วัสดุการพิมพ์และอุปกรณ์เสริม

ปิด

รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิต หน้านี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอีก

วัสดุการพิมพ์และอุปกรณ์เสริม

ชุดตลับหมึก

PC-402RF
PC-402RF
  • 2 ม้วนริบบิ้นชนิดรีฟิล สำหรับ PC-401/PC-501
  • ประมาณ 144 หน้า ขนาด A4 / การเติมหมึกแต่ละครั้ง
PC-501
PC-501
  • ประมาณ 144 หน้า ขนาด A4
PC-AS4RF
PC-AS4RF
  • 4 ม้วนริบบิ้นชนิดรีฟิล สำหรับ PC-401/PC-501
  • ประมาณ 178 หน้า ขนาด A4 / การเติมหมึกแต่ละครั้ง

กลับไปที่ด้านบนสุดของ วัสดุการพิมพ์และอุปกรณ์เสริม