelgestelde vragen en probleemoplossing

ADS-2700W

Niet uw product?

Datum: 15/02/2018 Nummer: faq00100463_500

Problemen met scannen en overige problemen

Problemen met scannen

Probleem Oorzaak Suggesties

Tijdens het scannen verschijnen TWAIN- of WIA-fouten. (Windows®)

Het stuurprogramma voor TWAIN of WIA is niet als primaire bron geselecteerd in uw scantoepassing.

Zorg ervoor dat het stuurprogramma voor TWAIN of WIA van Brother als primaire bron in uw scantoepassing is geselecteerd. Bijvoorbeeld: in Nuance PaperPort 14SE klikt u op Scaninstellingen > Selecteren.... Selecteer het Brother TWAIN/WIA-stuurprogramma.

TWAIN-fouten worden weergegeven als het scannen wordt gestart. (Mac)

Het stuurprogramma voor TWAIN is niet als primaire bron geselecteerd in uw scantoepassing.

Zorg ervoor dat het stuurprogramma voor TWAIN van Brother als primaire bron in uw scantoepassing is geselecteerd.

U kunt ook documenten scannen met de ICA-scannerdriver.

Het gescande beeld vertoont verticale strepen.

Er hebben zich papierresten opgehoopt op het oppervlak van de glazen stroken.

Reinig de glazen stroken aan de binnenzijde van de machine.

Verwante informatie: De scanner en de rollen reinigen

Het gescande beeld ontbreekt.

De papiergeleiders zijn niet ingesteld op de breedte van het document.

Stel de papiergeleiders in op de breedte van het document. Als het scanformaat is ingesteld op Automatisch en u een document scant dat uit verschillende papierformaten bestaat, dan moet u smalle pagina’s recht invoeren, zo dicht mogelijk bij het midden van de machine. Als het document niet recht wordt ingevoerd, gebruikt u de optie voor continu scannen.

De instellingen zijn niet geschikt voor het document. Er is bijvoorbeeld een Letter-/A4-document ingevoerd terwijl Executive/A5 is geselecteerd als documentgrootte.

Controleer of de instellingen voor de documentgrootte geschikt zijn voor het document.

Configureer de marge-instellingen en pas de scanpositie aan.

Als u een vooraf gedefinieerde documentgrootte gebruikt, kan een scheef document niet automatisch worden gecorrigeerd.

Selecteer Auto voor Documentgrootte.

-

Configureer de marge-instellingen en pas de scanpositie aan.

Het gescande beeld is scheef.

De papiergeleiders zijn niet ingesteld op de breedte van het document.

Stel de papiergeleiders in op de breedte van het document. Als het scanformaat is ingesteld op Automatisch en u een document scant dat uit verschillende papierformaten bestaat, dan moet u smalle pagina’s recht invoeren, zo dicht mogelijk bij het midden van de machine. Als het document niet recht wordt ingevoerd, gebruikt u de optie voor continu scannen.

De instelling Lang papier is geselecteerd.

Selecteer een andere instelling dan Lang papier.

Het scannen verloopt te langzaam.

De resolutie is niet geschikt voor het document.

Verlaag de scannerresolutie.

Het document is niet ingevoerd.

Er zitten papierresten op het oppervlak van de invoerrol of de remrol.

Reinig de remrol en de invoerrol. Verwante informatie: De scanner en de rollen reinigen

Er zijn te veel documenten tegelijk in de ADF (automatische documentinvoer) geladen.

Controleer of de instellingen voor het maximumaantal pagina’s overeenkomt met het document.

Verwante informatie: Geschikte documenten

Er bevinden zich vreemde voorwerpen in de ADF (automatische documentinvoer).

Verwijder vreemde voorwerpen of gescheurd papier uit de ADF (automatische documentinvoer).

Het papier is te dun of te dik.

Controleer of het papier geschikt is voor de machine.

Verwante informatie: Geschikte documenten

Remote Setup wordt uitgevoerd.

Annuleer Remote Setup.

Het uitwerpen van het papier is onderbroken.

Verwijder alle papier uit de ADF (automatische documentinvoer).

Het document is vastgelopen.

Er zitten papierresten op het oppervlak van de invoerrol of de remrol.

Reinig de remrol en de invoerrol. Verwante informatie: De scanner en de rollen reinigen

Er bevinden zich vreemde voorwerpen in de ADF (automatische documentinvoer).

Verwijder vreemde voorwerpen of gescheurd papier uit de ADF (automatische documentinvoer).

Het document is niet geschikt voor de machine.

Controleer of het document geschikt is voor de machine.

Verwante informatie: Geschikte documenten

De kwaliteit van de scan is slecht.

Er zitten papierresten op het oppervlak van de invoerrol of de remrol.

Reinig de remrol en de invoerrol. Verwante informatie: De scanner en de rollen reinigen

Er hebben zich papierresten opgehoopt op het oppervlak van de glazen stroken aan de binnenzijde van de machine.

Reinig de glazen stroken aan de binnenzijde van de machine.

Verwante informatie: De scanner en de rollen reinigen

De scannerresolutie is te laag.

Verhoog de scannerresolutie.

Gegevens van de achterkant zijn zichtbaar in de scan.

De instellingen komen niet overeen met het type document dat wordt gescand.

Schakel het selectievakje Verwijder doorlopers /Patronen / Verwijder achtergrondkleur in.

De kleuren in de scan zijn donker.

De instellingen komen niet overeen met het type document dat wordt gescand.

Ga op een van de volgende manieren te werk:

 • Schakel het selectievakje Verwijder doorlopers/Patronen / Verwijder achtergrondkleur in en start de scan vanaf de computer.
 • Verhoog de helderheid en start de scan vanaf de computer.
 • Verhoog het contrast en start de scan vanaf de computer.
 • Wijzig het Scantype in Grijstinten of Kleur en start de scan vanaf de computer.

Er is een niet-blanco pagina overgeslagen.

 • Het document is te licht.
 • Blanco pagina overslaan is ingeschakeld.

Schakel Blanco pagina overslaan uit.

U kunt ook de gevoeligheid voor het overslaan van lege pagina’s verlagen.

Kan geen lang document scannen.

Lang papier is niet geselecteerd bij Documentgrootte.

Selecteer Lang papier bij Documentgrootte. Zet zowel Blanco pagina overslaan als Dubbelzijdig scannen op Uit en Scantype op een andere optie dan Automatisch, als u de optie Lang papier niet kunt selecteren bij het scannen vanaf het bedieningspaneel van de machine. Daarna kunt u Lang papier selecteren bij Documentgrootte.

Er heeft multi-invoer plaatsgevonden.

Het document is niet correct geplaatst.

Plaats het document op de juiste wijze en probeer het opnieuw.

Kan niet scannen.

Beveiligd functieslot is ingeschakeld.

Neem contact op met uw beheerder om uw instellingen voor Secure Function Lock te controleren.

Verwante informatie: Beveiligd functieslot 3.0

De optie Pull-scan in het dialoogvenster Scannen vanaf pc in Beheer via een webbrowser is niet beschikbaar.

Schakel de optie Pull-scan in.

Scannen naar een computer is niet mogelijk vanaf de machine.

De WIA-service is niet geactiveerd. (Windows®)

Brother PushScan is niet ingesteld.

Start de WIA-service. (Windows®)

Stel Brother PushScan zodanig in dat de functie wordt gestart.

Het scannen wordt niet gestart, ook niet wanneer ik op de scanknop aan de rechterzijde van de machine druk.

(ADS-2700W)

De instellingen voor de eerste snelkoppeling zijn niet juist.

Controleer de instellingen voor de eerste snelkoppeling.

Auto Start Scan start niet.

(ADS-2700W)

De instellingen voor Auto Start Scan (snelkoppeling 21) zijn onjuist.

Controleer de instellingen voor Auto Start Scan (snelkoppeling 21).

Problemen met software

Probleem Oorzaak Suggesties

Kan de instellingen niet opslaan in Remote Setup of Beheer via een webbrowser.

De machine is bezig met verwerken.

Wacht tot de machine klaar is en probeer het vervolgens opnieuw.

De machine wordt geconfigureerd vanaf het bedieningspaneel van de machine.

Stop met het configureren van de machine via het bedieningspaneel en gebruik in plaats daarvan Remote Setup of Beheer via een webbrowser.

Remote Setup wordt niet geopend.

De machine is uitgeschakeld.

Zet de machine aan en probeer het opnieuw.

De machine is niet aangesloten op de computer.

Sluit de machine aan op uw computer en probeer het opnieuw.

Er is een fout opgetreden.

Los alle fouten op, controleer of de status voor Remote Setup Gereed is en probeer het opnieuw.

De machine is bezig met scannen.

Wacht tot het scannen is voltooid en probeer het opnieuw.

De machine wordt geconfigureerd vanaf het bedieningspaneel van de machine.

Breek het configureren van de machine vanaf het bedieningspaneel af.

Omdat u op de machine op de knop hebt gedrukt voordat u de instellingen voor Remote Setup had opgeslagen, is de machine in de Slaapstand gegaan.

Keer terug naar Remote Setup en sla de instellingen op.

Er is een USB-stick in de machine geplaatst.

Verwijder de USB-stick.

De machine staat in de slaapstand (energiebesparende stand).

De machine is inactief en de wachttijd die voor de Slaapstand is opgegeven, is verstreken.

Ga op een van de volgende manieren te werk:

 • Druk op .
 • Druk op . (ADS-2700W)
 • Scan met behulp van uw computer
 • Open de klep aan de bovenkant.
 • Laad uw document.
 • Tik op het scherm. (ADS-2700W)
 • Plaats/verwijder de USB-stick.
 • Plaats/verwijder de USB-kabel uit de machine of de computer.

De machine staat niet aan.

U hebt geprobeerd de machine in te schakelen binnen 60 seconden nadat u de stekker uit het stopcontact had gehaald.

Zet de machine uit, wacht 60 seconden en zet de scanner weer aan.

De computer kan de machine niet vinden via de USB-interface.

Er is een USB-stick is geplaatst.

Verwijder de USB-stick.

Het stuurprogramma van de scanner is niet geïnstalleerd.

Installeer het stuurprogramma van de scanner.

Het IP-adres en het subnetmasker kunnen niet worden ingevoerd.

(ADS-2700W)

"000.000.000.000." is al eerder ingevoerd.

Druk op de knop om de ingevoerde gegevens te verwijderen en voer de juiste gegevens in.

De computer heeft een USB-stick gedetecteerd.

Er is een USB-stick in de machine geplaatst en de computer is met een USB-kabel met de machine verbonden.

De computer detecteert de USB-stick die in de machine is geplaatst. Verwijder de USB-stick, zodat de computer die niet detecteert.

Hoewel scannen mogelijk is volgens de instelling Beveiligd functieslot, is de scanknop aan de rechterzijde van de machine niet actief.

(ADS-2700W)

De scanknop op de machine werkt niet als Beveiligd functieslot is ingeschakeld.

Schakel Beveiligd functieslot uit.

Ik wil het wijzigen van de instellingen via Remote Setup beperken.

-

Als u Beveiligd functieslot of Instelslot inschakelt, kan Remote Setup door geen enkele gebruiker worden gestart.

Ik wil voorkomen dat gebruikers de instellingen kunnen wijzigen met Remote Setup.

(ADS-2700W)

-

Als u Beveiligd functieslot of Instelslot inschakelt, kunnen gebruikers Remote Setup niet gebruiken.

Verwante vragen

Verwante modellen

ADS-2200, ADS-2700W

Heeft u meer hulp nodig, dan kunt u contact opnemen met de Brother-klantenservice.

Feedback

Geef hieronder uw feedback. Aan de hand daarvan kunnen wij onze ondersteuning verder verbeteren.
Stap 1: is de informatie op deze pagina nuttig voor u?
Stap 2: wilt u nog iets toevoegen?

Dit formulier is alleen bedoeld voor feedback.