ฉันสามารถเลือกหรือแสดงรูปแบบตามขนาดของสะดึงปักผ้าได้อย่างไร?

หาก “Embroidery Frame Identification View” ในหน้าจอการตั้งค่าถูกตั้งค่าเป็น “ON” รูปแบบจะสามารถแก้ไขในหน้าจอดังกล่าวราวกับว่าคุณได้ติดสะดึงปักผ้าไว้

 

image

 

 

เมื่อ “Embroidery Frame Identification View” ถูกตั้งค่าเป็น “OFF”

image (1) พื้นที่การปักผ้าสำหรับสะดึงปักผ้าขนาดใหญ่พิเศษจะแสดงขึ้น

 

 

 

 

เมื่อ “Embroidery Frame Identification View” ถูกตั้งค่าเป็น “ON”

 

image (1) พื้นที่การปักผ้าสำหรับสะดึงปักผ้าที่เลือกจะแสดงขึ้น

 

(2) รูปแบบที่ไม่พอดีกับสะดึงที่เลือกจะปรากฏเป็นสีจางๆและไม่สามารถเลือกได้

 

  • รูปแบบที่ไม่สามารถปักได้ในสะดึงปักผ้าที่เลือกจะไม่มีในหน้าจอการเลือกรูปแบบ
  • รูปแบบจะถูกขยายหรือย่อภายในพื้นที่การปักสำหรับสะดึงปักผ้าที่เลือก
  • เมื่อขยายรูปแบบโดยการกดปุ่ม  image บนหน้าจอการแก้ไขจะถูกขยายเป็น 100% ของขนาดสำหรับสะดึงปักผ้าที่เลือก