วัสดุการพิมพ์และอุปกรณ์เสริม

ปิด

วัสดุการพิมพ์และอุปกรณ์เสริม

ตลับผงหมึก

TN-263BK
TN-263BK
 • สีดำ
 • มาตรฐาน
 • ประมาณ 1400 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798
TN-263C
TN-263C
 • สีฟ้า
 • มาตรฐาน
 • ประมาณ 1300 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798
TN-263M
TN-263M
 • สีชมพู
 • มาตรฐาน
 • ประมาณ 1300 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798
TN-263Y
TN-263Y
 • สีเหลือง
 • มาตรฐาน
 • ประมาณ 1300 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798
TN-267BK
TN-267BK
 • สีดำ
 • ความจุสูง
 • ประมาณ 3000 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798
TN-267C
TN-267C
 • สีฟ้า
 • ความจุสูง
 • ประมาณ 2300 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798
TN-267M
TN-267M
 • สีชมพู
 • ความจุสูง
 • ประมาณ 2300 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798
TN-267Y
TN-267Y
 • สีเหลือง
 • ความจุสูง
 • ประมาณ 2300 หน้า ตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798

กลับไปที่ด้านบนสุดของ วัสดุการพิมพ์และอุปกรณ์เสริม