ภาษา

คู่มือสำหรับผู้ใช้

คู่มือสำหรับผู้ใช้

หัวข้อคำอธิบายวันที่อัพเดท
(เวอร์ชั่น)
ไฟล์
(ขนาด)
PDF
คู่มือสำหรับผู้ใช้
(ภาษาอังกฤษ)
(3 ภาษา)
สำหรับข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้
คลิกเพื่อเลือก
(ภาษาอังกฤษ)
(3 ภาษา)
HTML (ดู)
คู่มือสำหรับผู้ใช้แบบออนไลน์ (HTML)
(ภาษาอังกฤษ)
(3 ภาษา)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เครื่่องพิมพ์ฉลากของท่าน
คลิกเพื่อเลือก
(ภาษาอังกฤษ)
(3 ภาษา)
คู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่าย

คู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่าย

หัวข้อคำอธิบายวันที่อัพเดท
(เวอร์ชั่น)
ไฟล์
(ขนาด)
PDF
คู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่าย
(ภาษาอังกฤษ)
(2 ภาษา)
สำหรับการติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้
คลิกเพื่อเลือก
(ภาษาอังกฤษ)
(2 ภาษา)
อื่นๆ

อื่นๆ

หัวข้อคำอธิบายวันที่อัพเดท
(เวอร์ชั่น)
ไฟล์
(ขนาด)
PDF
ESC/ P คู่มืออ้างอิงคำสั่ง
(ภาษาอังกฤษ)
คู่มือนี้เป็นคู่มืออ้างอิงคำสั่งสำหรับภาษาคำสั่งเครื่องพิมพ์ ESC / P
22/03/2019
(2.00)
ดาวน์โหลด
(1.15MB)
PDF
คู่มือการใช้งานแม่แบบฉลาก P-touch/ คู่มืออ้างอิงคำสั่ง
(ภาษาอังกฤษ)
คู่มือนี้ประกอบไปด้วยข้อมูลและฉลากแม่แบบของ P-touch
22/03/2019
(2.00)
ดาวน์โหลด
(1.76MB)
PDF
คู่มืออ้างอิงคำสั่ง Raster
(ภาษาอังกฤษ)
คู่มืออ้างอิงคำสั่งเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นมาสำหรับคู่มือที่เขียนขึ้นมาสำหรับคำสั่ง Raster
31/05/2019
(1.01)
ดาวน์โหลด
(1.13MB)
PDF
คู่มือเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
(ภาษาอังกฤษ)
(2 ภาษา)
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยและการใช้งานอย่างถูกต้อง
คลิกเพื่อเลือก
(ภาษาอังกฤษ)
(2 ภาษา)
PDF
เอกสาร Open Source Licensing Remarks
(ภาษาอังกฤษ)
นี่คือหมายเหตุสำหรับโอเพ่นซอร์สที่ Brother จัดหาให้
22/03/2019
(1.00)
ดาวน์โหลด
(0.11MB)
PDF
SAP® Device Types for Brother Label Printers
(ภาษาอังกฤษ)
สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวกับ การเชื่อมข้อมูลเพื่อเข้าระบบ SAP และการพิมพ์ตัวอย่างฉลากแบบต่างๆ
02/03/2020
(03)
ดาวน์โหลด
(5.43MB)
PDF
คำแนะนำสำคัญ – เพื่อความปลอดภัยของเครือข่าย: โปรดเปลี่ยนรหัสผ่านเริ่มต้น
ข้อมูลรหัสผ่านเริ่มต้นเพื่อเข้าสู่ระบบในโปรแกรมอรรถประโยชน์ของเครือข่าย
18/05/2020
(01)
ดาวน์โหลด
(0.18MB)

ดาวน์โหลดและดูเอกสารในรูปแบบ PDF ในการดูเอกสารในรูปแบบ PDF จำเป็นต้องมีการติดตั้งโปรแกรม Adobe® Acrobat Reader DC® หากท่านไม่มีโปรแกรม Adobe® Acrobat® ให้คลิกที่ลิงค์ "Adobe® Acrobat Reader DC®" เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม

คู่มือสำหรับผู้ใช้

เลือกภาษาของท่าน

ภาษาวันที่อัพเดท (เวอร์ชั่น)ขนาดไฟล์
English09/04/2019
(01)
4.24
MB
ดาวน์โหลด
English ( Australia )09/04/2019
(01)
4.24
MB
ดาวน์โหลด
English ( UK )09/04/2019
(01)
4.68
MB
ดาวน์โหลด

คู่มือสำหรับผู้ใช้แบบออนไลน์ (HTML)

เลือกภาษาของท่าน

ภาษาวันที่อัพเดท (เวอร์ชั่น)ขนาดไฟล์
English09/04/2019
(01)
- ดู
English ( Australia )04/06/2019
(01)
- ดู
English ( UK )09/04/2019
(01)
- ดู

คู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่าย

เลือกภาษาของท่าน

ภาษาวันที่อัพเดท (เวอร์ชั่น)ขนาดไฟล์
English28/03/2019
(01)
0.42
MB
ดาวน์โหลด
English (For UAE)12/04/2019
(01)
0.26
MB
ดาวน์โหลด

คู่มือเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

เลือกภาษาของท่าน

ภาษาวันที่อัพเดท (เวอร์ชั่น)ขนาดไฟล์
English17/12/2019
(02)
0.70
MB
ดาวน์โหลด
English ( UK )28/03/2019
(01)
0.58
MB
ดาวน์โหลด