วิธีการใช้ไขควงอเนกประสงค์ 

เมื่อไขควงสามารถปรับได้ถึง 3 ตำแหน่ง จึงเป็นประโยชน์อย่างมากในการเข้าถึงตำแหน่งที่หลากหลายของตัวเครื่อง

 

ตำแหน่งที่ “1”

img

คุณสามารถใช้ในการติดตั้งหรือถอดที่ยึดตีนผี หรือสกรูล็อคเข็ม
 

img img

 

ตำแหน่งที่ “2”

 

img

 

คุณสามารถใช้ในการติดตั้งหรือถอดแผ่นครอบฟันจักร

 

img

 

ตำแหน่งที่ “3”

 

img
 

ไขควงอเนกประสงค์สามารถวางตำแหน่งเหนือสกรูของสะดึงปักผ้าได้เพื่อขันสกรูให้แน่นหลังจากที่ได้ขึงผ้าเข้ากับสะดึงแล้วหรือเมื่อต้องการถอดผ้าออกจากสะดึง

img

การหมุนไขควงอเนกประสงค์ ไม่ควรออกแรงในการหมุนมันในทิศทางที่ไม่สามารถหมุนได้ ไม่เช่นนั้นไขควงอาจหัก