วัสดุการพิมพ์และอุปกรณ์เสริม

ปิด

วัสดุการพิมพ์และอุปกรณ์เสริม

ตลับผงหมึก

TN-351BK
TN-351BK
 • สีดำ
 • มาตรฐาน
 • ประมาณ 2500 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798
TN-359BK
TN-359BK
 • สีดำ
 • ความจุสูงพิเศษ
 • ประมาณ 6000 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798
TN-351C
TN-351C
 • สีฟ้า
 • มาตรฐาน
 • ประมาณ 1500 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798
TN-359C
TN-359C
 • สีฟ้า
 • ความจุสูงพิเศษ
 • ประมาณ 6000 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798
TN-351M
TN-351M
 • สีชมพู
 • มาตรฐาน
 • ประมาณ 1500 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798
TN-359M
TN-359M
 • สีชมพู
 • ความจุสูงพิเศษ
 • ประมาณ 6000 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798
TN-351Y
TN-351Y
 • สีเหลือง
 • มาตรฐาน
 • ประมาณ 1500 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798
TN-359Y
TN-359Y
 • สีเหลือง
 • ความจุสูงพิเศษ
 • ประมาณ 6000 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798

กลับไปที่ด้านบนสุดของ วัสดุการพิมพ์และอุปกรณ์เสริม