วัสดุสิ้นเปลือง และอุปกรณ์เสริม

ปิด

วัสดุสิ้นเปลือง และอุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์เสริมสำหรับงานเย็บทั่วไป

SABWRK1 / BWRK1
SABWRK1 / BWRK1
 • ชุดอุปกรณ์ Bobbin work
  เย็บลวดลายสามมิติโดยใช้ด้ายตกแต่งในกระสวยของคุณ
SACIRC1 / CIRC1
SACIRC1 / CIRC1
 • อุปกรณ์เย็บวงกลม
  เย็บเป็นลวดลายวงกลมพร้อมตัวนำผ้าสำหรับวัดและเย็บด้วยตะเข็บตกแต่งแบบต่างๆ
SAWT2 / WT7
SAWT2 / WT7
 • ฐานจักรสำหรับเพิ่มพื้นที่ในการเย็บ
  เหมาะสำหรับการวัดผ้าและการจัดการระหว่างการเย็บและการควิ้ลท์ได้สะดวกยิ่งขึ้น
SAMDRIVER1 / MDRIVER1 / MDRIVER1AP
SAMDRIVER1 / MDRIVER1 / MDRIVER1AP
 • ไขควงเอนกประสงค์
  คุณสามารถหมุนตำแหน่งของไขควงและใช้งานในรูปแบบอเนกประสงค์ได้

กลับไปที่ด้านบนสุดของ วัสดุการพิมพ์และอุปกรณ์เสริม