ฉันสามารถปรับความไวของปุ่มการทำงานได้อย่างไร?

ปุ่มการทำงานจะไม่ตอบสนองหากคุณสวมถุงมือ ให้กดปุ่มการทำงานด้วยเล็บมือหรือปากกาสัมผัสที่ไม่ใช่แบบไฟฟ้าสถิต

และคุณสามารถปรับความไวของปุ่มการทำงานโดยทำตามขั้นตอนต่างๆดังต่อไปนี้

image

image

(1) ปุ่มการทำงานต่างๆ

 

 • เมื่อใช้ปากกาสัมผัสแบบไฟฟ้าสถิต โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวปากกามีขนาด 8 มม. หรือมากกว่า ห้ามใช้ปากกาสัมผัสหน้าจอที่มีปลายปากกาแหลมกว่านี้ หรือปากการูปทรงพิเศษ
 • ขอแนะนำให้คุณเลือกการตั้งค่าระดับสูงสุด หากใช้ปากกาสัมผัสหน้าจอระบบไฟฟ้าสถิต

 

 1. กดปุ่ม  image เพื่อแสดงหน้าจอการตั้งค่า

   

 2. แสดงหน้าจอการตั้งค่าของ "Input Sensitivity" โดยการกดปุ่ม  image หรือ  image

   

 3. กด "Start"

     หน้าจอการปรับจะแสดงขึ้น
   

 4. ปรับ  "Input Sensitivity"  โดยการกดปุ่ม  image หรือ image
  ยิ่งเลือกการตั้งค่าที่สูงมากขึ้นเท่าไหร่ ความไวต่อแรงกดของปุ่มก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น การตั้งค่ามาตรฐาน  คือ “3”

   

  image
  • ขอแนะนำให้คุณเลือกการตั้งค่าระดับสูงสุด หากใช้ปากกาสัมผัสหน้าจอระบบไฟฟ้าสถิต

  • ขณะที่ปรับความไวในการสัมผัส ให้กด  เพื่อตรวจสอบความไว
   เมื่อปุ่มตอบสนอง  จะแสดงความไวในการกะพริบตามค่าที่่ได้ตั้งไว้

   

 5. กด  image เพื่อกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า

   

  image
   

หากเครื่องไม่ตอบสนองเมื่อคุณกดปุ่มการทำงาน

ปิดเครื่อง จากนั้นกดปุ่ม  image (ปุ่มตัดด้าย) ค้างไว้ และเปิดเครื่องขึ้นมา เพื่อทำการรีเซ็ตการตั้งค่า
เข้าสู่หน้าจอการตั้งค่า และจากนั้นปรับการตั้งค่าใหม่อีกครั้ง