สนับสนุน และ ดาวน์โหลด

แจ้งเกี่ยวกับเลเซอร์

 

รายการของผลิตภัณฑ์

เครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์ขาว-ดำ เครื่องพิมพ์สี (ระบบเลเซอร์/แอลอีดี) เครื่องโทรสาร/เครื่องมัลติฟังก์ชั่น/เครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์ขาว-ดำ เครื่องโทรสาร/เครื่องมัลติฟังก์ชั่น/เครื่องพิมพ์สี (ระบบเลเซอร์/แอลอีดี)

เครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์ขาว-ดำ

ชื่อรุ่นผลิตภัณฑ์ดาวน์โหลด และ ส่วนข้อมูล
HL-1110 มี

※1

HL-1210W มี

※1

HL-2040 มี

※2

HL-2070N มี

※2

HL-2130 มี

※1

HL-2240D มี

※1

HL-2250DN มี

※1

HL-2270DW มี

※1

HL-5340D มี

※2

HL-5350DN มี

※2

HL-5380DN มี

※2

HL-5440D มี

※2

HL-5450DN มี

※2

HL-6180DW มี

※2

ชื่อรุ่นผลิตภัณฑ์ดาวน์โหลด และ ส่วนข้อมูล
HL-L2320D มี

※2

HL-L2360DN มี

※2

HL-L2365DW มี

※2

HL-L2370DN มี

※1

HL-L2375DW มี

※1

HL-L2385DW มี

※1

HL-L2460DN มี

※1

HL-L2460DW(XL) มี

※1

HL-L5100DN มี

※1

HL-L5210DN มี

※1

HL-L6200DW มี

※1

HL-L6210DW มี

※1

HL-L6400DW มี

※1

HL-L6415DW มี

※1

※1 ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 1 (IEC60825-1, EN60825-1(สำหรับยุโรปเท่านั้น))
※2 ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 1 (IEC60825-1)

เครื่องพิมพ์สี (ระบบเลเซอร์/แอลอีดี)

ชื่อรุ่นผลิตภัณฑ์ดาวน์โหลด และ ส่วนข้อมูล
HL-4150CDN มี

※2

HL-4570CDW มี

※2

ชื่อรุ่นผลิตภัณฑ์ดาวน์โหลด และ ส่วนข้อมูล
HL-L8250CDN มี

※2

HL-L8260CDN มี

※1

HL-L8350CDW มี

※2

HL-L8360CDW มี

※1

※1 ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 1 (IEC60825-1, EN60825-1(สำหรับยุโรปเท่านั้น))
※2 ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 1 (IEC60825-1)

เครื่องโทรสาร/เครื่องมัลติฟังก์ชั่น/เครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์ขาว-ดำ

ชื่อรุ่นผลิตภัณฑ์ดาวน์โหลด และ ส่วนข้อมูล
DCP-1510 มี

※1

DCP-1610W มี

※1

DCP-7055 มี

※1

DCP-7060D มี

※1

DCP-8070D มี

※2

ชื่อรุ่นผลิตภัณฑ์ดาวน์โหลด และ ส่วนข้อมูล
DCP-L2640DW มี

※1

DCP-L5510DN มี

※1

DCP-L5600DN มี

※1

ชื่อรุ่นผลิตภัณฑ์ดาวน์โหลด และ ส่วนข้อมูล
FAX-2820 มี

※2

FAX-2840 มี

※1

FAX-2920 มี

※2

FAX-2950 มี

※1

FAX-8360P มี

※2

ชื่อรุ่นผลิตภัณฑ์ดาวน์โหลด และ ส่วนข้อมูล
MFC-1810 มี

※1

MFC-1815 มี

※1

MFC-1910W มี

※1

MFC-7220 มี

※2

MFC-7360 มี

※1

MFC-7470D มี

※1

MFC-7860DW มี

※1

MFC-8370DN มี

※2

MFC-8380DN มี

※2

MFC-8510DN มี

※2

MFC-8880DN มี

※2

MFC-8910DW มี

※2

ชื่อรุ่นผลิตภัณฑ์ดาวน์โหลด และ ส่วนข้อมูล
MFC-L2700D มี

※2

MFC-L2700DW มี

※2

MFC-L2715DW มี

※1

MFC-L2740DW มี

※2

MFC-L2750DW มี

※1

MFC-L2770DW มี

※1

MFC-L2805DW มี

※1

MFC-L2885DW มี

※1

MFC-L5900DW มี

※1

MFC-L5915DW มี

※1

MFC-L6900DW มี

※1

MFC-L6915DW มี

※1

※1 ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 1 (IEC60825-1, EN60825-1(สำหรับยุโรปเท่านั้น))
※2 ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 1 (IEC60825-1)

เครื่องโทรสาร/เครื่องมัลติฟังก์ชั่น/เครื่องพิมพ์สี (ระบบเลเซอร์/แอลอีดี)

ชื่อรุ่นผลิตภัณฑ์ดาวน์โหลด และ ส่วนข้อมูล
MFC-9970CDW มี

※2

ชื่อรุ่นผลิตภัณฑ์ดาวน์โหลด และ ส่วนข้อมูล
MFC-L8690CDW มี

※1

MFC-L8850CDW มี

※2

MFC-L8900CDW มี

※1

MFC-L9550CDW มี

※2

MFC-L9630CDN มี

※1

※1 ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 1 (IEC60825-1, EN60825-1(สำหรับยุโรปเท่านั้น))
※2 ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 1 (IEC60825-1)