วัสดุการพิมพ์และอุปกรณ์เสริม

ปิด

วัสดุการพิมพ์และอุปกรณ์เสริม

ตลับผงหมึก

TN-155BK
TN-155BK
 • สีดำ
 • ความจุสูง
 • ประมาณ 5000 หน้า ขนาด A4/Letter ครอบคลุมพื้นที่การพิมพ์ @ 5%
TN-150C
TN-150C
 • สีฟ้า
 • มาตรฐาน
 • ประมาณ 1500 หน้า ขนาด A4/Letter ครอบคลุมพื้นที่การพิมพ์ @ 5%
TN-155C
TN-155C
 • สีฟ้า
 • ความจุสูง
 • ประมาณ 4000 หน้า ขนาด A4/Letter ครอบคลุมพื้นที่การพิมพ์ @ 5%
TN-150M
TN-150M
 • สีชมพู
 • มาตรฐาน
 • ประมาณ 1500 หน้า ขนาด A4/Letter ครอบคลุมพื้นที่การพิมพ์ @ 5%
TN-155M
TN-155M
 • สีชมพู
 • ความจุสูง
 • ประมาณ 4000 หน้า ขนาด A4/Letter ครอบคลุมพื้นที่การพิมพ์ @ 5%
TN-150Y
TN-150Y
 • สีเหลือง
 • มาตรฐาน
 • ประมาณ 1500 หน้า ขนาด A4/Letter ครอบคลุมพื้นที่การพิมพ์ @ 5%
TN-155Y
TN-155Y
 • สีเหลือง
 • ความจุสูง
 • ประมาณ 4000 หน้า ขนาด A4/Letter ครอบคลุมพื้นที่การพิมพ์ @ 5%

กลับไปที่ด้านบนสุดของ วัสดุการพิมพ์และอุปกรณ์เสริม